REN Brukerguider

RENs brukerguider til FEF, FSE og FEK

Brukerguider til FEF, FSE og FEK med oppdaterte normer og kommentarer fra REN

Bestill

REN har gått grundig gjennom tre svært sentrale forskrifter innen nettutvikling i Norge

Det er laget tre brukerguider, og målgruppen er spesielt de som eier og driver det elektriske forsyningsnettet i Norge. Også de som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av anlegg er naturlige brukere av disse guidene. Publikasjonene vil være spesielt nyttig i forbindelse med opplæring og HMS innen bedriftene.

Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer i disse forskriftene siden de ble utgitt, og REN har derfor utgitt kommentarer og henvisninger til disse i tre egne utgaver: 

 

I dem er det lagt inn veiledninger fra DSB, avklaringer gjort i ettertid (fra f.eks. Elsikkerhet), tekster fra oppdaterte normer og kommentarer fra REN med anbefalinger til regler/praksis i bransjen. Det er i tillegg henvisninger til hvilke RENblader som gir mer konkret informasjon.

Disse brukerguidene til forskriftene gir mer konkrete anbefalinger og presiseringer, og letteregjør bruken og implementeringen av de opprinnelige forskriftene i bedriftene. For bedrifter som benytter RENblader i sitt daglige virke, er publikasjonene svært verdifulle fordi det pekes til hvilke blader som er spesielt aktuelle for de ulike punktene i forskriftene.

For mer informasjon om RENs brukerguider, se www.ren.no/forskrifter/ren-brukerguider-for-forskriftene

REN Brukerguider-produktet inkluderer

Tre elektroniske publikasjoner:

  • RENs brukerguide for FEF 2006
    • 160 sider i elektronisk format (PDF)
  • RENs brukerguide for FSE 2006
    • 50 sider i elektronisk format (PDF)
  • RENs brukerguide for FEK 2013
    • 54 sider i elektronisk format (PDF)

Tilgang til den elektroniske utgavene av brukerguidene er ved et løpende årlig abonnement. Brukerne i selskapet har tilgang når de er logget på. De elektroniske utgavene oppdateres med jevne mellomrom eller når det skjer store endringer i tilhørende RENblader, forskrifter og normer.
 

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet på elektroniske utgaver gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging. Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.
 

Formelt navn

Produktet heter "REN Brukerguider" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Tidligere het dette produktet "REN Brukerguider FEF og FSE", men pr. 19. mars 2019 ble produktnavnet endret. Innholdet i produktet er økt ved at det også gis tilgang til den elektroniske utgaven av Brukerguiden for FEK.
 

Papirutgave av FEF Brukerguide

FEF Brukerguide er tilgjengelig i papirutgave.  Den trykte utgaven er 160 sider i A5-format, og ble trykket i 2015.  (FSE-brukerguide foreligger ikke på papirutgave)

Vi tømmer nå lageret av denne utgaven (som fremdeles er svært aktuell og som har alt av forskrifter og veiledning og Elsikkerhet etc. frem til 2015). Prisene er: 10 stk kr 400,-, 20 stk kr 750,- og 40 stk kr 1.400,-.   Obs begrenset tilbud, avhengig av lager!  (Papirutgaven kostet tidligere over 300,- pr. stk!)  Prisen er eks mva. og frakt kommer i tillegg.

For bestilling av papirversjon av REN Brukerguide for FEF 2. utgave, trykk her: Bestilling pr. epost.

 

Pris

Prisen på abonnement er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av selskapets størrelse.

Ta kontakt for pristilbud.