Faglige spørsmål

Du er velkommen til å sende oss faglige spørsmål på post@ren.no.

Avdeling Teknisk

André Indrearne
André Indrearne
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 909 38 792
E-post: andre@ren.no

Ansvarsområder

 • Inntak og kundetilknytning
 • Distribuert produksjon
 • Lavspenningsnett
 • Anleggsbidrag

 

Andre Schmitt
Prosjektleder
Arbeidsted: Chichester, England
E-post: andre.schmitt@ren.no

Ansvarsområder

 • 3D-modeller
 • Tegninger og illustrasjoner

Bjørn Inge Oftedal
Bjørn Inge Oftedal
Prosjektleder
Arbeidsted: Trondheim
Mobil: 922 62 240
E-post: bjorn.inge.oftedal@ren.no

Ansvarsområder

 • Nettstasjon
 • Elektrifisering

Hans Brandtun
Hans Brandtun
Teknisk sjef
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 371
E-post: hans@ren.no

Ansvarsområder

 • Avdelingsleder Teknisk
 • Byggherreforskrift og internkontroll
 • Driftsmerking
 • Risikovurdering
 • Kraftsystemutredning
 • Overordnet nettplanlegging

Kai Solum
Kai Solum
Prosjektleder
Arbeidsted: Dokka
Mobil: 959 75 019
E-post: kai@ren.no

Ansvarsområder

 • AUS - arbeid under spenning
 • Prosedyrer og instrukser
 • Undervisning og kontakt med opplæringskontor
 • Fellesføring

Knut G. Eliassen
Knut G. Eliassen
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 908 37 812
E-post: knut@ren.no

Ansvarsområder

 • Elmåling
 • Stikkprøveadministrasjon av elmålere

Kåre Espeland
Kåre Espeland
Prosjektleder
Arbeidsted: Vik i Sogn
Mobil: 404 00 374
E-post: kare@ren.no

Ansvarsområder

 • Jording
 • Overspenningsvern
 • Rettigheter og grunneieravtaler

Marius Engebrethsen
Marius Engebrethsen
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 992 78 985
E-post: marius@ren.no

Ansvarsområder

 • Kabelnett
 • RENgrøft

Martin Brandtun
Martin Brandtun
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 481 31 869
E-post: martin@ren.no

Ansvarsområder

 • Dokumentasjon
 • Overvåkning, styring og regulering
 • Smarte nett
 • Kommunikasjon

Zvonko Tufekcic
Zvonko Tufekcic
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 375
E-post: zvonko@ren.no

Ansvarsområder

 • Luftnett
 • Veilys og utendørsbelysning

Øyvind Slethei
Øyvind Slethei
Prosjektleder
Arbeidsted: Dokka
Mobil: 959 69 506
E-post: oyvind@ren.no

Ansvarsområder

 • Vedlikehold

 

Avdeling Beredskap

Bjørn Haukanes
Bjørn Haukanes
Prosjektleder
Arbeidsted: Stord
Mobil: 940 22 870
E-post: bha@ren.no

Ansvarsområder

 • Sjøkabelberedskap
 • Jording

Magne Solheim
Magne Solheim
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 372
E-post: magne@ren.no

Ansvarsområder

 • GIS-beredskap
 • Kostnadskatalog distribusjonsnett og regionalnett

Magnus Johansson
Magnus Johansson
Prosjektleder
Arbeidsted: Hamar
Mobil: 474 83 829
E-post: magnus@ren.no

Ansvarsområder

 • Transformatorberedskap
 • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg
 • Regionalnett

Per Morten Birkelund
Per Morten Birkelund
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 911 74 198
E-post: per@ren.no

Ansvarsområder

 • Anskaffelser

Stig Fretheim
Stig Fretheim
Daglig leder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 481 97 150
E-post: stig@ren.no

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse
 • Avdelingsleder beredskap

 

Avdeling Kunde

Bjarte Sandal
Bjarte Sandal
Avdelingsleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 913 29 361
E-post: bjarte@ren.no

Ansvarsområder

 • Salg og markedsføring
 • Økonomi og administrasjon
 • Metodedager

Bjørn Even Wahlstrøm
Bjørn Even Wahlstrøm
Prosjektleder IT/Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 957 80 818
E-post: bjorn@ren.no

Ansvarsområder

 • Utvikling webapplikasjoner

Dan Østerberg
Dan Østerberg
Prosjektleder IT/Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 413 29 484
E-post: dan@ren.no

Ansvarsområder

 • Utvikling webapplikasjoner

Erik Melvær
Erik Melvær
Produkt- og forretningsutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 971 58 470
E-post: erik@ren.no

Ansvarsområder

 • Produkt- og forretningsutvikling
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Webinar

Hans Petter Wilhelmsen
Hans Petter Wilhelmsen
Prosjektleder IT/Systemutvikler
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 919 08 434
E-post: hp@ren.no

Ansvarsområder

 • Utvikling webapplikasjoner

Kjetil Løberg
Kjetil Løberg
Administrasjonsansvarlig
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 404 00 373
E-post: kjetil@ren.no

Ansvarsområder

 • Økonomi og administrasjon
 • Faktura
 • Metodedager

Siv Hauge Fauske
Siv Hauge
Prosjektleder
Arbeidsted: Bergen
Mobil: 917 18 666
E-post: siv@ren.no

Ansvarsområder

 • Kurs og konferanser
 • Salg og markedsføring
 • Metodedager