Prishistorikk for produkt "AUS Mentor"

Denne siden viser prishistorikken for produktet "AUS Mentor".  Produktprisene hos REN AS indeksjusteres i henhold til styrevedtak.  For hvert år er det indikert hvilken indeks som er brukt, samt de justerte prisene.  Ta kontakt med REN hvis det er noen spørsmål rundt dette.

Pris for abonnement på "AUS Mentor"

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 54 795,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet.

Pris for abonnement på "AUS Mentor" i 2018

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 51.350,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. 

Pris for abonnement på "AUS Mentor" i 2017

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 50.000,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. 

Pris for abonnement på "AUS" i 2016

Prisen på AUS-abonnement er årlig, og er på 50.000,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.