Informasjon om Prisindeksering av RENs produkter

REN indeksjusterer hvert år prisene på produktene.
Under listes opp hvilke justeringer som generelt er utført på våre tjenester og produkter.

 • Prisjustering 2018: Med bakgrunn i generell prisvekst og utvikling i gjennomsnittslønn for ansatte i kraftforsyningen, så ble prisene justert på alle våre produkter opp 2,7 %, med effekt fra 1.1.2018.
   
 • Prisjustering 2017: Prisene ble justert opp litt forskjellig for ulike produkter med effekt fra 1.1.2017.
  • Planbok, Tilknytning av kraftproduksjon og Distribusjonsnett for nettselskaper ble besluttet justert opp med 1,31%.
  • Banner-reklame, Abonnement på Brukerguide FEF og FSE, Distribusjonsnett for øvrige selskaper, Installatør, REN Beredskap, Utendørsbelysning, Skole og Utdanning og Stasjonsanlegg ble justert opp med 4%.
  • Papirutgaven av FEF Brukerguide ble justert opp fra 280,- til 290,- (eks mva og porto).
  • netLIN ble justert opp 15.000,- kroner for alle kundegrupper (grunnet arbeid med en større oppgradering og mer ressurser på produktet).
    
 • Prisjustering 2016: Prisene ble justert opp med 2.51% med effekt fra 1.1.2016
   
 • Prisjustering 2015: Prisene ble justert opp med 4.66% med effekt fra 1.1.2015
   
 • Prisjustering 2014: Prisene ble justert opp med 3,94 % med effekt fra 1.1.2014
   
 • Prisjustering 2013: Prisene ble justert opp med 5 % med effekt fra 1.1.2013
   
 • Prisjustering 2012: Prisene ble justert opp med 1,2% (KPI-justering) pr. 1.7.2012
   
 • Prisjustering 2011: Prisene ble justert opp med 1,9% (KPI-justering) pr. 1.7.2011

Det er styret i REN AS som fastlegger retningslinjer for hva som skal legges til grunn for justeringene.

Styret vedtok i 2013 at fra prisene skulle knyttes opp mot utviklingen av gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning på Universitets- og høgskoleutdanning (over 4 år, nivå 7-8). Indeksjusteringen i 2014, 2015 og 2016 er således utført på basis av de tallene.