REN Referansegrupper og råd

REN organiserer en del av arbeidet i referansegrupper.  Disse er typisk ganske permanente av karakter, og understøtter et bestemt fag/arbeidsrområde i REN eller et av RENs IT-systemer.  Tilsvarende finnes også noen grupper og råd som understøtter et bestemt fagområde, som fungerer tilsvarende referansegrupper.

Under ser du hvilke referansegrupper og råd som eksisterer pr. 13.10.2017

Referansegruppe Luftlinjer

Vi har en gruppe for HS/LS Luftlinjer, og mandatet til gruppen er å:

  • Være faglig bransjeorgan for standardisering av løsninger opp mot forskrifter, normer og erfaring inntil 45 kV.
  • Utvikle og revidere RENblader for linjer inkludert vedlikehold
  • Følge opp ny teknologi med tanke på teknikk, miljø og økonomi.
  • Involvere og informere RENs faggruppe etter behov.
  • Være referansegruppe for NK11.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Kim A. Boska


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Herman Gandrudbakken REN (konsulent)
Ingvard Jordal BKK Nett AS
Jan Andreassen Skagerak Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Kjell Ødegård Hafslund Nett AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Thomas Sire Eidsiva Nett AS
Tomas Bjerke Hallingdal Kraftnett AS

 

Referansegruppe Prosjektsystem

Vi har en gruppe knyttet til prosjektsystemet og utvikling av funksjonaliteten i dette. Det er både med tanke på å få et godt planverktøy og for å få et verktøy for god prising og arbeidsbeskrivelse. Det er i dag representanter både for nettselskap og entreprenører i denne faggruppen.

Gruppeleder: Magne Solheim, REN

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Tormod Leistad Eidsiva Energi Nett AS
Egil Arne Østingsen Lofotkraft AS
Vidar Knutsen Skagerak Nett AS
Lars Andre Kalve Lyse Nett AS

 

Referansegruppe netLIN

Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. netLIN følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Kim Arne Boska, REN
Øvrige deltakere fra REN: Zvonko Tufekcic, Hermann Gandrudbakken (konsulent)


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Geir Olssen Helgelandskraft AS
Bertil Hegeli Melbye AS
Gunnar Vassbotten SFE AS
Herman Gandrudbakken REN (konsulent)
Ingunn Vassbotten SFE AS
Kjell Dalen Hallingkonsult AS
Kjell Jensen Hammerfest Energi AS
Norman Haugland Rejlers Norge AS
Per-Ole Straum Fauske Lysverk AS
Svendrik Renstrom Eidsiva Energi AS
Vivi-Ann Karlsen Troms Kraft AS

 

Referansegruppe Stikkprøvekontroll

Gruppen er opprettet for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere. Gruppen bidrar også til videreutvikling av PMAS, RENs system for stikkprøveadministrasjon.

Gruppeleder: Knut G. Eliassen, REN AS

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Odd Tangen Stange Energi Nett AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Per Bjørkedal Mørenett AS
Rune Flatås BKK Nett AS
Willy Mo Jacobsen Helgeland Kraft Nett AS

 

Referansegruppe Måling

Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner for HS måleceller som det arbeides med nå

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN AS
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne
 

Eksterne medlemmer i referansegruppen: 

Navn Selskap
Dag Arne Danielsen Skagerak Nett AS
Håvard Dahlen Statnett SF
Kjell Gislerud Glitre Energi Nett AS
Knut Åge Mathisen Statkraft Energi
Norleiv Haugvaldstad Lyse Smart AS
Odd Kjell Netland Agder Energi Nett AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Ronny Paulsen BKK Nett AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Thomas Klungland Agder Energi Nett AS
Vegard Haukaas Hafslund Nett AS

 

Sjøkabelgruppen

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av 4-5 personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre deltakere fra REN: Magne Solheim, Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Britt Kjærnes Troms Kraft Nett AS
Hans Lavoll Halvorson BKK Nett AS
Helge Ulsberg NVE
Kjartan Åsheim Lyse Elnett AS
Mindor Langdal Mørenett AS
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Terje Sagvik Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Tom Eide SKL Nett AS

 

Beredskapsrådet

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter.  Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskaps-emnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

Beredskapsrådet består av:

Navn Selskap
Leif Vikane Statnett SF
Pål Martinussen Lofotkraft AS
Olav Homme Hafslund Nett AS
Helge Hekland BKK Nett AS
Anne-Gro Fiveland SKL Nett AS
Johan Hernes NTE Nett AS
Magne Nordnes HelgelandsKraft AS
Arnstein Melle Nordlandsnett AS
Helge Ulsberg (observatør) NVE

 

Referansegruppe Vedlikehold 1 - Strategi

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikeholdstrategi og terminologien for vedlikeholdet for nettvirksomheten.

Gruppeleder: Stig Fretheim, REN
Andre deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alf-Harry Restad SKS Produksjon
Alfred Kallekodt Haugaland Kraft Nett AS
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft Nett AS
Arvid Birger Smith Hafslund Nett AS
Geir Solum Trønderenergi Nett AS
Jon Inge Fjellsbo BKK Nett AS
Magne Grytå Helgelandskraft AS

 

Referansegruppe Vedlikehold 2  - Transformator, Reaktor og Spole

Gruppen utarbeider dokumenter og anbefalinger som beskriver vedlikehold av disse komponenter.

Gruppeleder: Stig Fretheim, REN
Andre deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alf-Harry Restad SKS Produksjon AS
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft AS
Kjell Karlsen Skagerak Energi AS
Kåre Fredheim BKK Nett AS
Magne Grytå HelgelandsKraft AS
Odd Arne Lund Hafslund Nett AS
Per Harald Nistad Eidsiva Energi AS
Stein Kotheim Gudbrandsdal Energi AS

 

Referansegruppe Vedlikehold 3  - Komponenter

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av øvrige komponenter som effektbryter skillebryter etc.

Gruppeleder: Magnus Johansson, REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Anne Hilde Nilsen Haugaland Kraft AS
Arnfinn Kalstad TrønderEnergi Nett AS
Arvid Birger Smith Hafslund Nett AS
Bjørn Kristian Feragen NTE Nett AS
Dagfinn Hundeland Agder Energi AS
Geir Vestskogen Skagerak Nett AS
Helge Hekland BKK Nett AS
Svein Morsund Istad Nett AS

 

Referansegruppe Vedlikehold 4  - Bygg

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen,  REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Arild Tuxen Bø BKK Nett AS
Erik Nøtland Agder Energi Nett AS
Fredrik Nordahl Bjelland Skagerak Energi AS
Leif Vikane Statnett SF
Per Engehaugen  
Per Ola Wæge NTE Nett AS
Roar Hennum Statnett SF
Roy Øystein Tomma HelgelandsKraft AS
Thor Bakken Hafslund Nett AS
Tove Trondsen Troms Kraft Nett AS

 

Referansegruppe AUS

Referansegruppen for AUS vil være rådgivende i spørsmål rundt AUS. Gruppen nedsetter ad-hoc prosjektgrupper etter behov, for utarbeidelse av spesifikasjoner og spesielle RENblader.

Gruppeleder: Kai Solum, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Alexander Gjerstad Nettpartner AS
Eivind Huse BKK Nett AS
Ivar Sjåvik Helgeland Kraft AS
Jonny Aal Statnett SF
Kjetil Labahå Varanger Kraftentreprenør AS
Knut Lassemo Statnett SF
Kåre Johan Kjellstrøm Skagerakk Nett AS
Odd Arild Gaundal Tranamarka Energipark AS
Ole Anders Kjøs Stange Energi AUS
Ragnar Skogdalen Live Work Consult AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Thomas Wilsgaard Troms Kraft Nett AS
Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsenter
Øystein Sandelin Ymber AS

 

Referansegruppe Inntak

Referansegruppen for Inntak vil være rådgivende for nye og  eksisterende RENblader knyttet til utforming av grensesnittet mellom kunde og nettselskap.

Gruppeleder: André Indrearne, REN AS
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen


Eksterne medlemmer i referansegruppen:

Navn Selskap
Arne Ringstad Hafslund Nett AS
Bjørn Inge Russ Eidsiva Nett AS
Bjørn Sørensen Nelfo
Frank André Olsen Telenor AS
Idar Dahl Mørenett AS
Ivan Schytte Skagerak Nett AS
Jan Helge Høybø Glitre Energi Nett AS
Lars Danielsen Hafslund Nett AS
Lef T Aanensen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Norleiv Haugvalstad Smartly AS
Per Bjergli Hafslund Nett AS
Steinar Fines NTE Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Willy Moe Jacobsen Helgelandskraft Nett AS