Stikkprøve-administrasjon

Stikkprøvekontroll av målere

Administrasjon av stikkprøvekontroll av målere, tilgang til rapporter og resultater fra disse

Se avtale og avtalevilkår

Dette produktet selges kun til nettselskaper, og abonnement på dette produktet innebærer at REN AS administrerer stikkprøvekontroll av målere for nettselskapet i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere".

Produktet innebærer at REN AS gis informasjon om alle målerne hos nettselskapet, og disse registreres inn i en database over målere. Ved statistiske metoder (basert på ISO 2859-2 og § 48 i forskriften) plukkes et antall tilfeldige målere ut fra databasen i henhold til valgte testgruppestørrelser, og nettselskapet får da i oppgave å hente inn og sende disse utvalgte målerne til godkjente laboratorier for kontroll innen en gitt tidsfrist. Resultatene fra stikkprøvene registreres inn i RENs målerdatabase. 

Gjennom RENs system for stikkprøvekontroll-administrasjon, vil nettselskapene være sikret en god og korrekt prosess for gjennomføring av stikkprøvekontroll av sine målere. Nettselskapet vil kunne hente ut resultater og rapporter fra verktøyet/databasen for eventuell videre analyse, og se status fra tidligere utførte stikkprøver osv.

REN har taushetsplikt overfor hvert nettselskap. Justervesenet kan be om rapporter fra nettselskapet, eller få innsyn i data med evt. hjemmel fra nettselskapene. REN vil på bakgrunn av registrerte målere og kontroll-resultater også se på statistikk på alle målere på tvers av alle selskapene/kundene. Dersom denne statistikken viser korrelasjon i forhold til enkelte målerserier eller leverandører, vil REN informere om dette til de deltakende selskapene slik at disse eventuelt kan etablere en utskiftingsstrategi som kan redusere målefeil.

Fordeler av å velge REN som Kontrolladministrator:

  1. REN er en ikke-kommersiell og forutsigbar aktør. Gir grunnlag for best mulig pris for nettselskapene.
  2. Nøytral tredjepart med faglig fokus
  3. RENs ordning for stikkprøve-administrasjon har en egen referansegruppe.
    Gruppen består av 6 representanter fra deltagende nettselskaper, og 1 representant fra REN
  4. REN har en etablert målergruppe som kan følge opp faglig, ta opp utfordringer til diskusjon og gi råd
  5. REN har spesialister med elektrokompetanse, målerkompetanse og IT-kompetanse

Hvis det ønskes flere opplysninger om ordningen/produktet, ta kontakt med Knut G. Eliassen, epost: knut@ren.no

Omfang

Abonnement på produktet innebærer at nettselskapet vil kunne oppfylle kravene til stikkprøvekontroll av målere i henhold til "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere" på en god måte. Produktet omfatter gjennomføring av kontroll, gruppering og stikkprøveuttak, samt tilbakemeldinger og resultater på/fra utførte kontroller. Det gis tilgang til web-basert verktøy for registrering av målere og uthenting av rapporter.

Produktet innebærer også tilgang til kurs og kompetanse innen elmåling til reduserte priser, samt en mentor-ordning innen måling hvor kundene får støtte til drift, innkjøp, feilmåling, vurdering av kundeklager osv.
 

Bestilling

For bestilling av produktet, klikk på "Se avtale og avtalevilkår", fyll ut dokumentet og send inn innskannet/undertegnet dokument til post@ren.no .

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2017

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.000,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,- pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 0,90 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,80 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,70 pr. nettkunde

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.