Stikkprøveadministrasjon

Administrasjon av stikkprøvekontroll av målere, tilgang til rapporter og resultater fra disse 

Se avtale og avtalevilkår

Dette produktet selges kun til nettselskaper, og abonnement på produktet innebærer at REN administrerer stikkprøvekontroll av målere for nettselskapet i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere".

Produktet innebærer at REN gis informasjon om alle målerne hos nettselskapet, og disse registreres inn i en database over målere. Ved statistiske metoder (basert på ISO 2859-2 og § 50 i forskriften) plukkes et antall tilfeldige målere ut fra databasen i henhold til valgte testgruppestørrelser. Nettselskapet får så i oppgave å hente inn og sende disse utvalgte målerne til godkjente laboratorier for kontroll innen en gitt tidsfrist. Resultatene fra stikkprøvene registreres inn i RENs målerdatabase. 

Gjennom RENs system for stikkprøvekontrolladministrasjon, vil nettselskapene være sikret en god og korrekt prosess for gjennomføring av stikkprøvekontroll av sine målere. Nettselskapet vil kunne hente ut resultater og rapporter fra verktøyet for eventuell videre analyse, og se status fra tidligere utførte stikkprøver osv.

REN har taushetsplikt overfor hvert nettselskap. Justervesenet kan imidlertid, med hjemmel i «Forskrift om krav til elektrisitetsmålere», §56, be om innsyn i kontrolladministrators databaser, eller be om at kontrolladministrator rapporterer resultatet av kontrollene, og de beslutninger som tas som følge av kontrollenes resultat. REN vil på bakgrunn av registrerte målere og kontrollresultater også kunne se statistikk på alle målere på tvers av alle selskapene/kundene. Dersom statistikken viser korrelasjon i forhold til enkelte målerserier eller leverandører, vil REN kunne informere om dette til de deltakende selskapene slik at det eventuelt kan treffes nødvendige tiltak.

Fordeler av å velge REN som kontrolladministrator:

  1. REN er en ikke-kommersiell og forutsigbar aktør, noe som gir grunnlag for best mulig pris for nettselskapene
  2. REN er en nøytral tredjepart med faglig fokus
  3. RENs ordning for stikkprøveadministrasjon har en egen referansegruppe. Gruppen består av seks representanter fra deltagende nettselskaper, og inntil to representanter fra REN
  4. REN har en etablert målergruppe som kan følge opp faglig, ta opp utfordringer til diskusjon og gi råd
  5. REN har spesialister med elektrokompetanse, målerkompetanse og IT-kompetanse

Hvis det ønskes flere opplysninger om ordningen/produktet, ta kontakt med Knut G. Eliassen, epost: knut@ren.no

Omfang

Abonnement på produktet innebærer at nettselskapet vil kunne oppfylle kravene til stikkprøvekontroll av målere i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere" på en god måte. Produktet omfatter gjennomføring av administrasjon, gruppering og stikkprøveuttak, samt tilbakemeldinger og resultater fra utførte kontroller. Det gis tilgang til web-basert verktøy for registrering av målere og uthenting av rapporter.

Produktet innebærer også tilgang til kurs og kompetanse innen elmåling til reduserte priser, samt en mentorordning innen måling hvor kundene kan få støtte til drift, innkjøp, feilmåling, vurdering av kundeklager osv.

Utviklingen av produktet har vært kundefinansiert. Det medfører at alle kunder ved tegning av abonnement må ta sin andel av utviklingskostnaden. Ta kontakt for mer informasjon.
 

Bestilling

For bestilling av produktet, klikk på "Se avtale og avtalevilkår", fyll ut dokumentet og send inn innskannet/undertegnet dokument til post@ren.no .

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2018

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale.  For etablerte kunder av produktet er prisene i 2018:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.162,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,03 pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 0,92 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,82 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,72 pr. nettkunde

For nye kunder i 2018 kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.