REN Arbeidsgrupper og deltakelse i ulike råd

REN AS har fagkunnskap innen mange områder innen kraftforsyningen i Norge, og deltar i ulike arbeidsgrupper: Prosjekter, faggrupper og komitèer.  Alle våre elektrofaglige ansatte er prosjektledere innen sine felt og styrer eller deltar i ulike prosjekter innenfor sine områder.

Fag-arbeidet er REN foregår i stor grad i slike ulike ekspertgrupper.  Det er ulike råd og prosjekt-, referanse- og arbeidsgrupper.  Disse faste råd og grupper behandler ulike tema innen effektiv nettvirksomhet, og er svært viktige. De behandler gjerne ulike forslag til metoder, og kommer med anbefalinger og ser på nytt utstyr etc.  RENbladene sendes typisk ut på høring til hovedfagsgruppen og de referansegruppene som de berører, for kvalitets- og innholdskontroll.

Hovedfaggruppen

Hovedfaggruppen er RENs viktigste arbeidsgruppe, da den virker styrende på en del av RENs virksomhet. Denne faggruppen tar for seg tekniske saker, og avklaringer spesielt mot myndigheter, samt prioriteringer av prosjekter og FoU.
Les mer om Hovedfaggruppen

 

Referansegrupper

Referansegrupper er opprettet av og styres av REN.  Det er typisk at f.eks. en referansegruppe arbeider med fagfelt som innebærer endringer eller utarbeidelse av RENBlader, eller som styringsgruppe for et IT-system. REN jobber og styrer aktivt i blant annet følgende faste referansegrupper:

 • Sjøkabelgruppen
  Gruppen som gir faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold til sjøkabel.
  Les mer om sjøkabelgruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe netLIN
  Gruppen knyttet mot programmet "netLIN" og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. Netlin følger Europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Stikkprøvekontroll
  Gruppen er opprettet bl.a. for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Måling
  Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Referansegruppe Bygg
  Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Beredskapsrådet
  Gruppen er knyttet mot REN Beredskap, og er en blanding av faggruppe og referansegruppe.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Jordingsgruppen
  Jordingsgruppen skal videreutvikle RENBlader innenfor prosjektering, montasje, og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivåer.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Nettstasjon og kabel
  Gruppen skal forvalte alle RENblader innen nettstasjon og kabel, samt utvikle nye etter behov.
  Les mer om gruppen og se medlemmene
   
 • Vern og kontrollanlegg
  I gruppen diskuteres det relaterte spørsmål rettet på vern, og det gis innspill til de fleste RENblader.
  Les mer om gruppen og se medlemmene

Se flere grupper, medlemmene deres og mer informasjon om gruppene på siden for referansegrupper.

 

REN FoU-prosjektgrupper

REN styrer en del Forsknings- og utviklingsprosjekter, som har fått støtte av forskningsrådet og som er i samarbeid med forskjellige bedrifter og organisasjoner i Norge.  Disse prosjektene er:

 

Deltakelse i komitéer og eksterne prosjektgrupper

Representanter fra REN AS deltar i ulike nasjonale komitéer innen elektrofaget, for å holde oss oppdatert på området og bidra med vår bransjekunnskap. Les mer om hvilke komitèer og hva de arbeider med.