Arrangement: Driftslederforum

Navn
Driftslederforum
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Kai Solum (95975019)
Periode
22.09.20 - 23.09.20
Påmeldingsfrist
15.09.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Deltakelse via internettkr 5 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

Velkommen til REN Driftslederforum 2020!

Formål
Driftslederforum er et årlig REN-arrangement i vår serie av faglige arrangment for kraftbransjen. Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger.

Målgruppe

  • Driftsledere og stedfortredere hos netteiere, både selskaper med områdekonsesjoner og privateide elektriske anlegg
  • Faglig ansvarlig og stedfortredere i selskaper som forestår arbeid på andres elektriske anlegg
  • HMS-ansvarlige i nettselskaper og entreprenørselskaper


Sentrale deler av programmet

  • Myndighetskrav
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Gruppearbeid
  • Driftsleders instrukser
  • Nye RENblader
     

Deltakelse via internett
Vi ønsker å legge til rette for dem som ikke kan delta fysiske på våre arrangementer grunnet koronasituasjonen. Vi vil streame arrangementet slik at du som deltaker ser foredragsholdere, presentasjoner, og vi gir deg mulighet til å stille spørsmål og kommentere på lik linje som dem som deltar fysisk.


Hotell
Driftslederforum arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55. 
Bestillinger foretatt innen 21. august kan benytte avtalekode 27486868 for å oppnå avtalepris kr. 1 995,-

Det kan komme endringer i programmet.

Program tirsdag 22. september

10:00 Registrering åpner
   
10:30 Åpning/velkommen
  v/Kai Solum, REN
   
10:45 Avklaringer DSB/REN
  v/Hans Brantun, REN
   
11:15 Pause
   
11:30 Rettighetsprosjektet
  Må vi ha ny tillatelse fra grunneier dersom det etableres fellesføring?
  v/Simonsen Vogt Wiig AS 
   
12:15 Gjennomgang av en ulykke
  • Hva skjedde?
• Hvorfor skjedde det?
  v/Kai Solum, REN
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Arbeidstilsynet informerer
  v/Anne Sørum, Arbeidstilsynet
   
14:45 LFS / LFK ved fusjon og vaktsamarbeid
  Hva må på plass av avtaler og instrukser?
  v/Morten Gøytil, Skagerak Nett
   
15:15 Pause
   
15:30 NVE informerer 
  v/NVE
   
16:15 Eierskille
  v/REN
   
17:00 Slutt på dag 1
   
19:00 Felles middag på hotellet

 


Program onsdag 23. september

08:30 Beredskapsøvelser
  v/
   
09:15 DSB informerer
  • Tema for årets tilsyn
  • Hvorfor skjer det ulykker med elektrisk årsak
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
10:00 Pause og utsjekk
   
10:30 Granskning av ulykker
 

Hva er den bakenforliggende årsaken til at ulykker skjer?

  v/Stig Fretheim, REN
   
10:35 Gruppeoppgaver ulykker
  • Opplæring
  • Hva er risikovurdering?
  • Hva er praktisk tilnærming for å oppfylle kravene?
  • Hva skal driftsleder kreve av utfører?
  v/Frode Berg, NFSE
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Gjennomgang gruppeoppgaver
  v/Frode Berg, NFSE
   
13:00 Rettslige konsekvenser som følge av korona
  v/Simonsen Vogt Wiig AS
   
13:30 Pause
   
13:45 Arbeid nær ved elektriske anlegg
  Kraner og andre maskiner
  v/Kai Solum, REN
   
14:00 Jording
  Hvordan bygge og vedlikeholde et godt jordingsanlegg?
  v/Kåre Espeland, REN
   
14:30 Praktisk tilnærming til ny byggherreforskrift
  Nye RENblader
  v/Per Ole Mathisen, HMS1
   
14:45 Avslutning/oppsummering
  v/Kai Solum, REN
   
15:00 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer