Gjeldende priser for RENs produkter

Denne siden gir en oversikt over alle gjeldende priser for RENs produkter, som man finner på www.ren.no/produkter og de undersidene derfra. Denne informasjonen finnes også på produktsiden for det aktuelle produktet.

Linker til produktsidene:

Pris for abonnement på "AUS Mentor" i 2017

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 50.000,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. 

Pris for abonnement på "Banner-reklame" i 2017

Prisen på Banner-reklame-abonnement er årlig og er kr. 10.661,-

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Banner-reklame" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for "Brosjyrer" for 2017

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.470,-  kr 9.070,- 
500 kr 9.070,-  kr 10.670,- 
1.000 kr 12.800,-  kr 14.930,- 
3.000 kr 14.930,-  kr 17.060,- 
5.000 kr 17.060,-  kr 19.200,- 
10.000 kr 19.200,-  kr 21.330,- 
20.000 kr 23.460,-  kr 27.720,- 
50.000 kr 27.720,-  kr 31.990,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.160,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.240,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.400,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Priser "Brukerguide FEF og FSE" for 2017

Prisen på abonnement på elektronisk tilgang til "Brukerguide FEF og FSE" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 1.256,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 2.512,-
over 10.000 nettkunder: kr. 5.024,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Papirutgave FEF:  Pris for 160-siders FEF brukerguide (2. utgave, 2015) som håndbok på A5-format er 290,- pr stk ekslusive mva. (363,- ink. mva). Evt. frakt kommer i tillegg.  Lærlinger kan bestille papirutgaven til halv pris, les om dette her: Spesialtilbud for lærlinger .

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på abonnements-produktene indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brukerguide FEF og FSE" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "Distribusjonsnett" for 2017

Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse:

Nettselskap:
Fastledd kr. 45.262,- + kr 2,58 pr. nettkunde

Entreprenører:
opp til 20 ansatte: fastledd kr. 1.256,- + kr. 628,- pr. ansatt. Minstepris kr 7 500,-.
fra 20 ansatte: fastledd kr. 12.558,- + kr. 314,- pr. ansatt

Skoler:
Se produkt "Skole og Opplæring".

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Distribusjonsnett" for 2017 ble justert 1. januar .2017, hvor den da ble indeksregulert med 1,31 % for nettselskaper og 4 % for andre kunder.

Pris for abonnement på "Installatør" for 2017

Abonnement "Installatør" tilbys kun til bedrifter i Norge som driver installatør- og montasje-virksomhet innen lavspenning bygningsinstallasjon. Prisen er satt relativt lavt slik at det skal være enkelt for Installatørbedrifter å ta i bruk produktet.

Prisen varierer på størrelsen av installatørbedriften:

opp til 5 ansatte: kr. 2.513,- pr. år
fra 5 til og med 20 ansatte: kr. 5.024,- pr. år
over 20 ansatte: kr. 7.535,- pr. år

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Installatør" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "netLIN" i 2017

Prisen på netLIN-lisens er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10000 nettkunder: kr 44.583,-
fra 10000 til og med 15000 nettkunder: kr 49.413,-
over 15000 nettkunder: kr 55.451,-

Konsulentselskaper: kr. 57.865,-

Entreprenørselskaper: kr. 44.583,-

Leverandørselskaper: 36.433,-
 

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Prisen er pr. selskap, dvs. flere brukere kan benytte programmet innenfor ett selskap. 

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "netLIN"-lisens for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble regulert med kr 15.000,-.

Pris for abonnement på "Planbok" for 2017

Prisen på "Planbok"-abonnement for nettselskaper varierer i 2017 fra kr. 9.787,- til kr. 26.913,-

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Planbok" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 1,31 %.

Pris for medlemskap i REN Beredskap for 2017

Abonnementsprisen på REN Beredskap er avhengig av selskapets sammenlagte installerte ytelse (transformator og generator), slik den blir rapportert til NVE (i MVA).  Pris i henhold til installert ytelse pr. 01.01.2017:

  • mindre enn 100 MVA: kr 6.696,-
  • fra 100 MVA til og med 1000 MVA: kr 13.389,-
  • over 1000 MVA: kr 20.084,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "REN Beredskap"-medlemskap for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2017

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2017 er kr. 2.513,-  pr. år.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Skole og Opplæring" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "Stasjonsanlegg" for 2017

Abonnementsprisen på Stasjonsanlegg varierer for ulike typer selskap og størrelse på selskapet etter følgende:

Nettselskap:
Fastledd kr. 12.558,- + 4,13‰ av inntektsrammen på regionalnett, maksimalt 50.000 kr/år
For nettselskaper uten regionalnett: Ta kontakt for pris

Kraftprodusenter:
Fastledd kr. 12.558,- + kr. 12,56  pr. GWh, maksimalt 50.000 kr/år

Entreprenører og konsulenter:
opp til og med 20 ansatte: fastledd kr. 1.256,- + kr. 252,- pr. ansatt. Minstepris kr 5 000,-.
over 20 ansatte: Ta kontakt for pris

For andre typer selskaper enn de angitte: Ta kontakt for pris

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Stasjonsanlegg" for 2017 ble justert 1. januar 2017, hvor den da ble indeksregulert med 4 %.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2017

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.660,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,11 pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 1,00 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,89 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,78 pr. nettkunde

I tillegg kommer etableringskostnad som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad. Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.