Arrangement: Temadager Rettigheter

Navn
Temadager Rettigheter
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Kåre Espeland (+47 40400374)
Periode
25.11.20 - 26.11.20
Påmeldingsfrist
18.11.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Digital deltakelsekr 5 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN ønsker velkommen til Temadag Rettigheter i Oslo 25. - 26. november! 

Bransjen har i lengre tid hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med temaer innen rettigheter for elektriske anlegg. Resultatene er samlet på www.ren.no under temasidene for rettigheter. Også i år vil vi ha fokus på det store fagfeltet rettigheter til nettforvaltning/-drift av elektriske anlegg. 

Arbeidsgruppen har sammen med Energi Norge jobbet med å få til omforente avtaler med noen grunneierorganisasjoner samt noen store grunneiere. Status i dette arbeidet vil bli presentert på temadagen og muligens kan vi presentere noen ferdige avtaler og veiledere.

Formål
Formålet med temadagen er å sette fokus på aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til rettigheter for elektriske anlegg.

Målgruppe
Målgruppen er personer som arbeider med rettigheter for elektriske anlegg i nettbransjen. 

Sentrale deler av programmet 
•    Standardavtaler og forhandlinger med grunneierorganisasjonene
•    Hvilke rettigheter har man på eksisterende anlegg

Deltakelse via internett
Vi ønsker å legge til rette for dem som ikke kan delta fysiske på våre arrangementer grunnet koronasituasjonen. Vi vil streame arrangementet slik at du som deltaker ser foredragsholdere, presentasjoner, og vi gir deg mulighet til å stille spørsmål og kommentere på lik linje som dem som deltar fysisk.

​​​​​​​Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til katarina.mietle@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. 
Bestillinger foretatt innen 25. oktober kan benytte avtalekode 28706089 for å oppnå avtalepris kr. 1 195,-