REN-prosjektgrupper

REN starter og organiserer prosjektgrupper når det er nødvendig.  Disse kan være av kortvarig eller langvarig karakter, avhengig av arbeidsmengde og -periode.  Under ser du hvilke prosjektgrupper som eksisterer pr. 01.01.2014

Prosjektgruppe Nettstasjoner

Prosjektgruppen har ansvaret fori nye og reviderte RENblader innen nettstasjon. Det skjer såpass mye innen området at REN har som mål å endre bladene på årsbasis.

Prosjektleder: Marius Engebrethsen, REN
Øvrige deltakere fra REN: Magnus Johansson

Eksterne medlemmer i prosjektgruppen:

Navn Selskap
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Thorbjørn Aasheim NTE Nett AS
Håkon Thistel BKK Nett AS
Leif Tore Einersen Lyse Nett AS