Stasjonsanlegg

RENs produkt for regionalnett og kraft- og transformatorstasjoner

RENblader om produksjon til avgang mot distribusjonsnettet

Bestill   Se avtalevilkår

Målgruppen for Stasjonsanlegg er i første rekke tilpasset nettselskaper og produksjonsselskaper i nettet med spenningsnivå 36-420 kV. Det vil også være aktuelt for andre aktører i bransjen som f.eks. entreprenører, leverandører og utdanningsinstitusjoner etc. som må holde seg oppdatert på prosedyrer og anbefalinger innen bransjen for slike anlegg.

Produktet omhandler nett fra produksjon til avgang mot distribusjonsnettet. Dette inkluderer kraftstasjoner, transformatorstasjoner samt koblingstasjoner, unntatt linjenettet, i spenningsnivå 36-420 kV.

Stasjonsanlegg innebærer tilgang til RENblader innenfor fagområdet.

Stasjonsanlegg inkluderer følgende

RENblader

Stasjonsanlegg gir tilgang til RENblader innenfor

  • 4000-serien "Måling og tilknytningspunkt" (4000-4499)
  • 7000-serien "Stasjonsanlegg 36-420 kV"
  • 8000-serien "Felles retningslinjer"
  • 9000-serien "Kabel og kabelsystemer"

Stasjonsanlegg-produktet er det eneste produktet som gir tilgang til hele 7000-serien, som beskriver blant annet hva som inngår i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av komponenter i regionalnettet, med blant annet vedlikeholdsrutiner samt sjekk-/befaringspunkter. Serien vil etter hvert også omfatte spesifikasjoner for kraftstasjoner og regionalnettstasjoner.

Merk: Omfanget for Stasjonsanlegg-produktet vil tilpasses noe i løpet av nærmeste fremtid. Nye blader innen spesifikasjon vil komme til. På sikt vil produktet gi tilgang til RENblader i 7000-serien samt de direkte linkete RENbladene fra disse. For  tilgang til flest mulig RENblader utenom 7000-serien henvises det til vårt største produkt, "Distribusjonsnett".

For mer detaljert beskrivelse av selve seriene og hvilke RENblader som ligger i dem, se listen over alle RENblader. Tilgang til RENblader er via innlogging f.eks. via den nevnte listen eller gjennom det kraftige RENbladsøket man får tilgang på via innlogging. For mer generell informasjon om RENblader, se egen informasjonsside om dem.
 

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.
 

Formelt navn

Produktet heter "Stasjonsanlegg" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Dette produktet het tidligere "Kraft- og Transformatorstasjoner" og "Regionalnett".  Det nye navnet skal gjenspeile at det er snakk om større anlegg og av flere typer enn bare kraft- og transformatorstasjoner, men produkt-innhold er ikke vesentlig endret.
 

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.