EIERE

Til Aksjonærer - til bruk i selvangivelsen for inntektsåret 2019: (Verdi pr. aksje i 2018 = 33.355,88)

Oversikt over alle selskaper med eiendel i REN AS pr. 31.12.2018

SELSKAP AKSJER

A  
Agder Energi Nett AS 33
Alta Kraftlag SA 2
AS Eidefoss 1
Austevoll Kraftlag SA 1

B  
BKK Nett AS 14
Bodø Energi AS 12

D  
Dalane Energi AS 11
Dragefossen Kraftanlegg AS 1

E  
Eidsiva Nett AS 39
El og IT forbundet 1
Energi Norge 12

F  
Finnås Kraftlag SA 1
Fusa Kraftlag SA 2

G  
Gauldal Energi AS 1
Glitre Energi Nett AS 34
Gudbrandsdal Energi Nett AS 2

H  
Hafslund Nett AS 41
Hallingdal Kraftnett AS 11
Haugaland Kraft AS 1
Helgeland Kraft AS 11
Sodvin SA 3
Hålogaland Kraft AS 11

I  
Indre Salten Energi AS 1
Istad Nett AS 11

K  
Kragerø Energi AS 5
KS 1

L  
Lofotkraft AS 2
Luster Energiverk AS 1
Lyse Elnett AS 11
Lærdal Energi AS 1

M  
Meløy Energi AS 1
Midt Nett Buskerud AS 1

N  
Nordkraft Nett AS 11
Nordlandsnett AS 1
Nordmøre Energiverk AS 2
Norgesnett AS 5
NTE Nett AS 11
Notodden Energi Nett AS 2

O  
Orkdal Energi AS 1

R  
Rauland Kraftforsyningslag SA 1
Rauma Energi AS 1
Repvåg Kraftlag SA 2
Ringeriks Kraft AS 11
Røros E-verk Nett AS 1

S  
Selbu Energiverk AS 1
SFE Nett AS 11
Skagerak Nett AS 14
Sognekraft AS

1

Stange Energi AS 2
Sunnfjord Energi AS 11
Svorka Energi AS 1
Sør Aurdal Energi AS 11

T  
Tafjord Fibernett AS 11
Trollfjord Kraft AS 1
Troms Kraft Nett AS 6
Trøgstad Elverk AS 1
TrønderEnergi Nett AS 11

V  
Valdres Energiverk AS 5
Varanger Kraftnett AS 11
VOKKS Nett AS 1

Å  
Årdal Energi KF 1