Planbok

Et samarbeid med SINTEF

Oppdatert og systematisert planleggingsbok for kraftnettet

Bestill   Se avtalevilkår

Planbok er et samarbeid med SINTEF, hvor REN gir tilgang gjennom sine systemer til dokumentene og programmene som produktet inneholder. REN leverer kostnadskatalog-data til SINTEF som legger dette inn i Planboken.

Målgruppen for produktet er i første rekke nett- og driftsplanleggere ved nettselskap i Norge, industriselskaper, leverandører, konsulenter og undervisningssektoren. Brukere av nettinformasjonssystemer og programvare som NetBas osv. vil også ha nytte av Planbok som bakgrunnsmateriale.

"Planleggingsbok for fordelingsnett" ble utgitt første gang i 1993 som 4 ringpermer. Sluttbearbeidelsen ble gjort i samarbeid med Norges Energiverksforbund under EFFEN NETT P1 Nettsystemer. I 2000 ble navnet endret til "Planleggingsbok for kraftnett", og fra 2002 har Planboken vært nettbasert. I 2007 inngikk SINTEF Energi en avtale med REN, og Planbok ble tilgjengelig via vår hjemmeside.

Planboken blir oppdatert av SINTEF hvert år basert på åpne FoU-resultater fra pågående prosjekter, i hovedsak finansiert av nettselskap, Energi Norge, Norges forskningsråd og SINTEF Energi. I 2010 startet en omfattende omstrukturering av Planboken.

I Planboka samles, systematiseres og oppdateres stoff som er utviklet i ulike prosjekter:

 • Teori for planlegging av kraftnett
 • Aktuelle forutsetninger
 • Tekniske og økonomiske data
 • Eksempler
 • Enkle PC-verktøy

Planbok inneholder følgende

Pr. 16. mars 2016 omfatter Planbok følgende dokumenter/filer:

Målsetning og rammebetingelser

 • Mål og rammebetingelser ved teknisk/økonomisk planlegging i kraftnettet

Systematikk

 • Systematikk ved planlegging av kraftnett
 • Systematikk ved mindre utbygginger i lavspenningsnettet
 • Systematikk ved større utbygginger i fordelingsnettet
 • Systematikk ved fornyelse av nett
 • Systematikk ved integrasjon av distribuert produksjon i distribusjonsnett
 • Planlegging med flere energibærere
 • Nettplanlegging/saksbehandlingsprosedyrer

Analyse av last og lokal produksjon

 • Fastlegging av belastninger ved analyser av lavspenningsnett
 • Fastlegging av belastninger ved analyser av høyspennings distribusjonsnett
 • Beregning av sammenlagret maksimaleffekt ved hjelp av Useload

Tiltaksanalyse

 • Nettutforming og nettdata
 • Kort om kabelnett kontra luftnett
 • Kompensering i kraftnett
 • Nettplanlegging og sluttbrukertiltak I
 • Nettplanlegging og sluttbrukertiltak II

Tekniske analyser

 • Leveringspålitelighet
 • Spenningskvalitet

Strømføringsevne for kraftledninger

 • Tekniske data
 • Feilstatistikk

Økonomiske analyser

 • Grunnleggende økonomisk teori
 • Kostnadskatalog distribusjonsnett
 • Kostnadskatalog regionalnett
 • Kostnadskatalog 2005
 • Brukstid for tap
 • Tapskostnader
 • Avbruddskostnader
 • Økonomisk optimalt tverrsnitt
 • Estimering av økonomisk nytteverdi
 • Analyse av vedlikeholds- og fornyelsesbehov
 • Økonomiske tabeller

I tillegg inneholder produktet følgende programvare eller beregningsverktøy:

Programvare

 • Excel regneark - Beregningsprogram for Termisk grenselast
 • Windows-program: Magnetfelt under luftledninger (TESLA), med brukerveiledning (PDF)
 • Excel regneark - Feilstrømmer i lavspennings IT- og TN-nett, med veiledning (PDF)
 • Excel regneark - Spenningsfall ved motorstart, med veiledning (PDF)
 • Excel regneark - Lastflyt langs en lavspenningsradial, med veiledning (PDF)
 • Windows-program: WinRAD H

Oppdateringen av Planboken skjer kontinuerlig etter hvert som det kommer nytt stoff og når det er behov for å revidere noe av innholdet. Oppdateringer varsles på hjemmesiden, i REN-Nytt eller pr. epost ved viktige oppdateringer.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål til produktet "Planbok", ta kontakt på post@ren.no.  Oppgi selskapets navn og organisasjonsnummer i henvendelsen.

Formelt navn

Produktet heter "Planleggingsbok for kraftnett", men kalles "Planbok", og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.