Arrangement: Måling og dokumentasjon av jording

Navn
Måling og dokumentasjon av jording
Sted
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig
Kåre Espeland (+47 40400374)
Periode
16.09.20 - 17.09.20
Påmeldingsfrist
09.09.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til kurs i måling og dokumentasjon av jording!

Ikke nøl med å melde deg på. Dette kurset har vært fullbooket de tre siste årene.

Siden jording er en del av sikkerheten i nettet, er det viktig at man klarer å avdekke de farlige feilene før de gjør skade på mennesker eller anlegg. Myndighetene har av sikkerhetsmessige årsaker også fokus på at nettselskapene har god kontroll på jordingsanleggene sine. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg hvordan man kan oppfylle kravene i normer og forskrifter. På den praktiske delen tar man også for seg tekniske detaljer om korrosjon, montasje og hvilke feil som er vanlige i jordingsanlegg.  

Formål
Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordingsanleggene, og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. I dag er det mange som bruker mye ressurser på utbedring av jordingsanlegg basert på målinger som er feil. Dette fører ofte til at man gjør kostbare tiltak på feil anlegg. Kurset vil gå over to dager og inneholde en teoretisk del og en praktisk del. Deltagerne kan ta med eget måleutstyr for testing/diskusjon.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to dager, og består av både en teoretisk del og en praktisk del. Siste halvdel av dag 1 og første halvdel av dag 2 foregår utendørs på anlegg. Alle må ha arbeidstøy med synbarhet, hjelm og vernesko til den praktiske delen.

Målgruppe
Kurset er tilpasset dem som skal gjøre målinger ute i felten, samt de som skal bestille planlegge slike målinger og analysere måleresultat i ettertid. Det er viktig at de som utfører målingene og de som skal analysere måleresultatene har den samme kunnskapen, slik at de kan kommunisere om hvilke tiltak og målemetoder de skal velge for de ulike anleggene.

Sentrale deler av programmet:

 • Jordingsteori
 • Regelverk omkring jording
 • Teori omkring måling dokumentasjon av jordingsanlegg
 • Prosjektering av jordingsanlegg
 • Jordresistivitet
 • Sikkerhet ved måling av jordingsanlegg
 • Hvordan utføre målinger på en effektiv måte?
 • Praktisk del ute på anlegg: Visuell kontroll og dokumentasjon av måling
 • Gjennomgang av bilder fra praktisk del
 • Anbefalinger for utførelse av jordingsanlegg: Hva blir gjort feil i jordingsanlegg? Tilkoblinger, klemmer, metaller, korrosjon osv.
 • Analyse av måleresultater
 • Beskyttelse mot overspenninger: Plassering og montasje av avledere og impulsjording


Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til osloairport.booking@thonhotels.no evt. ring telefon 63 92 94 29. 
Bestillinger foretatt innen 16. august kan benytte avtalekode 27458502 for å oppnå avtalepris kr. 1 395,-

Smitteverntiltak på REN sine arrangementer

REN tar sikkerhet og smittevern på det største alvor, og følger alle anbefalinger og pålegg slik at arrangementene blir gjennomført på trygges mulig måte.

I tett samarbeid med våre samarbeidspartnere følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre arrangementer. 

Smitteverntiltak:

 • Det finnes stasjoner for hånddesinfeksjon ved inngang til alle lokaler.
 • Møterommene vaskes godt, og alle bordflater, stoler og annet utstyr desinfiseres.
 • Vi benytter lokale med mulighet for minimum 1 meters avstand mellom hver møtedeltager.
 • Kontaktprnkter som dørhåndtak, kaffemaskin og heisknapper vaskes og desinfiseres flere ganger daglig.
 • Energigivende pausemat som frukt, smoothie og søtsaker vil serveres fra buffet på en smittevernsforsvalig måte.  Kaffe, te og mineralvann vil naturligvis være tilgjengelig utover dette til enhver tid.
 • REN har oversikt over hvem som er tilstede med navn og kontaktinfo på alle som deltar.
 • REN sørger for logistikk i pausene slik at alle ikke går ut samtidig.
 • Når man er ute i feltet vil man få utdelt munnbind, hansker og det vil være antibac tilgjengelig.

Her kan du lese om hvordan Thon Hotels ivaretar sine gjester.