Arrangement: Webinar: Optimal beredskap for kraftforsyningen i Norge

Navn
Webinar: Optimal beredskap for kraftforsyningen i Norge
Sted
Nettbasert
Ansvarlig
Magnus Johansson (474 83 829)
Periode
18.08.2020 - 09.00-11.30
Påmeldingsfrist
17.08.2020
Priser
Gratiskr 0,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

Påmelding her


I over 21 år har REN samlet bransjen rundt tekniske løsninger, og i de siste 7 årene har vi også samlet bransjen rundt beredskapsløsninger. Dette kunne aldri vært mulig uten et godt samarbeid med myndigheter og ikke minst alle gode deltakere i våre arbeids- og prosjektgrupper. 

Prosjektet «Optimal beredskap for norsk kraftforsyning» nærmer seg slutten, og vi ønsker å dele våre funn også med de selskap som ikke vært med å finansiere prosjektet. I siste RENnytt skrev vi om arbeidet rundt optimal beredskap og løsninger, og vi følger opp med et webinar som omhandler dette. Vi kommer også å presentere det vi har oppnådd med sjøkabelberedskap.  

I webinaret vil vi snakke om følgende tema:

1. Jordkabelberedskap 
Dette er et tema som opptar flere, og en del selskaper har også opplevd havarier. De fleste har også en egenberedskap. Utfordringene er ofte å ha kontroll på ferskvarer og overganger mellom forskjellige tverrsnitt. En felles løsning for dette vil kunne gi en god merverdi. 

Felles lagring vil kunne løse de fleste problemene i forhold til kontroll på hva som er på lager, og når det går ut på dato. En sentral enhet for materiell vil også ivareta en rolle i forhold til «sirkulær økonomi» og dermed tar bransjen miljøbevisstheten til et nytt nivå ved at en gjør seg nytte av materiell som tas ut av drift. 

2. Nettransformatorberedskap 
Langt færre har heldigvis opplevd transformatorhavari. Samtidig så har bransjen godt søkelys på vedlikehold, at transformatorene har gode driftsforhold i det nordiske klima er med å trekke ned havarifrekvensen. Den europeiske havarifrekvensen er 4‰ 

Resultatet vi har kommet frem til er at vi klarer å erstatte ca. 200 transformatorer med kun 3 forskjellige fleksible transformatorer, dette gir lave investeringskostnader. I tillegg til dette eksisterer det mye gode reserver der ute.  

Sirkulærøkonomien i prosjektet er høy og investeringskostnaden er minimal. Vi mener dette er et så bra prosjekt at alle selskap burde vært med.

3. Produksjonstransformatorer  
Vi går kort innom funnene som vi har gjort, men vi kommer også til å sette av egen tid mellom kl 13:00-14:30 den 18. august til produsentene av kraft for videre diskusjon om temaet. I korte trekk så er det ca. 10 transformatorer som kan erstatte 200 unike transformatorer.  

4. GIS -anlegg  
Utredningen om GIS begynner å nærme seg slutten. Det er etablert en reparasjonsberedskap og vi er i ferd med å enes om beslutninger rundt reservemateriell. I denne sesjonen vil vi presentere de avtalene som er inngått med leverandørene rundt reparasjonsberedskap. Vil vil også si noe om hvordan vi ser for oss det videre arbeidet frem mot et tilfredsstillende beredskap også for materiell. Kort sagt vil de ulike GIS-modell-utgavene fra de ulike leverandørene håndteres ulikt basert på alder og installert volum.

5. Elektrifisering av transportsektoren og andre næringer  
Elektrifiseringen av transportsektoren setter virkelig fart og myndighetene mener selskapene også har tilknytningsplikt på spenninger som ikke er helt vanlige i eget nett, ergo så bør det etableres en egenberedskap. Hvis dette skal gjøres kostnadseffektivt, er et samarbeid en god løsning. Lenke til presiseringer fra NVE:

1. Faktaark om Tilknytning av forbrukere og produsenter til strømnettet 

2. Leveringsplikt til fiskeoppdrettsanlegg


6. Felles lager?
Materiell som skaffes må lagres riktig og hva er ikke bedre enn at dette blir lagret felles? Vi skal presentere mulighetene et slik felles lager gir for lave kostnader. Pandemien vi akkurat nå befinner oss i, har også vist at et felles beredskapslager innenfor Norges landegrenser kan være fornuftig.

 

Foredragsholdere er Magnus Johansson, Bjørn Inge Oftedal og Magne Solheim fra REN. Er det noe spesielt du ønsker svar på i webinaret? Send gjerne spørsmål til Magnus, Bjørn Inge eller Magne på forhånd.


Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er nettkurs som du kan delta på fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kursholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.