Produkt "netLIN"

Produktet "netLIN" består av lisens på siste versjon av programmet "netLIN" med innebygde komponenter for prosjektering av luftlinjeanlegg. Programmet utvikles i samarbeid med HallingKonsult AS.

Programmet gir støtte for:

  • Import av terrengprofiler fra målebok, med redigering av data
  • Grafisk terreng- og linjeprofil-designer m/roterbar 3D-vising (AutoCad er ikke nødvendig fra og med NetLIN 3)
  • Beregning av linjer og master
  • Eksport av profildiagram til AutoCAD-kompatible DXF-filer.

netLIN støtter prosessen fra man har en målebok/data fra oppmåling av linjeprofil til luftlinjen er designet og beregnet/dimensjonert med dokumentasjon for utbygger/entreprenør. Programmet lastes ned fra Internett, og installeres lokalt på brukerens pc eller på maskin i nettverket. Programmet er lagt opp til automatisk oppdatering/oppgradering over Internett.  Fra 2015 kreves også registrering av brukere hos REN med pålogging fra netLIN-programmet mot RENs kundesystem.

For mer detaljert informasjon om programsystemet med skjermbilder etc., se denne siden for mer informasjon om netLIN-programmet.
 

Målgruppe

Målgruppen for produkt "netLIN" er i første rekke de som driver prosjektering av luftlinjer(konsulenter, ingeniører etc.), men vil også være aktuelt for andre aktører i bransjen som jobber med beregninger, dimensjonering og lastanalyser av luftlinjer.
 

Omfang

Produktet gir ett års selskapslisens (fler-bruker) på produktet, inklusive kundestøtte, feilfiksing og funksjonsoppgradering i løpet av året.

Avtale om netLIN-abonnement gir innlogging på www.ren.no, med bruker-administrasjon for å opprette brukere og endre passord osv.

Formelt navn

Produktet heter "netLIN" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.
 

Hvordan bestille

Hvis du ønsker å få tilgang til en demo-lisens, kjøpe lisens eller har spørsmål til produktet, ta kontakt på post@ren.no.  Oppgi selskapets navn og organisasjonsnummer i henvendelsen.

Pris for abonnement på "netLIN" i 2015

Prisen på netLIN-lisens er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10000 nettkunder: kr 28.858,-
fra 10000 til og med 15000 nettkunder: kr 33.570,-
over 15000 nettkunder: kr 39.460,-

Konsulent-selskaper: kr. 41.815,-

Entreprenør-selskaper: kr. 28.858,-

Leverandør-selskaper: 20.908,-
 

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Prisen er pr. selskap, dvs. flere brukere kan benytte programmet innenfor ett selskap. 

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "netLIN"-lisens for 2015 ble justert 1. januar 2015, hvor den da ble indeksregulert med 4,66 %.