Prishistorikk for produkt "Brosjyrer"

Denne siden viser prishistorikken for produktet "Brosjyrer".  Produktprisene hos REN AS indeksjusteres i henhold til styrevedtak.  For hvert år er det indikert hvilken indeks som er brukt, samt de justerte prisene.  Ta kontakt med REN hvis det er noen spørsmål rundt dette.

Pris Brosjyrer 2017

Pris for "Brosjyrer" for 2017

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.470,-  kr 9.070,- 
500 kr 9.070,-  kr 10.670,- 
1.000 kr 12.800,-  kr 14.930,- 
3.000 kr 14.930,-  kr 17.060,- 
5.000 kr 17.060,-  kr 19.200,- 
10.000 kr 19.200,-  kr 21.330,- 
20.000 kr 23.460,-  kr 27.720,- 
50.000 kr 27.720,-  kr 31.990,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.160,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.240,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.400,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris Brosjyrer 2016

Pris for "Brosjyrer" for 2016

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.176,-  kr 8.714,- 
500 kr 8.714,-  kr 10.251,- 
1.000 kr 12.302,-  kr 14.352,- 
3.000 kr 14.352,-  kr 16.402,- 
5.000 kr 16.402,-  kr 18.452,- 
10.000 kr 18.452,-  kr 20.502,- 
20.000 kr 22.553,-  kr 26.653,- 
50.000 kr 26.653,-  kr 30.753,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.000,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.000,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.000,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2016 ble justert 1. januar .2016, hvor den da ble indeksregulert med 2,51 %.