Prishistorikk for produkt "Skole og opplæring"

Denne siden viser prishistorikken for produktet "Skole og opplæring".  Produktprisene hos REN AS indeksjusteres i henhold til styrevedtak.  For hvert år er det indikert hvilken indeks som er brukt, samt de justerte prisene.  Ta kontakt med REN hvis det er noen spørsmål rundt dette.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2020

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2020 er kr. 2.754,-  pr. år.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Skole og Opplæring ble sist justert 1. januar 2020.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2018

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2018 er kr. 2.581,-  pr. år.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Skole og Opplæring" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2017

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2017 er kr. 2.513,-  pr. år.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Skole og Opplæring" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2016

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2016 er kr. 2.416,-  pr. år.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  "Skole og Opplæring" er et nytt produkt i 2016, og har ikke tidligere vært indeksregulert.