Historie

I 1993 ble Energiforsyningens Forskningsinstitutt A/S (EFI) engasjert av tidligere Norges Energiverkforbund til å lage en rapport om "Gevinster ved standardisering av distribusjonsnett". I 1994 ble Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) dannet. Organisasjonen tok fatt i det som ble benevnt "Etablering av norsk standardiseringssystem for nettdriften" og vedtok igangsetting av et utviklingsprosjekt.

Arbeidet ble så drevet mer eller mindre på "dugnadsbasis" frem til 1997. I forbindelse med det arbeidet som ble gjort hadde man god kontakt med tidligere Svensk Elverksforening, nå Sveriges Elleverantører ( SveL ), som gjennom mange år hadde utviklet EBR - konseptet (El Bygnads Rationalisering), et svensk standardiseringssystem. EBR omfatter konstruksjoner, materiellhåndtering, bygge- og vedlikeholdsmetoder samt en detaljert kostnadskatalog.

I prosjektperioden hadde det blitt opparbeidet en vesentlig og verdifull kompetanse, og en del produkter hadde blitt utviklet. Dette var det viktig å ta vare på, videreføre og å videreutvikle.

I 1997 ble det imidlertid klart at om prosjektet skulle videreføres og gjennomføres som forutsatt, så måtte det etableres en fast organisasjon med ansatte. Dette hadde bl.a. sammenheng med nye rammevilkår for nettvirksomheten, som satte stadig høyere krav til effektivitet og kvalitet hos nettselskapene, noe som igjen krever hurtig utvikling av nye metoder og verktøy for bruk i bransjen.

EnFO tok derfor initiativ til dannelsen av Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS. Sammen med 67 nettselskaper dannet så EnFO Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS 19.mai 1998.

1. januar 2015 ble navnet forenklet til REN AS.