Brosjyrer

RENs brosjyrer for arbeid i nettet

Informasjonsbrosjyrer som er rettet mot entreprenører og skogryddere

Bestill Se prisliste 

REN har gjennom arbeidsgrupper fått utformet noen standard informasjonsbrosjyrer for arbeid i nettet, og har laget beskrivende illustrasjoner som benyttes i brosjyrene. Standardbrosjyrene tilbys for bruk i nettbransjen med en viss tilpasning pr. kunde (logo-plassering og kontaktinformasjon).

Målgruppen for produktet er nettselskap som ønsker å informere aktuelle aktører om faren ved å arbeide nær høyspentlinjer og kabler. Det er mulig å bestille to typer brosjyrer.

4-siders A5 folder: "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"

Brosjyren er rettet mot entreprenører, skogryddere og andre som kan komme nær høyspenningslinjer eller kabler. Brosjyren informerer om risiko for aktiviteter nær høyspenningslinjer med kontaktinformasjon til det lokale nettselskap. Brosjyren tilpasses med logo og kontaktinformasjon for hver kunde.

Trykk på bildet over eller her for å se en eksempel-versjon i PDF av brosjyren
(Trykk-versjonen vil ha høyoppløste bilder)

8-siders A5 stiftet brosjyre: "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"

Brosjyren er rettet mot entreprenører, skogryddere og andre som kan komme nær høyspenningslinjer eller kabler. Brosjyren informerer om risiko for aktiviteter nær høyspenningslinjer med kontaktinformasjon til det lokale nettselskap. Brosjyren tilpasses med logo og kontaktinformasjon for hver kunde. Teksten i brosjyren er identisk med 4-siders-versjonen, men illustrasjonene er større og brosjyrer er heftet.

Trykk på bildet over eller her for å se en eksempel-versjon i PDF av brosjyren
(Trykk-versjonen vil ha høyoppløste bilder)

Brosjyrer består av

Kjøp av produktet gir tilsendt brosjyrer i henhold til ordre.

Nærmere spesifikasjon av de to brosjyrene:

 • 4-siders folder i farger: "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"
  • Papir: 150 gr silk
  • Format:14,8 x 21,0 cm (A5)
  • Trykk: 4+4 farger
  • Firmalogo vises på første og siste side, og kontaktinformasjon vises på siste side.
  • Folder/brosjyre trykkes, renskjæres, falses og pakkes i kartonger.
 • 8-siders brosjyre i farger: "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"
  • Papir: 150 gr silk
  • Format: 14,8 x 21,0 cm (A5)
  • Trykk: 4+4 farger
  • Firmalogo vises på første og siste side, og kontaktinformasjon vises på siste side.
  • Folder/brosjyre trykkes, renskjæres, falses, ryggstiftes og pakkes i kartonger.
 • Elektronisk versjon i pdf-format til bruk på nettsider, e-post etc.
  • Identisk utforming som 4-siders- og 8-sidersversjonene.
  • Firmalogo vises på første og siste side, og kontaktinformasjon vises på siste side.
  • Merket med "Elektronisk versjon utarbeidet for [Selskapsnavn]".

Hvordan bestille

For å foreta bestilling sendes en e-post til brosjyrer@ren.no med følgende opplysninger:

Bestillingsinformasjon

 • Type brosjyre
 • Antall eksemplarer (se priser under)
 • Hvor de skal sendes, postadresse og kontaktperson
 • Hvor faktura skal sendes, postadresse og kontaktperson
 • Epost-adresse for hvor utkast skal sendes

Skreddersøm av innhold (logo og informasjon på siste side)

 • Logo i trykk-kvalitet (helst vektorformat f.eks. EPS eller AI, minimum 300 dpi)
 • Informasjon som skal stå på siste siden, nøkkelopplysninger som
  • Navn på nettselskap
  • Telefon-nummer, døgnåpent nummer hvor det er mulig å legge igjen beskjed
  • Adresse til websider for videre informasjon og meldingstjeneste
  • Hvor man skal ta kontakt ved uhell (Drift/nettsentral)

Ved bestilling vil det bli laget et utkast som sendes på angitt epost, og trykking skjer etter godkjenning av utkastet. Ta kontakt med brosjyrer@ren.no ved spørsmål.

Formelt navn

Produktet heter "Brosjyrer" og opptrer med denne skrivemåten på faktura, med spesifikasjon av type brosjyre.

Pris for "Brosjyrer" for 2019

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7931,-  kr 9627,- 
500 kr 9627,-  kr 11 333,- 
1.000 kr 13 597,-  kr 15 851,- 
3.000 kr 15 851,-  kr 18 116,- 
5.000 kr 18 116,-  kr 20 390,- 
10.000 kr 20 390,-  kr 22 655,- 
20.000 kr 24 909,-  kr 29 438,- 
50.000 kr 29 438,-  kr 35 000,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4415,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6628,-
over 10.000 nettkunder: kr. 11 043,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for Brosjyrer-produktet ble sist justert 1. januar 2019.