STYRET

Styreleder:
Even Ungersness, Hafslund Nett AS

Nestleder:
Anders Rønning, Røros Elektrisitetsverk AS

Medlemmer:
Peter W. Kirkebø, Mørenett AS
Rannveig Eidem Norfolk, Lyse Elnett AS
Randi Ekehaug, BKK Nett AS
Bjørn Runne Stubbe, TrønderEnergi Nett AS
Einar Westre, Energi Norge AS

Varamedlemmer:
Ole Inge Rismoen, Eidsiva Nett AS
Magne Nordnes, Helgelandskraft AS
Jon Elif Trohjell, Agder Energi Nett AS
Tom Ivar Knutsen, VOKKS AS
Olav Stensli, Glitre Energi Nett AS