Arrangement: NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

Navn
NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV
Sted
Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo
Ansvarlig
Hans Brandtun (40400371)
Periode
04.02.20 - 05.02.20
Påmeldingsfrist
01.02.2020
Priser
Medlemkr 8 800,00
Andrekr 11 100,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

NEK 440 "Stasjonsanlegg over 1 kV" har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. Energi Norge tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i NEK 440.

Se kurssiden og program hos Energi Norge
 

NEK 440 har vært på markedet i over 10 år og forvaltes i dag av NEK sin normkomite    NK99 "Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg". Normen er godt innarbeidet i bransjen og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. REN har også utviklet mange REN-blader som er knyttet opp mot innholdet i NEK 440. 

Normsamlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder følgende deler: 

 • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC 

NEK 440 er tilpasset norske forhold ved nasjonale tilpasninger. Den dekker sentrale områder innenfor stasjonsanlegg og utfyller derfor rammeforskriften "forskrift om elektriske forsyningsanlegg" (FEF). NEK 440 er for energibransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen. 

Energi Norge tilbyr derfor i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN todagerskurs i NEK 440. På kurset vil du møte erfarne representanter fra bransjen og eksperter fra normkomite NK 99 som foredragsholdere og bidragsytere. 

Følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

 • Forholdet forskrift/norm
 • Design av jordingssystemer med særlig fokus på:
  • Berøringsspenninger og overførte spenninger
  • Mekanisk og termisk dimensjonering
 • Design av stasjonsanlegg med særlig fokus på:
  • Isolasjonskoordinering
  • Valg av utstyr
  • Krav til bygninger, fordelinger, gjerder og avstander
  • Beskyttelse mot direkte berøring, brann og miljøpåvirkninger
 • Vern, kontroll og hjelpesystemer
 • Inspeksjon og prøving

NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding, og få den utdelt på kurset.

Målgrupper
Alle som arbeider med/i høyspenningsanlegg: ledere, planleggere, prosjekterende, entreprenører, rådgivende ingeniører, montørformenn og evt. fagarbeidere.

Påmelding
Kurset arrangeres av Energi Norge i samarbeid med NEK og REN. Påmelding gjøres hos Energi Norge.