RENs FOU-prosjekter

REN har tatt initiativ til flere FoU-prosjekter, og fått støtte fra forskningsrådet til dette. Noen av FoU-prosjektene styres og ledes av REN, mens andre kjøres mer i regi av eksterne (f.eks. SINTEF) hvor REN da bare er med i prosjektene og sørger for rapportering/finansiering etc.

Nedenfor er de pågående FoU-prosjektene listet opp med medlemmene i disse.

FoU Prosjektgruppe for Kabel

Denne FoU-gruppen ser på hvordan kabler kan belastes i ulike typer masser og ved ulike forlegningsmåter som ved bruk av rør, ved nærføring, samt kryssing av vei og annen infrastruktur. Gruppen vil søke konkrete termiske målinger for ulike føringer og ved ulike masser

Prosjektleder: Kåre Espeland, REN
Andre prosjektmedlemmer fra REN:  Bjørn Haukanes

Bidragsytere i prosjektet:

Kontaktperson Selskap
Atle Heggem Orkdal Energi AS
Dag Henning Bakkum Vang Energiverk KF
Fazel Hamidi Skjåk Energi KF
Halvard Hjorthol Sykkylven Energi AS
Johan Loof Stange Energi Nett AS
Knut Rydland Skagerak Nett AS
Knut Stornes HelgelandsKraft AS
Kristoffer Sletten Istad Nett AS
Lars Solbjorg OPI
Kåre Olav Bratberg NTE Nett AS
Olav Stensli Hadeland Energinett AS
Peter W. Kirkebø Mørenett AS
Svein Ove Ånsløkken Gudbrandsdal Energi AS
Terje Sætre Lyse Elnett AS
Vidar Solheim Hafslund Nett AS
Øystein Velure Hallingdal Kraftnett AS

 

FoU Prosjektgruppe for Stolper ("Creosub-prosjektet")

Prosjektet skal teste ny teknologi for å erstatte kreosot som beskyttelse av jernbanesviller, tømmerbroer og stolper. Et sentralt spørsmål er om ny impregnering uten miljøgifter som tåler norske forhold kan være aktuell, testing av impregneringsmetoder ut fra holdbarhet og aldring er sentralt.

Prosjektleder: Zvonko Tufekcic, REN
Andre prosjektmedlemmer:  Kim A. Boska, Elektroutvikling AS

Følgende selskaper bidrar i prosjektet:

Selskap
Norsk Treteknisk Institutt
Moelven Limtre AS
Scanpole AS
Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts, Tyskland
Osmose Germany, Tyskland
Fürstenberg-THP GmbH, Tyskland
Arch Timber Protection Limited, UK

 

FoU Prosjektgruppe for pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og for å øke kabelnettets pålitelighet.

Med dette prosjektet ønsker vi å samle nødvendige kunnskap for å finne feilårsakene og bruke denne informasjonen til å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr. I tillegg vil en enkel men robust metodikk for beregning av skjermstrøm utvikles.  Målet med prosjektet er at det skal føre til mindre fremtidige feil, som gir en mer pålitelig kraftforsyning.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN

Prosjektleder: Marius Engebrethsen, REN AS

 

FoU Prosjektgruppe for "optimal beskyttelse av transformator"

Prosjektet skal gi både tekniske og kostnadseffektive løsninger for optimal beskyttelse av distribusjon og stasjonstransformator.
Dette gjelder både plassering, korrekt valg av overspenningsvern, riktig impulsjording og samhandling mellom ulike vern i kombinasjon.

ProTrafoProsjektet er et samarbeid mellom SINTEF Energi, REN, norske nettselskap, produsenter og utenlandske aktører.

Prosjektansvarlig: Hans Brandtun, REN - hans@ren.no

Prosjektleder: Bjørn Gustavsen, SINTEF - bjorn.gustavsen@sintef.no