Denne siden viser prishistorikken for produktet "Stikkprøve-administrasjon".  Produktprisene hos REN AS indeksjusteres i henhold til styrevedtak.  For hvert år er det indikert hvilken indeks som er brukt, samt de justerte prisene.  Ta kontakt med REN hvis det er noen spørsmål rundt dette.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2019

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale. For nye kunder kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad.  Ta kontakt med Knut G. Eliassen for tilbud og informasjon om avtale på produktet.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2018

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale.  For etablerte kunder av produktet er prisene i 2018:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.162,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,03 pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 0,92 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,82 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,72 pr. nettkunde

For nye kunder i 2018 kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2017

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.660,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,11 pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 1,00 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,89 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,78 pr. nettkunde

I tillegg kommer etableringskostnad som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad. Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2016

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.000,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,- pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 0,90 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,80 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,70 pr. nettkunde

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.