REN Referansegrupper og råd

REN organiserer en del av arbeidet i referansegrupper.  Disse er typisk ganske permanente av karakter, og understøtter et bestemt fag/arbeidsrområde i REN eller et av RENs IT-systemer.  Tilsvarende finnes også noen grupper og råd som understøtter et bestemt fagområde, som fungerer tilsvarende referansegrupper.

Under ser du hvilke referansegrupper og råd som eksisterer pr. 13.10.2017

Referansegruppe Distribusjonsnett Luft

Vi har en gruppe for HS/LS Luftlinjer, og mandatet til gruppen er å:

  • Være faglig bransjeorgan for standardisering av løsninger opp mot forskrifter, normer og erfaring inntil 45 kV.
  • Utvikle og revidere RENblader for linjer inkludert vedlikehold
  • Følge opp ny teknologi med tanke på teknikk, miljø og økonomi.
  • Involvere og informere RENs faggruppe etter behov.
  • Være referansegruppe for NK11.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Geir Aarlien Elvia AS
Herman Gandrudbakken Elektroutvikling AS
Ingvard Jordal BKK Nett AS
Jan Andreassen Skagerak Nett AS
Kim A. Boska Elektroutvikling AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Kjell Ødegård Elvia AS
Lenard Nilsen NTE Nett AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Tomas Bjerke Bjerke Nettbygg AS

 

Referansegruppe netLIN

Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. netLIN følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN

 Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Bertil Hegeli Melbye AS
Gunnar Vassbotten SFE AS
Herman Gandrudbakken REN (konsulent)
Ingunn Vassbotten SFE AS
Jan-Ivar Vinje HallingKonsult AS
Kim A. Boska Elektroutvikling AS
Kjell Dalen Hallingkonsult AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Magne Silnes Nettpartner AS
Magne Skogly Helgeland Kraft Nett AS
Per-Ole Straum Fauske Lysverk AS
Svend Erik Renstrøm Eidsiva Anlegg AS
Vivi-Ann Karlsen Troms Kraft AS

 

Referansegruppe Stikkprøvekontroll

Gruppen er opprettet for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere. Gruppen bidrar også til videreutvikling av PMAS, RENs system for stikkprøveadministrasjon.

Gruppeleder: Knut G. Eliassen, REN AS
Andre medlemmer fra REN:  André Indrearne

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Audun Sivesindtajet Glitre Energi Nett AS
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Gustav Rafteseth Gudbrandsdal Energi Nett AS
Odd Tangen Stange Energi Nett AS
Per Bjørkedal Mørenett AS
Roald Karlsen Elvia AS
Tor Aksnes BKK Nett AS
Willy Mo Jacobsen Helgeland Kraft Nett AS

 

Referansegruppe Måling

Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner for HS måleceller som det arbeides med nå

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN AS
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne
 

Eksterne medlemmer i referansegruppen: 

Navn Selskap
Audun Sivesindtajet Glitre Energi Nett AS
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Håvard Dahlen Statnett SF
Jarle Stava Lyse Elnett
Knut Åge Mathisen Statkraft Energi
Odd Kjell Netland Agder Energi Nett AS
Ragnar Maalen-Johansen Elvia AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Magnus Hanseth Agder Energi Nett AS
Tor Aksnes BKK Nett AS
Petter Antonsen Elvia AS
Thomas Grenby BKK Nett AS

 

Sjøkabelgruppen

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av 4-5 personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre deltakere fra REN: Magne Solheim, Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Britt Kjærnes Troms Kraft Nett AS
Frøydis Oldervoll Statnett SF
Hans Lavoll Halvorson SINTEF
Helge Ulsberg (Observatør) NVE
Kjartan Åsheim Lyse Elnett AS
Knut Åge Rasmussen Haugaland Kraft Nett AS
Mindor Langdal Mørenett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Terje Sagvik Nordlandsnett AS

 

Beredskapsrådet

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter.  Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskaps-emnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

Beredskapsrådet består av:

Navn Selskap
Arnstein Melle Nordlandsnett AS
Hege Sveaas Fadum (observatør) NVE
Johan Hernes NTE Nett AS
Knut Skjenneberg Statnett SF
Kåre Fredheim BKK Nett AS
Magne Nordnes Helgeland Kraft Nett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Therese Bjørånesset Åsheim Elvia AS

 

Vern og kontrollanlegg

I gruppen diskuteres det relaterte spørsmål rettet på vern, og det gis innspill til de fleste RENblader.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: André Indrearne og Knut Eliassen

Gruppen består av:

Navn Selskap
Ruben Hodnebrug Agder Energi Nett
Rune Myklebust Mørenett AS
Jan Arve Moe Tensio TN
Idar Auflem Øye Mørenett AS
Håvard Hadland  Skagerak Nett
Glenn Hilleren Glitre Energi Nett AS
Svein Strømsnes BKK Nett AS
Sidsel Trætteberg Elvia AS
Jon Espen Olsen Elvia AS
Jorun Irene Marvik Statnett SF

 

 

Referansegruppe AUS

Referansegruppen for AUS vil være rådgivende i spørsmål rundt AUS. Gruppen nedsetter ad-hoc prosjektgrupper etter behov, for utarbeidelse av spesifikasjoner og spesielle RENblader.

Gruppeleder: Kai Solum, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alexander Gjerstad Nettpartner AS
Eivind Huse BKK Nett AS
Ivar Sjåvik Helgeland Kraft AS
Jonny Aal Statnett SF
Kjetil Labahå Varanger Kraftentreprenør AS
Knut Lassemo Statnett SF
Kåre Johan Kjellstrøm Skagerakk Nett AS
Odd Arild Gaundal Tranamarka Energipark AS
Ole Anders Kjøs Stange Energi AUS
Ragnar Skogdalen Live Work Consult AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Thomas Wilsgaard Troms Kraft Nett AS
Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsenter

 

Referansegruppe Bygg

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen,  REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Anders Wetten Elvia AS
Arild Tuxen Bø BKK Nett AS
Erik Nøtland Agder Energi Nett AS
Fredrik Nordahl Bjelland Skagerak Energi AS
Knut Skjenneberg Statnett SF
Odd Inge Tjorhom Sira Kvina Kraftselskap AS
Per Engehaugen Energiraad AS
Roar Hennum Statnett SF
Roy Øystein Tomma Helgeland Kraft Nett AS
Sjur Morten Lund Skagerak Energi AS
Thor Bakken Elvia AS
Truls Sønsteby (obervatør) NVE

 

Referansegruppe Inntak

Referansegruppen for Inntak vil være rådgivende for nye og  eksisterende RENblader knyttet til utforming av grensesnittet mellom kunde og nettselskap.

Gruppeleder: André Indrearne, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Arne Ringstad Elvia AS
Bjørn Inge Russ Elvia AS
Bjørn Sørensen Nelfo
Frank André Olsen Telenor AS
Idar Dahl Mørenett AS
Ivan Schytte Skagerak Nett AS
Jan Helge Høybø Glitre Energi Nett AS
Lars Davidsen Elvia AS
Lef T Aanensen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Norleiv Haugvalstad Smartly AS
Per Bjergli Elvia AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Willy Moe Jacobsen Helgelandskraft Nett AS

 

 

Referansegruppe Rettigheter

Referansegruppen Rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN AS

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Navn Selskap Fra   Til
Alf Karlsvik TrønderEnergi AS 2013   2015
Ann Hauge Elvia AS 2013   -
Oddmund Arntsberg Elvia AS 2014   -
Per Ivar Tautra BKK Nett AS 2013   -
Ronny Hatterud Eidsiva Nett AS 2013   -
Knut Mellem Troms Kraft Nett AS 2015   -
Tony Molund Troms Kraft Nett AS 2013   2015
Tove Vetaas Idsø Lyse Elnett AS 2015   2016
Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2015   -

 

Referansegruppe for Jording

Jordingsgruppen skal videreutvikle RENblader innenfor prosjektering, montasje, og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivå.

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Arne Vidar Grøndalen Elvia AS
Dagfinn Hundeland Agder Energi Nett AS
Eivind Engebrethsen Elvia AS
Gjert Rune Daae BKK Nett AS
Jan Erik Engen Elvia AS
Kenneth Sogn Skagerak Nett AS
Kjell Morgan Ose Agder Energi Nett AS
Per-Einar Pedersen HelgelandsKraft
Robert Skjong Mørenett AS
Roy Olsen Elvia AS
Siv Helene Nordahl Multiconsult AS
Svjetlana Jeftic Skagerak Energi AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Terje Nevland Lyse Elnett AS
Trond Ohnstad Statnett SF

 

Referansegruppe for Fellesføring

Gruppen skal lage retningslinjer for Fellesføring, både på HS og LS nett.

Prosjektleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Hans Brandtun, Zvonko Tufekcic og André Indrearne

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Frank Andre Olsen Telenor AS
Frode Kyllingstad DSB
Jan Erik Engen Elvia AS
Kåre Frøytland Lyse Nett AS
Nils Sæthre Eltel Networks AS
Per Kåre Dømbe BKK Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Nkom
Terje Ulltang Sunnfjord Energi AS
Thor Walter Børresen Agder Energi Nett AS
Tor Ribe Hålogaland Kraft AS

 

Referansegruppe for Nettstasjon og kabel

Gruppen skal forvalte alle RENblader innen nettstasjon og kabel, samt utvikle nye etter behov.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Inge Oftedal

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Håkon Thistel BKK Nett AS
Jørn Berntzen Elvia AS
Leif Tore Einarsen Lyse Nett AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Thorbjørn Aasheim NTE Nett AS

 

Referansegruppe for Nettforvaltning

Gruppen har et overordnet ansvar for følgende: Retningslinjer innen strategi for vedlikehold, samt sjekklister og veiledning innen sluttkontroll, tilstandskontroll og utførelse. Dette inkluderer også linjerydding.

Dette følges opp ved å: 

  • Sikre at retningslinjene er oppdatert, samt supplere med ny kunnskap der det trengs. 
  • Sikre at struktur og format er på en slik form at data kan utveksles med vedlikeholdssystemer på en effektiv og sikker måte.
  • Sikre at IT-verktøy blir etablert hvis dette er formålstjenlig.

Arbeidet omfatter forvaltning med spesielt fokus på vedlikehold for alle nettnivå fra regionalnett og nedover.

Gruppeleder: Øyvind Slethei, REN
Øvrige deltakere fra REN: Hans Brandtun

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Tor Lillegård Gudbrandsdal Energi Nett AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Øystein Rian Lyse Elnett AS
Morten Gøytil Skagerak Nett AS
Jon Inge Fjellsbø BKK Nett AS
Tom Andre Istad Glitre Energi Nett AS
Kristian Vassbotten SFE Nett
Tor Arne Strande Elvia AS
Martin Nygård Elvia AS
Lars Krøke Tensio TN AS
Ingvild Spurkeland Elvia AS
Frode Kyllingstad DSB
Espen Masvik NEK
Arnt-Magnar Forseth Tensio TS
Britt Kjærnes Troms Kraft Nett AS

 

Referansegruppe for Vedlikehold av høyspenningsbrytere

Gruppen skal etablere metoder for betjening, tilstandskontroll og vedlikehold av både nye og eksisterende høyspenningsbrytere

Gruppeleder: Bjørn Inge Oftedal, REN
Øvrige deltakere fra REN: Øyvind Slethei

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Bjørn Arvid Sinnes Lyse Elnett
Frode Molden Tensio TN
Kjell Ødegård Elvia
Kjetil Dørum Troms Kraft Nett
Morten Skoli Skagerak Nett
Morten Sørum Elvia
Ragnar Ulsund Elvia
Roy Solheim BKK Nett
Ulf Tangen Skagerak Nett

 

Referansegruppe for Regionalnett Luft

Gruppen har fokus på å etablere retningslinjer innen fagområdet for regionalnett luft, med spesielt fokus på materiell. Dette gjelder både spesifikasjon og tilstandskontroll av materiell.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Arvid Sandvik Lyse Elnett AS
Edd Edvardsen Troms Kraft Nett AS
Inge Lunde Lyse Elnett AS
Kim Rune Kastet Agder Energi Nett AS
Lenard Nilsen NTE AS
Petter Fyksen Lund Laje Entreprenør AS
Raymond Dalsborg Infraflyt AS
Svend Erik Renstrøm Elvia AS
Ørjan Bakkland Elvia AS

 

Referansegruppe for Valg, Krav og Bruk av Utstyr

(mangler beskrivelse pt)

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Bjarte Lillebø DNV GL
Einar Nilsen Haugaland Kraft Nett AS
Jan Arve Paulsen Helgelandskraft AS
Johnny Stavnem Lyse Nett AS
Per-Einar Pedersen Helgelandskraft AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Turi Mikalsen Tromskraft Nett AS