Brukerguide FEF & FSE

RENs brukerguide til FEF og FSE

Brukerguider til FEF og FSE med oppdaterte normer og kommentarer fra REN

Bestill Se prisliste

REN har gått grundig gjennom to svært sentrale forskrifter innen nettutvikling i Norge

Det er laget to brukerguider og målgruppen er spesielt de som eier og driver det elektriske forsyningsnettet i Norge. Også de som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av anlegg er en naturlig bruker av disse guidene. Publikasjonene vil være spesielt nyttig i forbindelse med opplæring og HMS innen bedriftene.

Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer i disse forskriftene siden de ble utgitt, og REN har derfor utgitt kommentarer og henvisninger til disse i to egne utgaver: 

 

I dem er det lagt inn veiledninger fra DSB, avklaringer gjort i ettertid (fra f.eks. Elsikkerhet), tekster fra oppdaterte normer og kommentarer fra REN med anbefalinger til regler/praksis i bransjen. Det er i tillegg henvisninger til hvilke RENblader som gir mer konkret informasjon.

Disse brukerguidene til forskriftene gir mer konkrete anbefalinger og presiseringer, og letteregjør bruken og implementeringen av de opprinnelige forskriftene i bedriftene. For bedrifter som benytter RENblader i sitt daglige virke, er publikasjonene svært verdifulle fordi det pekes til hvilke blader som er spesielt aktuelle for de ulike punktene i forskriftene.
 

Brukerguide FEF & FSE inkluderer

To elektroniske publikasjoner:

  • RENs brukerguide for FEF 2006
    • 160 sider i elektronisk format (PDF)
  • RENs brukerguide for FSE 2006
    • 50 sider i elektronisk format (PDF)

Tilgang til den elektroniske utgaven av brukerguidene er ved et løpende årlig abonnement. Brukerne i selskapet har tilgang når de er logget på. De elektroniske utgavene oppdateres med jevne mellomrom eller når det skjer store endringer i tilhørende RENblader, forskrifter og normer.
 

Felles innlogget funksjonalitet

Abonnementet på elektroniske utgaver gir innlogging på www.ren.no. Det gis da også tilgang til en del funksjonalitet som er felles for produkter som gir innlogging.

Det gis tilgang til REN-Skjema, vårt kraftige RENbladsøk, brukerforum, brukeradministrasjon, RENblad-spørsmål, presentasjoner fra temadager/konferanser m.m.  Se egen side om innlogget funksjonalitet.
 

Formelt navn

Produktet heter "Brukerguide FEF og FSE" og opptrer med denne skrivemåten på avtaler og på evt. faktura.

Tidligere het dette produktet "Forskrifter", men pr. 1. januar 2015 ble produktnavnet endret. Innholdet i produktet er uendret, sett bort fra at kjøp av 10 trykte Brukerguider for FEF ikke lenger gir fritt 1 års tilgang til elektroniske utgaver av FEF og FSE.
 

Papirutgave av FEF Brukerguide

FEF Brukerguide er tilgjengelig i papirutgave.  Den trykte utgaven er 160 sider i A5-format.  (FSE-brukerguide foreligger ikke på papirutgave)

Høsten 2017 tømmer vi lageret for trykte papirutgaver, og reduserer derfor prisen til kr 50,- per stk.

Ved bestilling av 10 stk er prisen kr 450,-, 20 stk kr 800,- og 50 stk kr 1 900,-.

For bestilling av papirversjon av REN Brukerguide for FEF 2. utgave, trykk her: Bestilling pr. epost.

 

Priser "Brukerguide FEF og FSE" for 2017

Prisen på abonnement på elektronisk tilgang til "Brukerguide FEF og FSE" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 1.256,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 2.512,-
over 10.000 nettkunder: kr. 5.024,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Papirutgave FEF:  Pris for 160-siders FEF brukerguide (2. utgave, 2015) som håndbok på A5-format er 290,- pr stk ekslusive mva. (363,- ink. mva). Evt. frakt kommer i tillegg.  Lærlinger kan bestille papirutgaven til halv pris, les om dette her: Spesialtilbud for lærlinger .

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på abonnements-produktene indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brukerguide FEF og FSE" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.