STYRET

Styreleder:
Even Ungersness, Hafslund Nett AS

Nestleder:
Magne Nordnes, Linea AS

Medlemmer:
Peter W. Kirkebø, Mørenett AS
Rannveig Eidem Norfolk, Lyse Elnett AS
Randi Ekehaug, BKK Nett AS
Bjørn Runne Stubbe, TrønderEnergi Nett AS
Kristin H. Lind, Energi Norge AS

Varamedlemmer:
Ole Inge Rismoen, Eidsiva Nett AS
Jon Elif Trohjell, Agder Energi Nett AS
Tom Ivar Knutsen, VOKKS AS
Olav Stensli, Glitre Energi Nett AS