Installatør

Kun for installatørbedrifter

RENs produkt for installatørbedrifter

Bestill Se prisliste  Se avtalevilkår

Installatør er for bedrifter i Norge som driver installatør- og montasje-virksomhet. Dette er ofte små bedrifter som ikke har behov for de øvrige RENbladene, og produktet er sånt sett spesial-tilpasset bedrifter som utøver installasjon.

Merk: Produktet selges kun til installatørbedrifter. Installatørbedrifter defineres i denne sammenheng som enhver juridisk enhet som er registrert i Brønnøysundregistrene med bransjekode "43.210 Elektrisk installasjonsarbeid". I forbindelse med kjeder av installatørbedrifter, prises og inngås avtale basert på hver enkelt filial - men samlefaktura kan sendes "moderselskapet".

Det gis tilgang til et utvalg RENblader som installatører vil ha bruk for i sitt daglige virke. Pr. 1. januar og 1. oktober 2015 har dette produktet fått større omfang ved at flere RENblader blir gjort tilgjengelige for kundene av dette produktet.

Produktet er priset for å være overkommelig for en mindre installatørbedrift, og gi en rimelig mulighet for små aktører til å holde faglig oppdatert materiale.

Installatør inkluderer følgende

Hovedfokus for produktet er hele 4000-serien (inkludert 410X-bladene om inntak m.v.), men det gis også tilgang til 4500-serien og 8000-serien. Dette for å styrke produktet og tilgangen på ny informasjon for installatør-bedrifter (nytt fra 2015).

 • 4000-serien ("Måling og arbeid i tilknytningspunktet")
 • 4500-serien ("Utendørsbelysning").  I praksis er alle RENblader og alle verktøy i "Utendørsbelysning"-produktet inkludert i "Installatør"-produktet,
  også beregningsprogram og kalkyle for veilysprosjekter.  Se på "Utendørsbelysning"-produktsiden for detaljer.
 • 8000-serien ("Felles retningslinjer")
 • Nytt fra oktober 2015 er at også RENbladene 0340, 0341 og 0342 er inkludert i abonnementet.
  Disse RENbladene omhandler avtaler for tilknytnings- og nettleieavtale for etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt.
 • Nytt fra april 2016 er at produktet også inneholder de RENbladene som er direkte referert i RENbladene fra 4000-4999.
  Dersom man følger linkene fra 4000-serien vil dermed RENbladene åpnes for kunder av produktet.
 • Nytt fra oktober 2016 er at produktet nå også inneholder RENblad 9010.

Noen få av RENbladene i 4000-serien er gratis tilgjengelig via åpne RENblader, men med abonnement og brukerkonto gis det tilgang på langt flere blader. 4000-serien inkluderer også de nye oppdaterte RENbladene om inntak (4100 og utover). Med abonnement får selskapet i tillegg innloggingsmuligheter, og kan angi selskapsmerknader for hvert enkelt blad og en kan angi favoritt-blader osv.

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Formelt navn

Produktet heter "Installatør" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Pris for abonnement på "Installatør" for 2018

Abonnement "Installatør" tilbys kun til bedrifter i Norge som driver installatør- og montasje-virksomhet innen lavspenning bygningsinstallasjon. Prisen er satt relativt lavt slik at det skal være enkelt for Installatørbedrifter å ta i bruk produktet.

Prisen varierer på størrelsen av installatørbedriften:

opp til 5 ansatte: kr. 2.581,- pr. år
fra 5 til og med 20 ansatte: kr. 5.160,- pr. år
over 20 ansatte: kr. 7.738,- pr. år

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Installatør" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.