Deltakelse i komiteer og eksterne prosjektgrupper

EN AS er et kompetansesentrum for nettbransjen.  Det er viktig for oss å delta i komité-arbeid som foregår på nasjonalt plan, for å følge med på det som skjer innenfor utvikling av nye forskrifter og regler som får påvirkning på bransjen.

Følgende komitéer er REN representert i:

 

NEK/NK 99 - Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

Denne komitéeen hos Norsk Standard tar for seg teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg.  Normkomité 99 " Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til stasjoner over 1kV og sikkerhet mot elektrisk sjokk. NK99 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet. NK99 har utarbeidet normen NEK 440  " Stasjonsanlegg over 1 kV AC".

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.standard.no/no/toppvalg/nek/komitearbeid/nek-komiteer/NEKNK99/
RENs representanter i NK99 er Kåre Espeland og Hans Brandtun.

 

NEK/NK 11 - Luftledninger

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV.

Komiteen har bla. ansvar for utvikling/oversettelse og vedlikehold av den norske Luftledningsnormen (NEK 445), som er basert på tilsvarende Europanorm og som omhandler mekanisk og elektrisk dimensjonering av høyspennings luftledninger.

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.standard.no/no/toppvalg/nek/komitearbeid/nek-komiteer/NEKNK11/
RENs representanter i NK11 er Zvonko Tufekcic og Hermann Gandrudbakken

 

NEK/NK 301 - Tilknytning av lavspenningsinstallasjoner til distribusjonsnett

Normkomiteen har utarbeidet normen NEK399 som ble godkjent av styret i NEK mars 2014. Denne beskriver metoder for tilknytning av installasjonene i boligbygg til elektrisk distribusjonsnett (elnett) og elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Normen gjelder for nye boliganlegg, herunder eneboliger, rekkehus og boligblokker.

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.standard.no/no/toppvalg/nek/komitearbeid/nek-komiteer/NEKNK301/
RENs representant: Hans Brandtun

 

NEK/NK 17D - Lavspenningsfordelingsanlegg

Komitéen ser på standarder for lavspent fordelingsanlegg, med en eller flere komponenter av lavspent koblings- og kontrollustyr, sammen med tilhørende kontrollutstyr og elektroutstyr for måling, signalering, bekyttelsesutstyr etc.  NK 17 D er en normkomite hos Norsk Elektroteknisk komite som har ansvaret for normsamlingen

 • NEK 439:2013 "Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.
  Normen består av følgende delnormer: (439-5 er den viktigste for vår bransje)
 • •NEK 439-1: Generelle krav
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-1.
 • •NEK 439-2: Tavler for elkraftfordeling og styring (PSC-tavler)
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-2.
 • •NEK 439-3: Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler)
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-3.
 • •NEK 439-4: Tavler for byggeplasser
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-4.
 • NEK 439-5: Tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett
 • NEK 439-6: Kanalskinnesystemer
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK EN 61439-6.
 • •NEK 439-7: Tavler for marinaer, campingplasser, markedsplasser, ladestasjoner for elektriske biler, og lignende.
  Denne delnormer er norsk oversettelse og implementasjon av NEK IEC TS 61439-7.
 • •NEK TR 439-0: Guide for spesifisering av tavler

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.standard.no/no/toppvalg/nek/komitearbeid/nek-komiteer/NEKNK17D/
RENs representant: Hans Brandtun

 

NEK/NK 64 - Bygningsinstallasjoner

Normkomité 64 "Bygningsinstallasjoner" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til bygningsinstallasjoner og sikkerhet mot elektrisk sjokk.

NK64 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet bygningsinstallasjoner og lavspenningsanlegg generelt. NK64 søker å ha representasjon fra alle segmenter i bransjen slik at komitéen har bredest mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

NK64 har utarbeidet normen NEK 400  "Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner". Denne normen er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blitt akseptert som en metodebeskrivelse for å tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gitt i Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL). Normen dekker også forsyningsanlegg.

Link til mer informasjon om komitéen: http://www.nk64.no/Default.aspx
RENs representant: Hans Brandtun

 

Risiko: Retningslinjer for risikovurdering

Det er en undergruppe til NK64 nedsatt av NEK med formål om å lage en teknisk rapport vedrørende utarbeidelse av risikovurdering.

RENs representant: Hans Brandtun