Prishistorikk for produkt "Brosjyrer"

Denne siden viser prishistorikken for produktet "Brosjyrer".  Produktprisene hos REN AS indeksjusteres i henhold til styrevedtak.  For hvert år er det indikert hvilken indeks som er brukt, samt de justerte prisene.  Ta kontakt med REN hvis det er noen spørsmål rundt dette.

Pris Brosjyrer 2018

Pris for "Brosjyrer" for 2018

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.670,-  kr 9.310,- 
500 kr 9.310,-  kr 10.960,- 
1.000 kr 13.150,-  kr 15.330,- 
3.000 kr 15.330,-  kr 17.520,- 
5.000 kr 17.520,-  kr 19.720,- 
10.000 kr 19.720,-  kr 21.910,- 
20.000 kr 24.090,-  kr 28.470,- 
50.000 kr 28.470,-  kr 33.850,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.270,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.410,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.680,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris Brosjyrer 2019

Pris for "Brosjyrer" for 2019

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7931,-  kr 9627,- 
500 kr 9627,-  kr 11 333,- 
1.000 kr 13 597,-  kr 15 851,- 
3.000 kr 15 851,-  kr 18 116,- 
5.000 kr 18 116,-  kr 20 390,- 
10.000 kr 20 390,-  kr 22 655,- 
20.000 kr 24 909,-  kr 29 438,- 
50.000 kr 29 438,-  kr 35 000,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4415,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6628,-
over 10.000 nettkunder: kr. 11 043,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for Brosjyrer-produktet ble sist justert 1. januar 2019.

Pris Brosjyrer 2017

Pris for "Brosjyrer" for 2017

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.470,-  kr 9.070,- 
500 kr 9.070,-  kr 10.670,- 
1.000 kr 12.800,-  kr 14.930,- 
3.000 kr 14.930,-  kr 17.060,- 
5.000 kr 17.060,-  kr 19.200,- 
10.000 kr 19.200,-  kr 21.330,- 
20.000 kr 23.460,-  kr 27.720,- 
50.000 kr 27.720,-  kr 31.990,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.160,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.240,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.400,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris Brosjyrer 2016

Pris for "Brosjyrer" for 2016

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.176,-  kr 8.714,- 
500 kr 8.714,-  kr 10.251,- 
1.000 kr 12.302,-  kr 14.352,- 
3.000 kr 14.352,-  kr 16.402,- 
5.000 kr 16.402,-  kr 18.452,- 
10.000 kr 18.452,-  kr 20.502,- 
20.000 kr 22.553,-  kr 26.653,- 
50.000 kr 26.653,-  kr 30.753,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.000,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.000,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.000,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2016 ble justert 1. januar .2016, hvor den da ble indeksregulert med 2,51 %.