NM for energimontørlærlinger 2023

Mesterskapsøvelser

AUS-arbeid på lavspenning luftledningsanlegg

Kandidaten skal

Tilkoble forbindelser fra tilførselsstrekk (blankstrekk) til sikringsskillebryter for ny kabelstikkledning.

Beskrivelse

Det er spenning på strekket så tilkoblingen skal utføres som AUS-arbeid. Ved masten ligger EX-forbindelser som skal benyttes, sikkerhetsutstyr og verktøy. Kandidaten velger utstyr og tar med seg dette opp i masten for utførelse.

Når man går i masten skal alle sikkerhetsregler følges. Det er ikke lov å gå opp/ned i mast uten at sikkerhetslinen er rundt masten.

Det vil bli satt sammen to og to lærlinger, der den ene er bakkemann mens den andre jobber.

Det gis startsignal fra sensor som tar tiden fra startsignal gis til kandidaten igjen er nede på bakken etter utført arbeid. Maksimal gjennomføringstid 20 minutter.

Endeavslutning på kabel: TFXP 4 x 240 Al, og tilkobling i skap

Kandidaten skal

Avmantle endeavslutning og tilkoble denne i skap. 4x240 Al. ABB lister.

Beskrivelse

Kabellengde på to meter, verktøy ligger på plass. Monteres i ABB-kabelskap.

Det gis startsignal fra sensor som tar tiden fra startsignal gis til kandidaten har utført oppgaven og skapdøren er lukket. Maksimal gjennomføringstid er 20 minutter.

Nettstasjon

Kandidaten skal

Besvare spørsmål om nettstasjonen.

Beskrivelse

Det gis startsignal fra sensor som tar tiden fra startsignalet gis til kandidaten har utført oppgaven. Maksimal gjennomføringstid er 15 minutter.

HS endeavslutning

Kandidaten skal

Montere en endeavslutning fra Ensto på en TSLF 1x150 Al.

Beskrivelse

Kabellengde på to meter og kabelstativ er på plass. Tilgjengelig verktøy er Proffen 3-koffert fra Nortelco.

Det gis startsignal fra sensor som tar tiden fra startsignal gis til kandidaten og til endeavslutningen er ferdig montert. I tillegg skal det besvares tre spørsmål som angår øvelsen.

Maksimal gjennomføringstid er 30 minutter.

Nedfiring av person fra mast

Kandidaten skal

Gå opp i masten og fire ned en skadet kollega.

Beskrivelse

Kandidaten må ha på seg:

  • arbeidstøy
  • hjelm
  • hansker
  • mastebelte og stolpesko

Kandidaten må hele tiden ha sin beltestropp rundt masten når han går i masten. Blir ikke stroppen brukt, blir kandidaten stoppet av sensor og må feste stroppen før kandidaten får fortsette. Det blir tillagt 30 sekunder for hvert slikt stopp.

To og to lærlinger går sammen. Den ene spiller skadet mens den andre firer ned den skadde.

Øvelsen går ikke på tid, men vurderes basert på sikkerhet ved utførelse.

Samarbeidspartnere

Logoene til NM-sponsorer