Gjeldende priser for RENs produkter

Denne siden gir en oversikt over alle gjeldende priser for RENs produkter, som man finner på www.ren.no/produkter og de undersidene derfra. Denne informasjonen finnes også på produktsiden for det aktuelle produktet.

Linker til produktsidene:

Pris for abonnement på "AUS Mentor" i 2018

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 51.350,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. 

Pris for abonnement på "Bannerreklame" i 2018

Abonnementspris per år er kr. 10.949,-

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Bannerreklame" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for "Brosjyrer" for 2018

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7.670,-  kr 9.310,- 
500 kr 9.310,-  kr 10.960,- 
1.000 kr 13.150,-  kr 15.330,- 
3.000 kr 15.330,-  kr 17.520,- 
5.000 kr 17.520,-  kr 19.720,- 
10.000 kr 19.720,-  kr 21.910,- 
20.000 kr 24.090,-  kr 28.470,- 
50.000 kr 28.470,-  kr 33.850,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4.270,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6.410,-
over 10.000 nettkunder: kr. 10.680,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisene er eksklusive merverdiavgift, levering kommer i tillegg. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brosjyrer" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Priser "Brukerguide FEF og FSE" for 2018

Prisen på abonnement på elektronisk tilgang til "Brukerguide FEF og FSE" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 1.290,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 2.580,-
over 10.000 nettkunder: kr. 5.160,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Papirutgave FEF:  Se priser over.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på abonnements-produktene indeksreguleres hvert år. Prisen for "Brukerguide FEF og FSE" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Distribusjonsnett" for 2018

Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse:

Nettselskap:
Fastledd kr. 46.484,- + kr 2,65 pr. nettkunde

Entreprenører:
opp til 20 ansatte: fastledd kr. 1.290,- + kr. 645,- pr. ansatt. Minstepris kr 7 500,-.
fra 20 ansatte: fastledd kr. 12.897,- + kr. 322,- pr. ansatt

Skoler:
Se produkt "Skole og Opplæring".

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Distribusjonsnett" for 2018 ble justert 1. januar .2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Installatør" for 2018

Abonnement "Installatør" tilbys kun til bedrifter i Norge som driver installatør- og montasje-virksomhet innen lavspenning bygningsinstallasjon. Prisen er satt relativt lavt slik at det skal være enkelt for Installatørbedrifter å ta i bruk produktet.

Prisen varierer på størrelsen av installatørbedriften:

opp til 5 ansatte: kr. 2.581,- pr. år
fra 5 til og med 20 ansatte: kr. 5.160,- pr. år
over 20 ansatte: kr. 7.738,- pr. år

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Installatør" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "netLIN" i 2018

Prisen på netLIN-lisens er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10000 nettkunder: kr 45.787,-
fra 10000 til og med 15000 nettkunder: kr 50.747,-
over 15000 nettkunder: kr 56.948,-

Konsulentselskaper: kr. 59.427,-

Entreprenørselskaper: kr. 45.787,-

Leverandørselskaper: 37.416,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Prisen er pr. selskap, dvs. flere brukere kan benytte programmet innenfor ett selskap. 

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "netLIN"-lisens for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med kr 2,7%

Pris for abonnement på "Planbok" for 2018

Prisen på "Planbok"-abonnement for nettselskaper varierer i 2018 fra kr. 10.051,- til kr. 27.640,-

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Planbok" ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for medlemskap i REN Beredskap for 2018

Abonnementsprisen på REN Beredskap er avhengig av selskapets sammenlagte installerte ytelse (transformator og generator), slik den blir rapportert til NVE (i MVA).  Pris i henhold til installert ytelse pr. 1. januar 2018:

  • mindre enn 100 MVA: kr 6.877,-
  • fra 100 MVA til og med 1000 MVA: kr 13.751,-
  • over 1000 MVA: kr 20.626,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "REN Beredskap"-medlemskap for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2018

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2018 er kr. 2.581,-  pr. år.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Skole og Opplæring" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Stasjonsanlegg" for 2018

Abonnementsprisen på Stasjonsanlegg varierer for ulike typer selskap og størrelse på selskapet etter følgende:

Nettselskap:
Fastledd kr. 12.897,- + 4,24‰ av inntektsrammen på regionalnett, maksimalt 50.000 kr/år
For nettselskaper uten regionalnett: Ta kontakt for pris

Kraftprodusenter:
Fastledd kr. 12.897,- + kr. 12,90  pr. GWh, maksimalt 50.000 kr/år

Entreprenører og konsulenter:
opp til og med 20 ansatte: fastledd kr. 1.290,- + kr. 259,- pr. ansatt. Minstepris kr 5 000,-.
over 20 ansatte: Ta kontakt for pris

For andre typer selskaper enn de angitte: Ta kontakt for pris

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.  Prisen for "Stasjonsanlegg" for 2018 ble justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2018

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale.  For etablerte kunder av produktet er prisene i 2018:

under 6.000 nettkunder: kr. 6.162,-
fra 6.000 opp til 10.000 nettkunder: kr. 1,03 pr. nettkunde
fra 10.001 opp til 100.000 nettkunder: kr. 0,92 pr. nettkunde
fra 100.001 opp til 500.000 nettkunder: kr. 0,82 pr. nettkunde
over 500.000 nettkunder: kr. 0,72 pr. nettkunde

For nye kunder i 2018 kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.  Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år.

Pris for abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" for 2018

Prisen på abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" er avhengig av størrelse:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 10.051,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 15.076,-
fra 10.001 til og med 20.000 nettkunder: kr. 20.101,-
over 20.000 nettkunder: kr. 25.126,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris, oppgi organisasjonsnummer og type selskap.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Tilknytning av Kraftproduksjon" ble sist justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.

Pris for abonnement på "Utendørsbelysning " for 2018

Prisen på abonnement på "Utendørsbelysning " er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 7.738,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 12.897,-
fra 10.001 til og med 20.000 nettkunder: kr. 18.056,-
over 20.000 nettkunder: kr. 23.214,-

Entreprenører:
under 20 ansatte: kr. 7.738,-
fra 20 ansatte til og med 50 ansatte: kr. 10.317,-
fra 51 ansatte til og med 100 ansatte: kr. 12.897,-
over 100 ansatte: kr. 15.477,-

Kommuner:
opptil 10.000 innbyggere: kr. 2.581,-
over 10.000 innbyggere: kr. 5.160,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.  Oppgi organisasjonsnummer og type selskap.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter indeksreguleres hvert år. Prisen for "Utendørsbelysning" ble sist justert 1. januar 2018, hvor den da ble indeksregulert med 2,7 %.