REN Beredskap

RENs produkt for nettselskapenes beredskapsarbeid

Verktøy og RENblad for beredskapsarbeidet

Bestill   Se avtalevilkår

REN Beredskap er i første rekke for KBO-enheter, men vil også være aktuelt forandre aktører i bransjen som berøres av nettselskapenes beredskapsarbeid. Typisk vil dokumentene og verktøyene gi verdi for de som arbeider innen prosjektering, drift, risiko - og sårbarhetsanalyse, vedlikehold og beredskap innen distribusjons- og regionalnettet i Norge.  Dette inkluderer også sjøkabel.

REN Beredskap består av tre deler:

RENblader om
Beredskap
Samarbeidsløsning Materiell-database

REN Beredskap inkluderer følgende

RENblader

REN Beredskap gir tilgang til RENblader som er relevante for beredskapsarbeidet. Det vil inkludere RENblad-serie 8500 som lages spesielt for beredskapsarbeid, men også andre RENblader som det refereres til eller som har betydning for beredskapsarbeidet for nettselskapene.

Samarbeidsløsningen

Samarbeidsløsningen gir mulighet for lokale og nasjonale samarbeidsgrupper å ha et sikkert fellesområde på web med dokumenter og redaksjonelt innhold

  • Tilgjengeliggjøring av avtaledokumenter
  • Enkel skriving av redaksjonelt innhold i samarbeidsgruppen
  • Tilgjengeliggjøring av sakslister og møtereferater
  • Varsling av nyheter og endringer i samarbeidsgruppene

Inkludert i samarbeidsløsningen er også en web-applikasjon for administrasjon av grupper med inn- og utmelding av brukere samt oversikt over andre medlemsbedrifter og deres kontaktpersoner osv.

Materiell-databasen

Materielldatabasen er en ny fra 2014, og overtar tidligere eBeredskap. Den har ny funksjonalitet og oppdatert design. I materielldatabasen kan nettselskapene legge inn sitt beredskapsmateriell fordelt på deres lagersteder, og det er forbedret presentasjon av og søk i materiell-lister. Medlemmene kan se og søke i alt av beredskapsmateriell registrert i databasen.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.
 

Spørsmål

Hvis du har spørsmål til produktet, ta kontakt på post@ren.no.

Formelt navn

Produktet heter "REN Beredskap" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura. "REN Beredskap" erstattet i 2014 den tidligere løsningen "eBeredskap".

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.