Arrangement: Sjøkabelkurs i regi av Nexans

Navn
Sjøkabelkurs i regi av Nexans
Sted
Nexans i Halden
Ansvarlig
Per Morten Birkelund (911 74 198)
Periode
25.11.19 - 29.11.19
Påmeldingsfrist
18.11.2019
Priser
Priskr 15 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Det avholdes kurs i bruk av det materiellet, kabel, skjøt, og endestykker, som leverandør av beredskapsutstyr har levert til REN Sjøkabelberedskaps lager på Stord.

Program: Opplæring i montering av Endeavslutninger, PMJ og Blylodding
Dag 1: Teori
- Generell teori om høyspentkabler og tilhørende utstyr
- Gjennomgang av spesialverktøy for avmantling av HV-kabler, retting av kabelfaser og blyloddeutstyr
- Endeavslutninger, gjennomgang av prosedyre og tegninger
- PMJ, prosedyre og tegning
- Armeringsavtak, prosedyre og Tegning
- Visning av utstyr, verktøy og lokaler

Dag 2: Praktisk del i 2 grupper
Gruppe 1: Montering av FMS1.170
Gruppe 2: Blylodding for endeavslutning og armeringsavtak

Dag 3: Praktisk del i 2 grupper
Gruppe 2: Montering av FMS1.170, blylodding fortsetter
Gruppe 1: Blylodding for endeavslutning og Armeringsavtak, Montering av FMS1.170 fortsetter halv dag

Dag 4: Praktisk del i 2 grupper
Gruppe 1: Montering av PMJ evt. FMS1.170, Endetting , metalliske hylser
Gruppe 2: Montering av PMJ evt. FMS1.170, Endetetting , metalliske hylser

Kursene er primært for leverandøren av reparasjonsberedskap til medlemmene av REN Sjøkabelberedskap.

Blylodding: Prioriteres å øve på lodding direkte på kablenes blykappe for jordforbindelse til FMS endeavslutning.

Kurset foregår hos Nexans i Halden.
Kursavgiften, eksklusive transport og overnatting, er kr 15 000,- for 4 dager. Kursdeltakere må selv ordne hotell og transport. Lunsj er inkludert i prisen.
Påmelding
Pågår