Arrangement: Elmåledagene 2020

Navn
Elmåledagene 2020
Sted
Lillestrøm
Ansvarlig
Knut G. Eliassen (90837812)
Periode
26.05.20 - 27.05.20
Påmeldingsfrist
19.05.2020
Priser
false null [0, 1]
Påmelding

REN og Energi Norge har i samarbeid med gleden av å invitere til Elmåledagene 2020!

Målgruppe
Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.

Innhold
Programkomiteen er i gang med å få programmet på plass. Vi tar gjerne imot ideer til tema. Kom gjerne også med forslag til foredragsholdere. Det er selvsagt også lov å foreslå seg selv som foredragsholder. Foredragsholdere får fri tilgang til konferansen og konferansemiddagen. Arrangørene, Energi Norge og REN, dekker også reise og opphold. Ta gjerne kontakt med Knut Eliassen, epost knut@ren.no.

Påmelding
Energi Norge står for påmeldingsløsning og gjennomføring av arrangementet. Påmelding er ennå ikke åpnet.