Personvernerklæring

Personvernerklæring for brukere av www.ren.no

Personvern og sikkerhet

REN AS samler inn og bruker informasjon om våre besøkende på våre nettsteder. Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger samt hva du har krav på.

REN AS respekterer dine personopplysninger og behandler dem med forsiktighet, og forholder seg til personopplysningsloven for de formelle rammene for hvilke personopplysninger REN AS kan lagre og forvalte.

Selskapsadministratorer kan registrere personer i REN AS sine kunderegistre, f.eks. ved kurspåmelding eller opprettelse av brukerkonto. Selskapsadministrator har også mulighet for å melde registrerte personer på nyhetsbrev. Den registrerte vil bli underrettet via epost når slik registrering forekommer. REN AS innhenter ikke personopplysninger selv, så sant ikke personene selv har blitt underrettet og godkjent dette. For eksempel kan dette være påmelding på nyhetsbrev, deltagelse på arrangement i REN AS sin regi eller ved pålogging på REN AS sine nettjenester.  Ved deltagelse på arrangement vil REN AS publisere kontaktinformasjon til hotell o.l., men ingen andre opplysninger.

Godkjenning for REN AS sin behandling av personopplysninger kan trekkes tilbake ved å kontakte din selskapsansvarlig, eller ved å ta kontakt med REN AS på e-post post@ren.no. REN AS vil da behandle forespørselen innen 30 dager. Det er mulig å trekke tilbake godkjenning for nyhetsbrev via Min Side på www.ren.no, eller via link i utsendt nyhetsbrev.

Ved brudd på personvernet har REN AS informasjonsplikt til å informere de personene det gjelder, samt legge til rette for innsyn.

Ved bruk av REN AS sine nettjenester så lagres det hvilken side personen er på, utførte nedlastinger, versjon av nettleser, IP-adresse, brukernavn (på sider bak pålogging) og dato. Informasjonen benyttes til å kunne feilsøke og lage statistikk på overordnet nivå. I tillegg brukes den til å styrke brukeropplevelsen til den enkelte bruker.

Personopplysningene som blir lagret, eks. navn og e-postadresse, blir lagret i databaser enten hos REN AS eller hos våre underleverandører. Lagringen er tids-ubegrenset. REN AS sine underleverandører er underlagt felles lovgivning og må også handle i tråd med denne.

Alle personer som vi har registrert opplysninger om, har rett på innsyn i disse. Hvis opplysningene er feil så skal de bli rettet eller slettet etter personopplysningsloven § 27 og § 28.

REN AS bruker informasjonskapsler/cookies for å gi nødvendig teknisk støtte for Single Sign-On pålogging, lagring av språkvalg og sporing av aktivitet mellom sider. Denne informasjonen vil aldri bli delt med andre, og brukes utelukkende for å understøtte REN AS sin videreutvikling og feilsøking av nettjenestene.