AUS-mentor

Kompetansestyrking med REN på laget

RENs mentor-ordning for AUS i Norge

Bestill   Se avtalevilkår

Bakgrunn

REN har i løpet av de 3 siste årene utviklet AUS-håndboka og ca. 20 arbeidsprosedyrer i form av RENblader. Den viktigste forutsetningen for økning i AUS-aktiviteten i bransjen er etter RENs mening å øke kompetansen hos nettselskaper og entreprenører på ingeniør- og planleggernivå. I denne sammenheng ønsker REN seg ett tettere samarbeid med de selskapene som har størst nytte av AUS, og å tilby veiledning og mentoring i arbeidet. 

Produktet "AUS-mentor" har som målgruppe nettselskaper og entreprenører i Norge, og er ment å støtte deres behov for kontinuerlig AUS-opplæring og kompetansefremming innen området. Ved å abonnere på dette produktet, vil kundene øke sine muligheter til å få opp AUS-andelen av vedlikeholdsarbeidet i nettet og oppnå store besparelser på det arbeidet.

Omfang

Produktet innebærer 2 dager kurs/opplæring hvert år, hvor kursprogrammet tilpasses og planlegges hvert år til den enkelte bedrifts ønsker og kompetansenivå innenfor 1-24kV AUS. Opplæringen/kurset kan inneholde ett eller flere elementer av følgende:

  • Opplæring for planleggere/ingeniører for å prosjektere eller bygge AUS-vennlig.
  • Opplæring driftssentralpersonell og driftsleder/fagansvarlig
  • Veiledning i forhold til bruk av verktøy (for planleggere)
  • Gjennomgang av prosedyrer og aktuelle jobber
  • Bestilling av AUS-oppdrag (bestillerkompetanse, byggherreansvar)
  • Beregning av lønnsomheten av AUS
  • Erfaringsutveksling
  • Bruk av verneutstyr til AUS og andre oppdrag, f.eks. hansker, klær, støvler etc.
  • Annet kursinnhold innen AUS etter bedriftens ønsker
  • Gjennomføring av obligatorisk prøve

I tillegg ytes støtte til driftsleder/fagansvarlig AUS (mentorordning) opp til 20 timer pr. år.  Det vil også tilbys en felles studiereise hvert andre år for kunder av produktet, hvor REN arrangerer turen og sørger for det faglige innholdet (og hvor kunden selv dekker reisekostnadene for sine deltakere).

Kunder av produktet vil også få spesialpris på Temadager AUS som arrangeres hvert år, og som REN-kunde gis det i tillegg rabatt på kurs generelt.

Pris for abonnement på "AUS Mentor"

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 54 795,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet.