REN-prosjektgrupper

REN starter og organiserer prosjektgrupper når det er nødvendig.  Disse kan være av kortvarig eller langvarig karakter, avhengig av arbeidsmengde og -periode.  Under ser du hvilke prosjektgrupper som eksisterer pr. 01.01.2014

Prosjektgruppe for Anleggsbidrag

Prosjektgruppen vedrørende anleggsbidrag har som formål å utarbeide en felles praksis vedrørende fastsettelse av anleggsbidrag i bransjen. Det skal utarbeides en felles håndbok for beregning av anleggsbidrag.

Prosjektleder: Stig Fretheim, REN
Øvrige deltakere fra REN: André Indrearne, Magne Solheim

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Kåre Frøytland Lyse Nett AS
Thore Gagnat Mørenett AS
Olav Hårstad TrønderEnergi AS
Rolf Haakan Josefsen Agder Energi Nett AS
Jarle Busland EB Nett AS
Per Harald Nistad Eidsiva Nett AS
Lars Davidsen Hafslund Nett AS
Yngvar Odden Vest-Telemark Kraftlag AS
Charlotte Sterner BKK Nett AS

 

Prosjektgruppe Nettstasjoner

Prosjektgruppen har ansvaret fori nye og reviderte RENblader innen nettstasjon. Det skjer såpass mye innen området at REN har som mål å endre bladene på årsbasis.

Prosjektleder: Marius Engebrethsen, REN
Øvrige deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Thorbjørn Aasheim NTE Nett AS
Håkon Thistel BKK Nett AS
Leif Tore Einersen Lyse Nett AS
   

 

Prosjektgruppe for Revidering av sluttkontroll (P-8003)

Forskriftene stiller krav til egensjekk av arbeidet som utføres i felten gjennom § 3-1. RENblad 8023 som omfatter ferdigbefaring ble laget i 2006 etter utgivelsen av FEF 2006 var på markedet. Det er derfor på tide å gjennomføre en revidering av dette RENbladet. Begrepet ferdigbefaring er nå omdøpt til sluttkontroll og retningslinjene omfatter hele distribusjonsnettet. Det skal lages på et format som gjør det mulig å utveksle dataene til egnede håndbaserte systemer. Bladet lanseres den 11. september 2014 på en egen temadag for sluttkontroll.

Prosjektleder: Hans Brandtun, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kim Arne Boska

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Arne Vidar Grøndalen Hafslund Nett AS
Eivind Engebrethsen Hafslund Nett AS
Stig Haugen Mørenett AS
Thor Egil Johansen Nettpartner AS
Raymond Dalsborg Hafslund Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS

 

Prosjektgruppe for Jording

Jordingsgruppen skal videreutvikle RENblader innenfor prosjektering, montasje, og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivå.

Prosjektleder: Bjørn Haukanes, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kåre Espeland og Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Arne Vidar Grøndalen Hafslund Nett AS
Dagfinn Hundeland Agder Energi Nett AS
Eivind Engebrethsen Hafslund Nett AS
Espen Foldnes Skibenes BKK Nett AS
Gjert Rune Daae BKK Nett AS
Jan Erik Engen Eidsiva Nett AS
Kenneth Sogn Skagerak Nett AS
Kjell Morgan Ose Agder Energi Nett AS
Per-Einar Pedersen HelgelandsKraft
Robert Skjong Mørenett AS
Roy Olsen Eidsiva Nett AS
Siv Helene Nordahl Multiconsult AS
Svjetlana Jeftic Skagerak Energi AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Terje Nevland Lyse Elnett AS
Trond Ohnstad Statnett SF

 

Prosjektgruppe for Kabel

Kabel-prosjektgruppen har som oppgave å revidere eksisterende RENblader innen kabel, og å lage nye blader der dette er nødvendig. I først omgang vil prosjektgruppen revidere bladene på utførelse samt å lage noen nye innen det å utføre kabelanlegg. Det vil etter hvert bli fokus på spesielle anlegg der man går i tunnel og på kryssing av vassdrag og broer.

Prosjektleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Andreas Hellem Lyse Elnett AS
Frank Andre Olsen Telenor AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Kåre Frøytland Lyse Elnett AS
Kåre Olav Bratberg NTE Nett AS
Leif Erik Iversen Fortum Distribution AS
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Post- og teletilsynet

 

 

Arbeidsgruppe rettigheter

Arbeidsgruppe rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Prosjekt-/gruppeleder: Kåre Espeland, REN AS

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Navn Selskap Fra   Til
Alf Karlsvik TrønderEnergi AS 2013   2015
Ann Hauge Hafslund Nett AS 2013   -
Oddmund Arntsberg Hafslund Nett AS 2014   -
Per Ivar Tautra BKK Nett AS 2013   -
Ronny Hatterud Eidsiva Nett AS 2013   -
Knut Mellem Troms Kraft Nett AS 2015   -
Tony Molund Troms Kraft Nett AS 2013   2015
Tove Vetaas Idsø Lyse Elnett AS 2015   2016
Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2015   -