Medarbeidere

Stig FretheimStig Fretheim
Daglig leder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 481 97 150
Sentralbord: 47 47 99 00
stig@ren.no

Stig er utdannet Sivilingeniør Elkraft og har bransjeerfaring fra nettplanlegging, rammebetingelser og industri, hovedsaklig i nettselskap, EBL og Hydro.


 

Kåre Espeland Kåre Espeland
Prosjektleder
Arbeidsted: Vik i Sogn
Mobil: 404 00 374
Sentralbord: 47 47 99 00
kare@ren.no

Kåre Espeland er ansatt som prosjektleder. Første arbeidsdag i REN var 1. september 2001. Kåre er født i 1970, er gift og har 3 barn. Er utdannet ingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole i 1993. Han har tilleggsutdannelse som bedriftsøkonom fra Bergen Ingeniørhøgskole i 1995. Kåre har erfaring fra mange felt innenfor nett bransjen. Han har jobbet med nettdokumentasjon og har hatt ansvaret for Netbas i HrE. Kåre har hatt ansvaret for plan og prosjekteringsavdelingen i HrE og for planavdelingen i Eidsiva. Han har blant annet jobbet med opplæring, nettberegninger og kraftsystemplanlegging. I tillegg har han vært involvert i omorganiserings- og fusjonsprosesser i Eidsiva.


Magne Solheim Magne Solheim
Prosjektleder/IT-ansvarlig
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 372
Sentralbord: 47 47 99 00
magne@ren.no

Magne Solheim er ansatt som prosjektleder. Han har vært ansatt i REN siden starten i 1999. Magne er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole. Han har tilleggsutdannelse som bedriftsøkonom fra NHH. Innenfor e-verksbransjen har han erfaring fra fagfelt som prosjektering, drift, dokumentasjon og nettinformasjonssystemer. I REN har Magne ansvar for kostnadskatalogen, og er kontaktperson for dette temaet. Han har også jobbet en del innenfor anbefalinger for prosjektering og vedlikehold av nettstasjon og kabel, samt driftsmerking. Siden 2005 har han også vært aktiv innenfor RENs arbeid med beredskap, og var ansvarlig for opprettelse av RENs database for beredskapsmateriell.


Zvonko Tufekcic Zvonko Tufekcic
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 375
Sentralbord: 47 47 99 00
zvonko@ren.no

Zvonko Tufekcic er ansatt som prosjektleder. Første arbeidsdag i REN var 17.10.2002 og han ble fast ansatt 02.01.2003. Zvonko kommer fra Kroatia, er gift og har to barn. Han er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Tuzla i 1990. Han har vært ansatt hos BKK Nett AS, seksjon prosjektering, siden november 2000. To år jobbet han som prosjektleder i Kroatia og fem år i Tyskland innen svak-strøm. Han er veldig aktiv i Gneist IL som trener for et fotball lag.


Kjetil Løberg Kjetil Løberg
Administrasjonsansvarlig
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 373
Sentralbord: 47 47 99 00
kjetil@ren.no

Kjetil Løberg er ansatt som administrasjons ansvarlig. Første arbeidsdag i REN var 14.mai 1999. Kjetil er gift og har fire barn. Er utdannet karttegner fra Stavanger Tekniske Fagskole i 1986. Er DAK-operatør og har erfaring med kartforvaltningssystem. Videreutdanning innen Administrativ Databehandling ved Høgskolen i Bergen/NIT og har avsluttet Web Design studiet ved IT-Akademiet i Bergen. Kjetil har jobbet med nettdokumentasjon; karttegning, kvalitetssikring, systemutvikling, systemansvar og brukerstøtte.


Hans Brandtun
Teknisk sjef
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 371
Sentralbord: 47 47 99 00
hans@ren.no

Hans Brandtun er ansatt som teknisk sjef. Hans var ansatt som daglig leder i REN fra starten for selskapet i 1999 og frem til september i 2007. I 1 år arbeidet han som arbeidende styreleder for Mongstad Elektro innen bygningsinstallasjon, før han igjen endte opp i REN som fast ansatt. Hans er født i 1963, er gift og har 2 barn. Er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Hans har erfaring fra de fleste felt innen distribusjonsnettet, og har arbeidet både som leder og fagmann. Han er også involvert som styreleder og styremedlem i flere eksterne selskaper.


André IndrearneAndré Indrearne

Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 909 38 792
Sentralbord: 47 47 99 00
andre@ren.no

André Indrearne er ansatt som prosjektleder. Første arbeidsdag i REN var 23.august 2010. André er  samboer og har et barn. Er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Bergen 2006. André har erfaring fra ulike teoretiske beregninger, releplanlegging samt jobbet med test og idriftsettelse av vern og kontrollanlegg. André har blant annet ansvaret for RENblad i 3000-serien som omhandler tilknytning av kraftproduksjon.


Einar Laurits Rossebø

Prosjektleder IT/ Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 957 88 917
Sentralbord: 47 47 99 00
einar_wrn@ren.no

Einar Laurits Rossebø  begynte i REN 1. august 2011. Han kom fra Tryg Forsikring i Bergen, hvor han jobbet i litt over seks år med systemutvikling og forvaltning av deres webløsninger. Han har utdannelse som Cand.Scient i informatikk fra Universitetet i Bergen.  Einar er ansatt som Prosjektleder innen IT, marked og administrasjon.
 


Bjørn Even WahlstrømBjørn Even Wahlstrøm

Prosjektleder IT/ Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 957 80 818
Sentralbord: 47 47 99 00
bjorn@ren.no

Bjørn Even er utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som overingeniør ved Institutt for Informatikk, og tre år som systemutvikler i Tryg Forsikring før han begynte som prosjektleder i REN i 2010. Han kommer opprinnelig fra Haugesund og har bodd i Bergen siden 2000.


Odd LarsenOdd Larsen

Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil:  918 70 325
Sentralbord: 47 47 99 00
odd@ren.no

Odd Larsen ble ansatt i REN fra 1. januar 2013. Odd er prosjektleder for Metodedagene og arbeider ellers med kunde/medlemskontakt. Han har jobbet i REN siden 2009 som innleid konsulent, så han er godt kjent for de fleste.  Tidligere har Odd blant annet arbeidet som salgssjef for Fjordkraft, der han et år solgte mer enn hele BKKs kraftproduksjon. Han har også arbeidet med bygg-automatisering som salgssjef i EM systemer.


Dan ØsterbergDan Østerberg

Prosjektleder IT/Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil:  413 29 484
Sentralbord: 47 47 99 00
dan@ren.no

Dan Østerberg begynte i REN den 1. april 2013, med ansettelse som Prosjektleder IT / Systemutvikler. Han kommer fra Finland og har bodd i Bergen siden våren 2010. Han er utdannet diplomingeniør ved en linje for IT / embedded systems. Før han kom til REN har han jobbet 10 år med utvikling av systemer innen telecom og cablecom.

 


Bjørn HaukanesBjørn Haukanes

Prosjektleder
Arbeidsted: Stord
Mobil:  940 22 870
Sentralbord: 47 47 99 00
bha@ren.no

Bjørn Haukanes er ansatt som prosjektleder. Første arbeidsdag i REN var 1. Oktober 2013. Bjørn er født i 1965, er gift og har 3 barn. Han er utdannet ingeniør fra HSH i 2011. Bjørn har lang erfaring i bransjen og har jobbet med de fleste felt innen distribusjonsnett. Siden han startet i Stord kommunale E-verk i 1983 har han vært ansatt som montør, montørleder, prosjektleder og driftsingeniør.

 


Magnus JohanssonMagnus Johansson

Prosjektleder
Arbeidsted: Hamar
Mobil: 474 83 829
Sentralbord: 47 47 99 00
magnus@ren.no

Magnus Johansson er ansatt som prosjektleder. Første arbeidsdag i REN var 1. februar.2014. Magnus kommer fra Sverige og kom til Norge første gang i 1997. Han er utdannet ingeniør fra Mittuniversitetet i Sverige. Han begynte sin karriere hos Nordmøre Energiverk AS i 2007 som "Planlegger regionalnett", og overtok senere rollen som fagansvarlig for seksjonen. I 2013 arbeidet Magnus som konsulent i Omega Elkraft.

 

 


 

Knut G. EliassenKnut G. Eliassen

Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 908 37 812
Sentralbord: 47 47 99 00
knut@ren.no

Knut begynte i REN 1. januar 2016. Han begynte elektro-karrieren i 1978 som lærling hos elektroinstallatør AS Pettersson & Gjellesvik. Fra 1986 til 1988, student ved Bergen Tekniske Fagskole, El-kraft. Har vært ansatt hos Bergen Lysverker, senere BKK Nett AS siden 1988. I over 20 av disse årene har han drevet med el-måling i en eller annen form. Sitter som "Teknisk support" i Statkraft Energis akkrediterte laboratorium, CAL033, og har også vært med i RENs Målergruppe. Utdannet ingeniør ved HiB/BKK/REN, som deltaker på første kull på "Fra montør til ingeniør". Knut skal blant annet ha ansvaret for RENs ordning for stikkprøveadministrasjon for elmålere.

 


Marius EngebrethsenMarius Engebrethsen

Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 992 78 985 
Sentralbord: 47 47 99 00
marius@ren.no

Marius Engebrethsen er ansatt som prosjektleder. Hans første arbeidsdag i REN AS var 1. august 2010.  Marius jobbet en periode i Nettpartner Prosjekt fra 2013 til 2015, før han returnerte til REN i desember 2015. Marius er født i 1985 i Oslo og er utdannet sivilingeniør fra NTNU hvor han ble uteksaminert i 2010. Han har også hatt et år som utvekslingsstudent på New Zealand.

 


Kai SolumKai Solum

Prosjektleder
Arbeidsted: Gjøvik
Mobil: 959 75 019 
Sentralbord: 47 47 99 00
kai@ren.no

Kai Solum startet i REN 1. februar 2016. Han er født i 1967, er gift og har 3 barn. Han har bakgrunn som montør, med spesiell interesse for AUS.  Kai jobbet i 5 år med kurs og opplæring i AUS, forskrifter og annet mot energibransjen. Han utdannet seg ved Gjøvik Tekniske Fagskole.  Etter endt utdanning arbeidet han hos Stange Energi AUS som daglig leder, hvor han i tillegg til ledelse også jobbet med videreutvikling av AUS-teknikker og metoder. De siste 6 årene før han begynte i REN arbeidet han for Eidsiva Nett, som prosjektleder AUS og fagansvarlig.

 


Bjarte SandalBjarte Sandal

Markedsansvarlig
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 913 29 361 
Sentralbord: 47 47 99 00
bjarte@ren.no

Bjarte Sandal er ansatt som markedsansvarlig, og startet i REN 1. oktober 2016. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer til REN fra rådgivingsselskapet Idévekst Energi AS. Han har bakgrunn fra analyse- og rådgivningsarbeid, herunder selskapstransaksjoner, strategi- og forretningsutvikling innen petroleums- og kraftbransjene. For REN har Bjarte også arbeidet med etablering av beredskap for sjøkabelanlegg.

 


Bjørn Inge OftedalBjørn Inge Oftedal

Prosjektleder
Arbeidsted: Trondheim
Mobil: 922 62 240 
Sentralbord: 47 47 99 00
bjorn.inge.oftedal@ren.no

Bjørn Inge Oftedal er ansatt som prosjektleder i REN 1. mars 2018. Bjørn Inge har erfaring fra Samkjøringen, 1984-1987, Trondheim Energiverk, 1987-1997, Siemens, 1997-2008 og Trotan siden 2008. Bjørn Inge er født i 1960, er gift og har 3 voksne barn. Er utdannet sivilingeniør Elkraft. Bjørn Inge har erfaring fra de fleste felt innen distribusjonsnettet, både som bruker og leverandør.

 


Per Morten BirkelundPer Morten Birkelund

Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 911 74 198 
Sentralbord: 47 47 99 00
per@ren.no

Per Morten Birkelund er ansatt i REN AS fra 1. mai 2018 som prosjektleder. Han har lang fartstid fra forsvaret, hvor han arbeidet med bl.a. prosjektanskaffelser, fregatt-prosjektet, program for omstilling av forsvaret og han var også sjef for en NATO IKT-stasjon i Norge. Han kommer til REN fra BKK, hvor han arbeidet i 10 år med anskaffelser for alle selskapene i BKK Konsern - blant annet med anskaffelse av AMS for program SORIA.