REN API-tilgang

Integrasjon med RENs tjenester

For de som ønsker å integrere med RENs IT-systemer over Internett.

Bestill Se avtalevilkår  Dokumentasjon

Målgruppen for REN API-tilgang er i første rekke programvareselskaper som ønsker å integrere sine programmer med RENs IT-systemer over Internett. Dette for å kunne tilby kunder integrasjon med REN for f.eks. RENblader eller kostnadskalkyle på prosjekter.

Produktet kommer i flere varianter, da det er mulig å integrere på flere områder og med ulike IT-systemer hos REN. En avtale vil nærmere spesifisere hva det skal gis tilgang til.

Eksempelvis kan det nevnes

  • Webservices for pålogging
  • Webservices for å aksessere RENblader, skjema og sjekklister
  • Webservices for å hente ut priser og pakker fra oppdatert kostnadskatalog
  • Webservices for å legge inn og beregne prosjekter, basert på RENs pakker og materiell

REN AS benytter etablerte og plattformuavhengige standarder for kommunikasjon, hvor det ikke er nødvendig å bruke spesielle biblioteker eller spesielle kodespråk i samhandlingen med våre systemer.

API-tilgang inkluderer følgende

Tilgang til å benytte en eller flere av de eksternt publiserte tjenestene/webservices som REN har, definert i avtalen mellom REN og programutviklende selskap.

Med abonnement på API-tilgang følger det med tilgang til brukeradministrasjon, hvor en oppnevnt administrator i selskapet kan legge til og fjerne brukere og avdelinger, gi tilganger til enkelte verktøy pr. bruker og gi administrasjonsrettigheter til andre enkelt-brukere etc. Dette for at det skal være mulig å teste tilganger osv. Det gis også tilgang til et separat testmiljø hvor ny funksjonalitet kan testes før det etableres i produksjonsmiljøet (på www.ren.no).

Abonnement gir tilgang på support og varslinger om ny funksjonalitet i henhold til avtale.

Merk at integrasjonen krever at vedkommende kunde som benytter det integrerte verktøyet/systemet allerede er kunde av REN på noe nivå/produkt. Integrasjonen innebærer at kundens brukerne er definert hos REN og at det fra (det integrerte) programmet foretas en innlogging på vegne av kunden tilsvarende innlogging på www.ren.no. Handlinger som utføres via webservices skjer på samme måte i kontekst av kundens bruker.

Dokumentasjon og tilbakemelding

Dokumentasjon er åpent tilgjengelig og beskriver alle REST API.  Der kan man også gi tilbakemelding ved feil eller behov for ny funksjonalitet. Noen eldre API er ikke tilgjengelig på web, men kan sendes på epost.

Mer informasjon og bestilling

Hvis du ønsker mer informasjon om REN API-tilgang, ta kontakt på post@ren.no.  Oppgi selskapets navn og organisasjonsnummer i henvendelsen.