STRATEGI

Formålet var å etablere et selskap som skulle sette i gang en prosess innen standardisering av materiell og metoder i norske nettselskap. Dette skulle gjennomføres primært gjennom å bygge videre på kjente metoder i bransjen som REF arbeidet i Norge, samt knytte et tett samarbeid til EBR-konseptet i Sverige som er bygget opp gjennom 26 år.

Økt fokus på kostnadseffektivitet hos nettselskapene på grunn av reguleringskrav fra norske myndigheter gir REN større muligheter for å lykkes med sitt konsept.

Selskapet REN AS (Tidligere Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS) er etablert i Conrad Mohrsveg 23 b i Bergen.

 • REN eies av 61 Nettselskap, har 23 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk
 • REN har 126 nettselskap som medlemmer/kunder, det vil si samtlige distribusjonsselskap i Norge.
 • REN arbeider med standardisering/bransjeretningslinjer for bransjen.
 • Standardiseringen består av standard beskrivelser i form av RENblad innenfor prosjektering, montasje, vedlikehold og drift.
 • Bladene inneholder metoder som oppfyller FEF og FSE, og skal beskrive beste praksis i bransjen. RENbladene er tilgjengelig på www.ren.no

1. Visjon

REN AS skal være et ledende kunnskapssenter i sin bransje.

2. Forretningside

REN AS leverer på forretningsmessig basis til kundene; bransjeretningslinjer, standard metoder, verktøy og kunnskap:

 • Bransjeretningslinjer og standard metoder i form av RENblader.
 • Verktøy som forenkler bruken av bransjeretningslinjer og standard metoder.
 • Kunnskap i form av prosjekter, samt eksterne og interne kurs.
 • Web-basert prosjektsystem med oppdatert kostnadskatalog og beskrivelse av tiltakspakker
 • Gode løsninger som gir høy verdi for kundene
 • Utvikle produktet REN-beredskap til et verktøy for bransjen 

3. Målsetninger

REN AS

 • skal ha en ledende faglig posisjon i bransjen. REN-ansatte skal ha god formidlerevne og være motiverende. REN skal ha tilfredse ansatte.
 • skal være en servicebedrift, REN skal ha god kundeoppfølging og tilfredse kunder. REN skal arbeide for aktiv bruk av eksisterende og nye REN-produkter.
 • skal gjennom dialog komme frem til gode tekniske løsninger som ivaretar økonomi og personsikkerhet.
 • skal gjennom god kontakt med bransjen, faggrupper og arbeidsgrupper fange opp og beskrive bransjens beste praksis.
 • skal være det naturlige bindeleddet i bransjen for å utnytte felles kunnskap og tilgjenglige FoU resultater til å lage kvalitetsmessige gode produkter, der REN kan tilføre en merverdi.
 • skal ha en sunn økonomi.