REN Referansegrupper og råd

REN organiserer en del av arbeidet i referansegrupper.  Disse er typisk ganske permanente av karakter, og understøtter et bestemt fag/arbeidsrområde i REN eller et av RENs IT-systemer.  Tilsvarende finnes også noen grupper og råd som understøtter et bestemt fagområde, som fungerer tilsvarende referansegrupper.

Under ser du hvilke referansegrupper og råd som eksisterer pr. 13.10.2017

Referansegruppe Luftlinjer

Vi har en gruppe for HS/LS Luftlinjer, og mandatet til gruppen er å:

  • Være faglig bransjeorgan for standardisering av løsninger opp mot forskrifter, normer og erfaring inntil 45 kV.
  • Utvikle og revidere RENblader for linjer inkludert vedlikehold
  • Følge opp ny teknologi med tanke på teknikk, miljø og økonomi.
  • Involvere og informere RENs faggruppe etter behov.
  • Være referansegruppe for NK11.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Geir Aarlien Eidsiva Nett AS
Herman Gandrudbakken Elektroutvikling AS
Ingvard Jordal BKK Nett AS
Jan Andreassen Skagerak Nett AS
Kim A. Boska Elektroutvikling AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Kjell Ødegård Hafslund Nett AS
Lenard Nilsen NTE Nett AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Tomas Bjerke Bjerke Nettbygg AS

 

Referansegruppe netLIN

Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. netLIN følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN

 Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Bertil Hegeli Melbye AS
Gunnar Vassbotten SFE AS
Herman Gandrudbakken REN (konsulent)
Ingunn Vassbotten SFE AS
Jan-Ivar Vinje HallingKonsult AS
Kim A. Boska Elektroutvikling AS
Kjell Dalen Hallingkonsult AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Magne Silnes Nettpartner AS
Magne Skogly Helgeland Kraft Nett AS
Per-Ole Straum Fauske Lysverk AS
Svend Erik Renstrøm Eidsiva Anlegg AS
Vivi-Ann Karlsen Troms Kraft AS

 

Referansegruppe Stikkprøvekontroll

Gruppen er opprettet for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere. Gruppen bidrar også til videreutvikling av PMAS, RENs system for stikkprøveadministrasjon.

Gruppeleder: Knut G. Eliassen, REN AS
Andre medlemmer fra REN:  André Indrearne

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Odd Tangen Stange Energi Nett AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Per Bjørkedal Mørenett AS
Rune Flatås BKK Nett AS
Willy Mo Jacobsen Helgeland Kraft Nett AS

 

Referansegruppe Måling

Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner for HS måleceller som det arbeides med nå

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN AS
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne
 

Eksterne medlemmer i referansegruppen: 

Navn Selskap
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Håvard Dahlen Statnett SF
Kjell Gislerud Glitre Energi Nett AS
Knut Åge Mathisen Statkraft Energi
Norleiv Haugvaldstad Lyse Smart AS
Odd Kjell Netland Agder Energi Nett AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Ronny Paulsen BKK Nett AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Thomas Klungland Agder Energi Nett AS
Vegard Haukaas Hafslund Nett AS

 

Sjøkabelgruppen

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av 4-5 personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre deltakere fra REN: Magne Solheim, Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Britt Kjærnes Troms Kraft Nett AS
Frøydis Oldervoll Statnett SF
Hans Lavoll Halvorson SINTEF
Helge Ulsberg (Observatør) NVE
Kjartan Åsheim Lyse Elnett AS
Knut Åge Rasmussen Haugaland Kraft Nett AS
Mindor Langdal Mørenett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Terje Sagvik Nordlandsnett AS

 

Beredskapsrådet

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter.  Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskaps-emnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

Beredskapsrådet består av:

Navn Selskap
Arnstein Melle Nordlandsnett AS
Helge Ulsberg (observatør) NVE
Johan Hernes NTE Nett AS
Kåre Fredheim BKK Nett AS
Leif Vikane Statnett SF
Magne Nordnes Helgeland Kraft Nett AS
Olav Homme Hafslund Nett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS

 

Referansegruppe Bygg

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen,  REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Arild Tuxen Bø BKK Nett AS
Erik Nøtland Agder Energi Nett AS
Fredrik Nordahl Bjelland Skagerak Energi AS
Leif Vikane Statnett SF
Per Engehaugen  
Per Ola Wæge NTE Nett AS
Roar Hennum Statnett SF
Roy Øystein Tomma HelgelandsKraft AS
Thor Bakken Hafslund Nett AS
Tove Trondsen Troms Kraft Nett AS

 

Referansegruppe AUS

Referansegruppen for AUS vil være rådgivende i spørsmål rundt AUS. Gruppen nedsetter ad-hoc prosjektgrupper etter behov, for utarbeidelse av spesifikasjoner og spesielle RENblader.

Gruppeleder: Kai Solum, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alexander Gjerstad Nettpartner AS
Eivind Huse BKK Nett AS
Ivar Sjåvik Helgeland Kraft AS
Jonny Aal Statnett SF
Kjetil Labahå Varanger Kraftentreprenør AS
Knut Lassemo Statnett SF
Kåre Johan Kjellstrøm Skagerakk Nett AS
Odd Arild Gaundal Tranamarka Energipark AS
Ole Anders Kjøs Stange Energi AUS
Ragnar Skogdalen Live Work Consult AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Thomas Wilsgaard Troms Kraft Nett AS
Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsenter

 

Referansegruppe Inntak

Referansegruppen for Inntak vil være rådgivende for nye og  eksisterende RENblader knyttet til utforming av grensesnittet mellom kunde og nettselskap.

Gruppeleder: André Indrearne, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Arne Ringstad Hafslund Nett AS
Bjørn Inge Russ Eidsiva Nett AS
Bjørn Sørensen Nelfo
Frank André Olsen Telenor AS
Idar Dahl Mørenett AS
Ivan Schytte Skagerak Nett AS
Jan Helge Høybø Glitre Energi Nett AS
Lars Danielsen Hafslund Nett AS
Lef T Aanensen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Norleiv Haugvalstad Smartly AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Willy Moe Jacobsen Helgelandskraft Nett AS

 

 

Referansegruppe Rettigheter

Referansegruppen Rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN AS

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Navn Selskap Fra   Til
Alf Karlsvik TrønderEnergi AS 2013   2015
Ann Hauge Hafslund Nett AS 2013   -
Oddmund Arntsberg Hafslund Nett AS 2014   -
Per Ivar Tautra BKK Nett AS 2013   -
Ronny Hatterud Eidsiva Nett AS 2013   -
Knut Mellem Troms Kraft Nett AS 2015   -
Tony Molund Troms Kraft Nett AS 2013   2015
Tove Vetaas Idsø Lyse Elnett AS 2015   2016
Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2015   -

 

Referansegruppe for Jording

Jordingsgruppen skal videreutvikle RENblader innenfor prosjektering, montasje, og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivå.

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Arne Vidar Grøndalen Hafslund Nett AS
Dagfinn Hundeland Agder Energi Nett AS
Eivind Engebrethsen Hafslund Nett AS
Espen Foldnes Skibenes BKK Nett AS
Gjert Rune Daae BKK Nett AS
Jan Erik Engen Eidsiva Nett AS
Kenneth Sogn Skagerak Nett AS
Kjell Morgan Ose Agder Energi Nett AS
Per-Einar Pedersen HelgelandsKraft
Robert Skjong Mørenett AS
Roy Olsen Eidsiva Nett AS
Siv Helene Nordahl Multiconsult AS
Svjetlana Jeftic Skagerak Energi AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Terje Nevland Lyse Elnett AS
Trond Ohnstad Statnett SF

 

Referansegruppe for Fellesføring

Gruppen skal lage retningslinjer for Fellesføring, både på HS og LS nett.

Prosjektleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Zvonko Tufekcic og André Indrearne

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Frank Andre Olsen Telenor AS
Frode Kyllingstad DSB
Jan Erik Engen Eidsiva Nett AS
Kåre Frøytland Lyse Nett AS
Per Kåre Dømbe BKK Nett AS
Svein Roar Jonsmyr nkom
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS

 

Referansegruppe for Nettstasjon og kabel

Gruppen skal forvalte alle RENblader innen nettstasjon og kabel, samt utvikle nye etter behov.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Inge Oftedal

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Håkon Thistel BKK Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Leif Tore Einarsen Lyse Nett AS
Per Kristian Berge TrønderEnergi Nett AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Thorbjørn Aasheim NTE Nett AS

 

Referansegruppe for Vedlikehold av høyspenningsbrytere

Gruppen skal etablere metoder for betjening, tilstandskontroll og vedlikehold av både nye og eksisterende høyspenningsbrytere

Gruppeleder: Bjørn Inge Oftedal, REN
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Bjørn Arvid Sinnes Lyse Elnett AS
Frode Frengen Antonsen Skagerak Nett AS
Frode Molven NTE Nett AS
Kjell Ødegård Hafslund Nett AS
Kjetil Dørum Troms Kraft Nett AS
Morten Skoli Skagerak Nett AS
Morten Sørum Hafslund Nett AS
Ragnar Ulsund Hafslund Nett AS
Roy Solheim BKK Nett AS
Ulf Tange Skagerak Nett AS