Arrangement: Temadager Veilys

Navn
Temadager Veilys
Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Ansvarlig
Zvonko Tufekcic (40400375)
Periode
15.10.20 - 16.10.20
Påmeldingsfrist
08.10.2020
Priser
Ordinær priskr 8 900,00
Abonnementskunderkr 7 900,00
Deltakelse via internettkr 5 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

Velkommen til Temadager Veilys!
Få oppdatert din kunnskap om prosjektering, bygging, utførelse, drift og vedlikehold av utendørsbelysning gjennom foredrag fra REN og noen av de mest sentrale aktørene i bransjen.

Formål
Temadagene er årets største møtested for personell som arbeider innen veilysområdet - både som oppdragsgiver og -utfører. Fokus er på både tekniske løsninger og andre aktuelle områder.

Målgruppe
Målgruppen er personell som arbeider med drift og planlegging av veilys og utendørsbelysning hos nettselskaper eller i kommuner, entreprenører og installatører som arbeider med veilysanlegg. Temadagene er også relevante for leverandører og konsulenter innen samme område.


Deltakelse via internett
Vi ønsker å legge til rette for dem som ikke kan delta fysiske på våre arrangementer grunnet koronasituasjonen. Vi vil streame arrangementet slik at du som deltaker ser foredragsholdere, presentasjoner, og vi gir deg mulighet til å stille spørsmål og kommentere på lik linje som dem som deltar fysisk.


Hotell
Temadagene arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
Bestillinger foretatt innen 15. september kan benytte denne linken for å oppnå avtalepris kr. 1 540,- 
Evt. ring 02525 og oppgi avtalekode REN20.

Med forbehold om endring i programmet.

Program torsdag 15. oktober

09:30 Registrering åpner
   
10:00 Velkommen til temadagene
  v/Zvonko Tufekcic, REN
   
10:15 Elsikkerhetsregelverket for veilysanlegg
  •  Teknisk sikkerhet ved arbeid og kvalifikasjoner
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
11:00 NEK 600: El og ekom i veginfrastruktur
  - ny elektroteknisk norm
  v/Gunnar Gjesdal, NEK
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Ny V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning
  v/Arne Jørgensen, Statens vegvesen, myndighet og regelverk
   
13:00 Smart lysstyring - En verden av muligheter
  v/Roger Øverland, Lillebakk
   
13:30 Pause
   
13:45 Solcelle-drevet vei- og gatebelysning
  v/Petter Kristiansen, Veilyskompentanse
   
14:15 Regionsreformen, fylkeskommunen som veilyseier og oppdragsgiver
  v/Vestfold og Telemark fylkeskommune
   
14:45 Pause
   
15:00 Jakten på det gode laget
  v/Roger Finjord
   
16:00 Pause
   
16:15 Program for el. dimensjonering av veilysanlegg
  v/Zvonko Tufekcic, REN
   
16:45 Anleggsbidrag
  v/André Indrearne, REN
   
17:15 Slutt på dag 1
   
18:15 Aperitiff hos utstillerne
   
19:00 Felles middag

 


Program fredag 16. oktober

08:30 Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune
  v/Johnny Steinbakk, Bodø kommune
   
09:00 Smartstyring av gatelys for energisparing og samfunnsnytten
  v/Arne Henry Grottvik, Tysvær Kommune
   
09:30 Lystekniske krav - betydning og dokumentasjon
  v/Tore Krok Nielsen, Lysteam
   
10:00 Pause og utsjekk
   
10:30 Veilysskap - el-kontroll
  v/Omexom
   
11:00 Teknisk kvalitet på utstyr i bunn av lysmast og masteluken
  v/Vidar Sandquist, Sandquist Elektro
   
11.30 Lunsj
   
12:30 Veilysanlegg for 400 V
  v/Hans Øien, THORN/Zumtobel
   
13:00 Intelligate – Infrastruktur for intelligente transportsystemer
  v/Kristian Elseth, Intelligate
   
13:30 Pause
   
13:45 Tilstandskontroll og dokumentasjon av veilysnett
  v/Lasse Mederud, Geokontroll
   
14:15 REN skjema - Sluttkontroll med komplett app for veilysbransjen
  v/Raymond Dalsborg, Dokfly og Zvonko Tufekcic, REN
   
14:40 Oppsummering og avsluttning
   
14:45 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer