Gjeldende priser for RENs produkter

Denne siden gir en oversikt over alle gjeldende priser for RENs produkter, som man finner på www.ren.no/produkter og de undersidene derfra. Denne pris-informasjonen finnes også på produktsiden for det aktuelle produktet.

Linker til produktsidene:

Pris for abonnement på "AUS Mentor" i 2019

Prisen på AUS Mentor-abonnement er årlig, og er på 53 096,- kroner.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for AUS Mentor for 2019 ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Bannerreklame" i 2019

Abonnementspris per år er kr. 11 321,-

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for Bannerreklame ble justert sist 1. januar 2019.

Pris for "Brosjyrer" for 2019

Prisen på trykt utgave "Brosjyrer" er avhengig av type brosjyre og antall som ønskes:

Antall
eksemplarer
4-siders
brosjyre
8-siders
brosjyre
100 kr 7931,-  kr 9627,- 
500 kr 9627,-  kr 11 333,- 
1.000 kr 13 597,-  kr 15 851,- 
3.000 kr 15 851,-  kr 18 116,- 
5.000 kr 18 116,-  kr 20 390,- 
10.000 kr 20 390,-  kr 22 655,- 
20.000 kr 24 909,-  kr 29 438,- 
50.000 kr 29 438,-  kr 35 000,- 

 

Prisen for elektronisk versjon av "Brosjyrer" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 4415,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 6628,-
over 10.000 nettkunder: kr. 11 043,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for Brosjyrer-produktet ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Distribusjonsnett" for 2019

Prisen på abonnement på "Distribusjonsnett" er forskjellig for ulike typer selskap og avhengig av størrelse:

Minstepris kr 8 625,-.

Nettselskap:
Fastledd kr. 53 457,- + kr 3,05 pr. nettkunde

Entreprenører:
opp til og med 20 ansatte: fastledd kr. 1484,- + kr. 742,- pr. ansatt.
fra 21 ansatte: fastledd kr. 14 832,- + kr. 370,- pr. ansatt

Skoler:
Se produkt "Skole og Opplæring".

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Alle priser er årlige og eksklusive merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for "Distribusjonsnett" ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Installatør" for 2019

Abonnement "Installatør" tilbys kun til bedrifter i Norge som driver installatør- og montasje-virksomhet innen lavspenning bygningsinstallasjon. Prisen er satt relativt lavt slik at det skal være enkelt for Installatørbedrifter å ta i bruk produktet.

Prisen varierer på størrelsen av installatørbedriften:

opp til 5 ansatte: kr. 4581,- pr. år
fra 5 til og med 20 ansatte: kr. 5335,- pr. år
over 20 ansatte: kr. 8001,- pr. år

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produkt Installatør ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "netLIN" i 2019

Prisen på netLIN-lisens er årlig og varierer på selskapstype og størrelse:

Nettselskap:
under 10000 nettkunder: kr 47 344,-
fra 10000 til og med 15000 nettkunder: kr 52 472,-
over 15000 nettkunder: kr 58 884,-

Konsulentselskaper: kr. 61 448,-

Entreprenørselskaper: kr. 47 344,-

Leverandørselskaper: 38 688,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris. Prisen er pr. selskap, dvs. flere brukere kan benytte programmet innenfor ett selskap. 

netLIN 4 – Plan:

Eksisterende netLIN 3 kunder: Ingen kostnad.

 

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet netLIN ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Planbok" for 2019

Prisen på "Planbok"-abonnement for nettselskaper varierer i 2019 fra kr. 10 393,- til kr. 28 580,-

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Planbok ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for medlemskap i REN Beredskap for 2019

Abonnementsprisen på REN Beredskap er avhengig av selskapets sammenlagte installerte ytelse (transformator og generator), slik den blir rapportert til NVE (i MVA).  Pris i henhold til installert ytelse pr. 1. januar 2019:

  • mindre enn 100 MVA: kr 7111,-
  • fra 100 MVA til og med 1000 MVA: kr 14 219,-
  • over 1000 MVA: kr 21 327,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet REN Beredskap ble sist justert 1. januar 2019.

Priser "REN Brukerguider" for 2019

Prisen på abonnement på elektronisk tilgang til "REN Brukerguider" er avhengig av størrelse på nettselskapet:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 1334,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 2668,-
over 10.000 nettkunder: kr. 5.160,-

For andre typer selskaper enn nettselskaper: ta kontakt for pris.

Papirutgave FEF:  Se priser over.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Brukerguide FEF og FSE ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Skole og Opplæring" for 2019

Prisen på "Skole og Opplæring"-abonnement for 2019 er kr. 2.669,-  pr. år.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Skole og Opplæring ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Stasjonsanlegg" for 2019

Abonnementsprisen på Stasjonsanlegg varierer for ulike typer selskap og størrelse på selskapet etter følgende:

Minstepris kr 5 750,-.

Nettselskap:
Fastledd kr. 14 832,- + 4,24‰ av inntektsrammen på regionalnett
For nettselskaper uten regionalnett: Ta kontakt for pris

Kraftprodusenter:
Fastledd kr. 14 832,- + kr. 14,80  pr. GWh

Entreprenører og konsulenter:
opp til og med 20 ansatte: fastledd kr. 1484,- + kr. 298,- pr. ansatt.
over 20 ansatte: Ta kontakt for pris

For andre typer selskaper enn de angitte: Ta kontakt for pris

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Stasjonsanlegg ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" for 2019

Prisen på abonnement på "Stikkprøve-administrasjon" varierer med antall nettkunder og tidspunkt for etablering av abonnementsavtale. For nye kunder kommer i tillegg en engangs etableringskostnad, som består av abonnentens andel av produktets utviklingskostnad.  Ta kontakt med Knut G. Eliassen for tilbud og informasjon om avtale på produktet.

Pris for abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" for 2019

Prisen på abonnement på "Tilknytning av Kraftproduksjon" er avhengig av størrelse:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 10 393,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 15 589,-
fra 10.001 til og med 20.000 nettkunder: kr. 20 784,-
over 20.000 nettkunder: kr. 25 980,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris, oppgi organisasjonsnummer og type selskap.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Tilknytning av Kraftproduksjon ble sist justert 1. januar 2019.

Pris for abonnement på "Utendørsbelysning " for 2019

Prisen på abonnement på "Utendørsbelysning " er forskjellig for ulike typer selskap og i noen tilfeller avhengig av størrelse:

Nettselskap:
under 5.000 nettkunder: kr. 8001,-
fra 5.000 til og med 10.000 nettkunder: kr. 13 335,-
fra 10.001 til og med 20.000 nettkunder: kr. 18 670,-
over 20.000 nettkunder: kr. 24 003,-

Entreprenører:
under 20 ansatte: kr. 8001,-
fra 20 ansatte til og med 50 ansatte: kr. 10 668,-
fra 51 ansatte til og med 100 ansatte: kr. 13 335,-
over 100 ansatte: kr. 16 003,-

Kommuner:
kr. 7 738,-

For andre typer selskaper enn de angitte: ta kontakt for pris.  Oppgi organisasjonsnummer og type selskap.

Prisen er årlig og eksklusiv merverdiavgift. Prisene på REN-produkter justeres hvert år, og selskapene varsles om prisendring kommende år ca. 6 mnd før årsskiftet. Prisen for produktet Utendørsbelysning ble sist justert 1. januar 2019.