Distribusjonsnett

RENs største og mest omfattende produkt

Tilgang til flest RENblader, samt prosjekterings- og kostnadsverktøy.

Bestill Se prisliste  Se avtalevilkår

Distribusjonsnett er RENs største og mest omfattende produkt. Det gir tilgang til flest RENblader, og gir også tilgang på prosjekteringsverktøyet "Prosjektsystem med kostnadskatalog" for distribusjonsnett.

Målgruppen for produktet er i første rekke nettselskapene, men vil også være aktuelt for andre aktører i bransjen som f.eks. entreprenører, leverandører og utdanningsinstitusjoner etc. som vil drive prosjektering eller som må holde seg oppdatert på prosedyrer og anbefalinger innen bransjen.

RENblader Prosjektsystem Kostnadskatalog

Selv om de fleste kjøper Distribusjonsnett på grunn av mengden RENblader inkludert i abonnementet, er også prosjekteringsverktøyene en svært viktig del av produktet. Det gir mulighet for kostnadsestimering basert på oppdaterte priser i bransjen, basert på pakker av arbeid, ressurser og materiell som har sin basis i prosedyrer og rutiner beskrevet i RENbladene.

Distribusjonsnett inkluderer følgende tjenester

RENblader

Distribusjonsnett er det abonnementet som har størst omfang av RENblader. Abonnementet gir tilgang på ca. 80% av alle RENbladene. Den store informasjonsmengden disse representerer er svært verdifull for aktører som ønsker å jobbe standardisert og som vil følge forskrifter og normer.

Følgende er inkludert i produktet:

  • 1000-serien "Internkontroll"
  • 2000-serien "Luft 1- 420 kV" (høyspent luft)
  • 4000-serien "Måling og tilknytningspunkt" (4000-4499)
  • 5000-serien "Luft 0,23 - 1 kV" (lavspent luft)
  • 6000-serien "Nettstasjoner"
  • 8000-serien "Felles retningslinjer"
  • 9000-serien "Kabel og kabelsystemer"

Inkludert vil også være evt. avtalemaler, programverktøy og juridiske dokumenter i seriene over.

Distribusjonsnett omfatter stort sett alt av RENblader nødvendig for å drive lokal nettutvikling i Norge. Følgende RENblader vurderes derimot som såpass spesialiserte at de tilbys utenom:

For mer detaljert beskrivelse av selve seriene og hvilke RENblader som ligger i dem, se listen over alle RENblader. Tilgang til RENblader er via innlogging f.eks. via den nevnte listen eller gjennom det kraftige RENbladsøket man får tilgang på via innlogging. For mer generell informasjon om RENblader, se egen informasjonsside om dem.

Prosjekteringsverktøy "Prosjektsystem med kostnadskatalog"

Prosjekteringsverktøyet gir mulighet for å opprette prosjekter med "pakker" av materiell og arbeid, hvor man kan få overblikk over relevante RENblader, nødvendig materiell og nødvendige ressurser.  Det angis også mengder arbeid/materiell nødvendig for arbeidet, basert på angitte mål.  I tillegg inneholder prosjektsystemet en kostnadskatalog, med gjennomsnittlige priser i Norge.  Det gir også mulighet for selskapene å angi egne selskapspriser i den sammenhengen.  På den måten kan verktøyet brukes for budsjettering av prosjekter innenfor distribusjonsnettet i Norge.

For å kunne prosjektere Veilys/utendørsbelysning må man ha produktet "Utendørsbelysning".

 

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.

Formelt navn

Produktet heter "Distribusjonsnett" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Tidligere har dette produktet hatt navn "REN Ekstranett". Navneskiftet innebar ikke noe endring av omfanget, produktet er det samme - endringen skyldes bare behov for mer presis navngivning av RENs produkter.

Pris for abonnement på "Distribusjonsnett" for 2019

Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse:

Minstepris kr 8 625,-.

Nettselskap:
Fastledd kr. 53 457,- + kr 3,05 pr. nettkunde

Entreprenører:
opp til og med 20 ansatte: fastledd kr. 1484,- + kr. 742,- pr. ansatt.
fra 21 ansatte: fastledd kr. 14 832,- + kr. 370,- pr. ansatt

Skoler:
Se produkt "Skole og Opplæring".

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for "Distribusjonsnett" ble sist justert 1. januar 2019.