Produkter

REN selger sine produkter gjennom abonnementer, hvor man får tilgang til RENblader, verktøy og kompetanse i et utvalg kombinasjoner.  Produktene er satt sammen for å passe ulike brukergrupper, slik at man eventuelt ikke må betale for komponenter man ikke har behov for. Eksempelvis vil de som arbeider med veilys ønske å abonnere på produktet "Utendørsbelysning" - mens andre kan utelate det.

Produktene er videre priset litt etter størrelsen på selskapet, hvor små og mellomstore bedrifter betaler mindre enn de store - slik at alle har råd til å benytte seg av bransjens praktiske erfaringer.

REN-medlemskap vil innebære besparelser mange ganger utgiftene av det for de fleste, selv for de dyreste og mest omfattende produktene. Aktørene i bransjen vil ved å følge våre anbefalinger og foreslåtte prosedyrer gjøre arbeid i nettet på forskriftsmessig måte og være sikret en "best practice"-utførelse. Alternativet til et REN-medlemskap vil være å ha en egen stab av fast ansatte som vil måtte jobbe med standardisering og dokumentasjon på hvordan ting skal gjøres i henhold til endringer i både utstyr, interne metoder og forskrifter/normer.

Selve produktene

Det mest sentrale og typiske produktet hos RENs kunder er "Distribusjonsnett"-produktet, som omfatter flest RENblader og som gir Prosjektsystem med kostnadskatalog, LS Mast og mer.  De fleste kundene velger det produktet, og så supplerer de etter behov med produktene

  • "Utendørsbelysning" hvis de jobber med Veilys,
  • "Tilknytning av kraftproduksjon" hvis de jobber med småkraft, DG-enheter osv.,
  • "REN Beredskap" (hvor f.eks. nettselskaper dedikerer tilgang til noen av deres brukere som jobber med beredskapsplaner),
  • "Stasjonsanlegg" for de avdelingene som evt. jobber med kraftproduktsjon og regionalnett,
  • "netLIN" for de som arbeider med luftlinjer og masteberegninger
  • "Planbok" for planlegging av kraftproduksjon og distribusjon.

Rene installatør-bedrifter vil kanskje ikke føle behov for prosjekteringsverktøy, og er mest interessert i RENblader med prosedyrer og sjekklister m.v.  For installatør-bedrifter har derfor REN satt sammen et skreddersydd produkt for dem med tilgang til mange relevante RENblader.  Produktet heter "Installatør", og det er priset forholdsvis lavt for de enkelte små installatør-bedriftene i forhold til hva man får tilgang.

REN tilbyr nettselskapene å holde orden på hva av målere som skal testes i henhold til forskriften, gjennom vårt produkt "Stikkprøve-administrasjon".  REN vil da være en kontroll-administrator for nettselskapene, og sørge for at stikkprøvekontroll skjer etter forskriften.

For kunnskapsbedring i bedriften har vi foruten våre kurs og temadager/konferanser produktet "REN Brukerguider".  I tillegg kommer vårt nyeste produkt "AUS-mentor" som gir kurs, kompetanse-støtte og mentoring innen AUS.

Programutviklere kan integrere med RENs IT-systemer ved hjelp av vårt produkt "Webservices".  Integrasjonen vil kreve at brukerne som benytter de eksterne programsystemene har kundeforhold til REN.

Dersom det er interessant å ha reklame for bedriften deres på www.ren.no eller i REN-Nytt, sjekk ut "Banner-reklame"-produktet hos REN.

Innlogget funksjonalitet

En del av produktene nevnt over gir innlogging for brukerne på www.ren.no, og med det følger en god del ekstra verktøy og funksjoner.  Det kan nevnes RENskjema, brukeradministrasjon, RENbladsøk osv.  Se egen side med informasjon om innlogget funksjonalitet.