REN-Nytt annonseformater

REN-Nytt utgis 5-6 ganger i året, og bedrifter som er interessert kan annonsere i publikasjonen. REN-Nytt utgis på PDF, legges ut på www.ren.no og alle brukere av REN (som evt. ikke har valgt det vekk) mottar mail om utgivelsen.  For eksempler på REN-Nytt, se oversikten over tidligere (alle) utgivelser.

Annonser i REN-Nytt er opp til en halv A4 side store. REN-nytt utgis i PDF på A4 portrett-format, og det foretrukne annonseformatet er da maks en A5-side i landskap-format minus noe marg.

Vi mottar annonser på PDF- eller bildeformat.  Disse behandles på to måter:

 1. Annonser på PDF-format
  For å gi disse annonsene best mulig kvalitet, samles to og to annonser på separate annonsesider, hvor PDF-formatet beholdes (de flettes inn når REN-Nytt ferdigstilles)
  Størrelse på annonsen er da litt mindre enn en A5 i landskap-format (større annonser skaleres ned av oss).

  Annonser i portrett-format (A5) aksepteres også, hvor to slike annonser samles på en A4-side i landskap-format (dette foretrekkes ikke av REN, men hvis det er to annonser på det formatet kan vi unntaksvis legge inn dette).

  Innhold i REN-Nytt indekseres av Google, og tekst i PDF-format vil da også Google finne, og linker vil bevares. PDF-annonser gir sånt sett størst verdi for kunden.
   
 2. Annonser på bildeformat
  Hvis det sendes inn annonse i bildeformat (Støttete bildeformater: JPG, PNG), vil bildet bli lagt inn i teksten hvor det passer etter skjønn. Det kan være som avslutning på en artikkel som ikke strekker seg lenger enn en halvside - eller bildet kan potensielt plasseres midt inni artikkelen. Dette åpner for mer kontekst-relevante annonser, samt litt andre størrelser.  Ved innsending av bilde-annonser bør det oppgis dersom det skal være link tilknyttet annonsen (må manuelt legges inn av REN).
  Ettersom bildet da må ta hensyn til margene i dokumentet bør det være litt mindre i størrelse. Maks 16,5 cm x 12 cm, eller ca. 585 x 425 piksler (Oppløsningen er et obs der, passer ikke med skrift som har liten skriftsstørrelse).

  Det hender at det er ledig plass blant teksten som er mindre enn en halv side.  Dersom interessant, kan halvsides-annonser i bildeformat erstattes med to annonser i halv størrelse, da 16,5 x 6 cm og 585 x 210 piksler.

Se eksempler på annonse-sider og annonser inkludert i teksten (klikk på bildene for å se fulle eksempel-sider i PDF-format):

Eksempel på mindre bilde-annonse i teksten
(to slike små istedet for 1 stk halvside)
Eksempel på kontekst-relevant bilde-annonse,
Melbye-annonse om isolerende hansker i
tilknytning til en (allerede skrevet) tekst om
isolerende hansker.

 

Eksempel på standard annonse-side med PDF-annonser Eksempel på unntaksvise PDF-annonser på A4-side i landskap-format