Arrangementet finnes ikke eller er ikke lenger tilgjengelig!

Kurset for deg som er ny i nettbransjen

Formål
Formålet med kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse av tekniske rammer for forvaltning av det elektriske forsyningsnettet.

Målgruppe
Kurset er egnet for teknisk personell som er nye i nettbransjen. Relevant både for deg som er nyutdannet og deg som har arbeidserfaring fra andre bransjer. Både montører, ingeniører og andre som skal arbeide med forsyningsnettet vil ha nytte av kurset.

Innhold
Kurset går over to dager, og gir en oversikt over tekniske forskrifter, rammer, anlegg og utstyr i forsyningsnettet. Kurset vil ta for seg forskrifter, normer og relevante RENblad.

Sentrale forskrifter:

  • FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  • FEL - Forskrift om elektriske bygningsinstallasjoner
  • FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og ved drift av elektriske anlegg
  • FEK - Forkskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • Byggherreforskriften

Sentrale normer:

  • NEK 440: Stasjoner over 1 kV
  • NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner
  • NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner
  • NEK 445: Luftledningsanlegg
  • NEK 439: Tavlenormen

Praktisk anvendelse av forskrifter og normer vil være sentralt i kurset, og ta utgangspunkt i relevante RENblad innen luftnett, kabelanlegg og stasjoner.

 

Hotell
Kurset arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55. 
Bestillinger foretatt innen 24. juli kan benytte avtalekode 27486865 for å oppnå avtalepris kr. 1 995,-