Innlogget funksjonalitet på www.ren.no

Som innlogget bruker på www.ren.no får en tilgang til innhold, verktøy og IT-systemer i henhold til de produkter/abonnement brukerens selskap har hos REN.  I tillegg får man tilgang til en del innhold og verktøy som er felles for alle med innlogging.  For å få tilgang til slik innlogget funksjonalitet må selskapet brukeren er ansatt i ha abonnement på ett eller flere produkter fra REN AS.  Les mer om våre produkter her: www.ren.no/produkter

Det en generelt får tilgang til på www.ren.no som kunde og innlogget bruker, er følgende:

  

RENSkjema (tilstands- og sluttkontroll og vedlikehold)
Som innlogget bruker får en bruker pr. idag tilgang til alle RENskjemaer i basen (Merk: Tilgangen til RENskjemaer kan tenkes å endres i fremtiden, hvor brukerne f.eks. kun får tilgang til de skjema som er relevante for produktene man abonnerer på). RENskjema-løsningen inneholder skjemaer for tilstands- og sluttkontroll innenfor forskjellige områder, samt veiledninger for tilstandskontroll og vedlikehold i disse.

 

 

Magnetfelt-database
Verktøyet gir tilgang på søk i database over målinger av magnetfelt fra kabelfordelingskap, nyttig for netteiere som kan svare generelt på spørsmål om magnetfelt fra kabelfordelingsskap fra kunder og organisasjoner etc. Link: magnetfelt-database

 

Brukeradministrasjon
Kunder får tilgang til et verktøy for brukeradministrasjon, hvor oppnevnte selskapsadministratorer kan opprette og administrere brukere innen sitt selskap på siden "Mitt selskap". Det gis tilgang til å sette passord, opprette grupper/avdelinger og gi tilganger og roller innen de verktøy man får tilgang til i produktene/abonnementene som selskapet/kunden har (og oppnevne nye brukeradministratorer).  Man kan gi ulike brukere ulike tilganger til verktøy og roller, alt etter behov.

 

Min Profil
Hver enkelt bruker får tilgang til "Min Profil" med mulighet for å endre opplysninger, melde seg inn/ut av nyhetsbrev, få oversikt over sine tilganger og selskapsadministratorer etc.

 

RENbladsøk med favoritter og selskapsmerknader
RENbladsøket gir kraftige muligheter for søk inkludert fritekstsøk, filtrering på kategorier av RENblader, oversikter over mest brukte RENblader, liste over sist endrete RENblader, oversikt over hovedRENblader m.m.  I tillegg gis det muligheter for kunder å legge inn sine egne «selskapsmerknader» (f.eks. egne forbehold eller valg hvis RENbladene angir opsjoner) på de enkelte RENbladene, som selskapets brukerne da vil se på første side ved nedlasting.  RENbladsøket gir også mulighet til å åpne tidligere versjoner av RENbladene (nyttig ved sammenlikning osv.) og brukerne kan angi favoritt-RENblader og få oversikt over dem.

Noen predefinerte/tilpassede søk med begrenset funksjonalitet vil kunne ligge åpent på enkelte sider, for å f.eks. gi en oversikt over aktuelle RENblader på en temaside. Åpning av selve RENbladene vil der kreve at man er pålogget, og det vil på disse åpne oversiktene heller ikke være mulig å sette favoritter og angi selskapsmerknader etc. Det kraftigste RENbladsøket er forbeholdt innloggete brukere.

 

Ferdig innfylling ved påmelding på kurs
En bruker som er innlogget, vil få ferdig-innfylt informasjon ved kurspåmeldinger  (navn, adresse, selskap, organisasjonsnummer etc.) Det vil medføre at vedkommende slipper å skrive inn dette i påmeldingsskjema med de evt. skrivefeil og skrivemåter på firma etc. sånt medfører.  Å benytte brukerinformasjonen ved kurspåmelding anbefales av REN.  Opplysningene kan likevel redigeres i ettertid i påmeldingen hvis det er behov for det.

 

Tilgang til presentasjoner fra konferanser og åpne kurs
Som innlogget bruker kan man se presentasjonsfiler fra konferanser som er lagt ut på www.ren.no/presentasjoner
Dette er svært nyttig for deltakere på kurs og konferanser, hvis de i ettertid ønsker å sjekke videre noe som ble presentert på et REN-arrangement.

 

RENblad-spørsmål
Det er tilgjengelig ferdige spørsmålsark til forskjellige RENblader, tilpasset VG2/VG3-nivå (men også relevant for bedriftsinterne RENblad-studier).  Fasit for oppgavene finnes også og gis til kunder på forespørsel (men da fortrinnsvis til studieledere, foredragsholdere, opplæringskontor etc.).  Pr. 1. januar 2015 eksisterer det RENblad-spørsmålsett til 35 forskjellige RENblader, og spørsmål og fasit ble sist revidert i 2014.

 

Ytterligere dokumenter og ressurser
Innlogging kan også gi tilgang til ytterligere dokumenter og ressurser som publiseres på www.ren.no.  Eksempel kan være dokumenter tilknyttet temasider etc. som er forbeholdt REN-kunder.