RENblader

RENblader, RENs hovedprodukt

Om RENblad, og muligheten til å bestille enkeltblader.

RENblader er hovedproduktet til REN, og innholdet benyttes av nettselskapet og entreprenører over hele landet i sin oppdatering og utbygging av det elektriske nettet i Norge. RENbladene publiseres og oppdateres jevnlig, se siden med listen over alle RENblader for å få en oversikt over hva som finnes.  Innloggete brukere kan også benytte det kraftige RENbladsøket for å søke i fritekst eller på flere andre måter finne det man ønsker.

RENbladene er av variert innhold. Når et prosjekt i REN-regi konkluderer i faglige spørsmål, ender konklusjonene/anbefalingene/prosedyrene i RENblader. De representerer mange års erfaring og beste praksis i bransjen. Målet er at aktører i bransjen kan følge (oppdaterte) RENbladenes anbefalinger i forvissning om at regler, EU-direktiv, forskrifter og normer da er fulgt.

Tilgangen til RENbladene er den viktigste grunnen til at entreprenør- og nettselskap i Norge er medlem av REN eller abonnerer på ett eller flere produkter hos oss. Ved å følge RENbladenes anbefalinger innenfor de ulike områdene, kan bedriftene spare mange årsverk (som ellers måtte eksistere for å finne ut hva slags standarder man skulle følge i alt fra grøftelegging, vurdering av rust på nettstasjoner, vedlikehold av stasjonsanlegg til beregning av islast på luftlinjer).

Bestilling av enkeltblader

Selv om RENblader kan sees på som produkter, selges enkelt-RENblader på papir kun unntaksvis. RENbladene tilgjengeliggjøres i hovedsak via abonnementer på forskjellige produkter. Et abonnement gir kundene enkel tilgang på oppdaterte RENblader via innlogging på hjemmesiden. Les mer om hvilke abonnement REN tilbyr på oversikten over produkter.

OBS! Det er mulig å kjøpe ett og ett RENblad på papirformat, men det lønner seg ikke og er lite hensiktsmessig. Kjøp av et enkelt RENblad sikrer heller ikke kunden oppdateringer på RENbladet. I en verden hvor det kommer stadig nytt utstyr, og hvor det kommer nye bestemmelser og oppdateringer på forskrifter, er et RENblad å regne som "ferskvare" og det oppdateres derfor jevnlig. Det er svært ofte referanser fra ett RENblad til andre, noe som gjør at ett enkelt RENblad innenfor et fagområde som regel ikke gir hele bildet eller all nødvendig informasjon.

 

RENblader er nummerert, organisert og kategorisert

Publiserte RENblader er gitt et renblad-nummer, og deres nummer angir hvilken serie de er organisert i.  Pr. 1. januar 2015 er seriene som følger:

  • 1000-serien omhandler "Internkontroll"
  • 2000-serien omhandler "Luft 1 - 420 kV"
  • 3000-serien omhandler "Tilknytning av kraftproduksjon"
  • 4000-serien omhandler "Måling og tilknytningspunkt"
  • 4500-serien omhandler "Utendørsbelysning"
  • 5000-serien omhandler "Luft 0,23 - 1 kV"
  • 6000-serien omhandler "Nettstasjoner"
  • 7000-serien omhandler "Stasjonsanlegg 36 kV - 420 kV"
  • 8000-serien er en serie som inneholder "Felles retningslinjer" som gjerne er felles for flere serier
  • 9000-serien omhandler "Kabel og kabelsystemer"

For mer informasjon og beskrivelse av seriene, se beskrivelsene på listen over alle RENblader

RENbladene er internt i våre systemer også kategorisert på tvers av disse serie-betegnelsene, slik at det er lett å f.eks. finne de RENbladene som er kategorisert for å handle om "prosjektering" eller "vedlikehold" eller "risikovurdering" osv. gjennom RENbladsøket.

Noen RENblader er gratis tilgjengelig

I utarbeidelsen av noen installasjonsblader ble det avtalt at disse en periode skulle være tilgjengelige uten vederlag. Disse ligger på Installatørblader.

Merk: Selv om de kan benyttes vederlagsfritt, er det ikke tillatt å drive publisering av de bladene på nettsteder uten spesiell tillatelse. Bedrifter som setter krav til at f.eks. entreprenører benytter et eller noen av disse bladene, oppfordres til referere til eller linke til siden www.ren.no/installatorblader. Dette fordi oppdateringer legges ut fortløpende, og kopier på andre nettsteder kan medføre at utgåtte prosedyrer blir funnet via Google etc. av selskaper - som da potensielt benytter seg av feil/utdaterte metoder.