Skole og Opplæring

RENs produkt for tekniske skoler og høgskoler/universiteter

Tilganger for elever/studenter og utdanningsinstitusjoner

Bestill   Se avtalevilkår

Skole og Opplæring er et produkt forbeholdt

  • Tekniske fagskoler
  • Høgskoler og universiteter
  • Forskningsinstitusjoner
  • øvrige utdanningsinstitusjoner innen elektrofag som f.eks. opplæringskontorer

"Skole og Opplæring"-produktet omfatter flere produkter fra REN. Det er opprettet for å lette administrasjonen rundt det å gi tilganger til skoler og høgskoler etc.  Istedet for å gi skoler tilgang på ett og ett produkt, er alle relevante produkter samlet i ett.  "Skole og Opplæring" vil da gi tilganger tilsvarende følgende produkter hos REN:

Produktet er helt spesielt gunstig priset, da REN ser en egen verdi i at studenter og elever innen elektrofag blir kjent med RENblader og bransje-retningslinjer innen det de utdannes til - og at de får erfaring i å håndtere verktøy og hjelpemidler som de vil møte etter ferdig utdannelse.

Tilgang til produktet innebærer at REN AS stoler på at utdanningsinstitusjonene har rutiner for å fjerne student-tilgangene (brukerne) når de ikke lenger er aktive studenter. Dersom en utdanningsinstitusjon ikke sørger for dette, forbeholder REN AS seg retten til å oppheve avtalen umiddelbart.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del ytterligere funksjonalitet som krever innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål til produktet "Skole og Opplæring", ta kontakt på post@ren.no.  Oppgi utdanningsinstitusjonens navn og organisasjonsnummer i henvendelsen.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2020

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2020 er kr. 2.754,-  pr. år.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Skole og Opplæring ble sist justert 1. januar 2020.