Arrangement: Driftslederforum

Navn
Driftslederforum
Sted
Nettkonferanse
Ansvarlig
Kai Solum (95975019)
Periode
22.09.20 - 23.09.20
Påmeldingsfrist
21.09.2020
Priser
Digital deltakelsekr 5 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

Driftslederforum er omgjort til en nettkonferanse og det vil derfor ikke være mulig å delta fysisk i salen. Som deltaker kan du bare delta digitalt. Alle som har meldt seg på som fysisk deltaker er blitt varslet per e-post. Ta kontakt med arrangement@ren.no dersom du har spørsmål. 

 

Velkommen til REN Driftslederforum 2020!

Formål
Driftslederforum er et årlig REN-arrangement i vår serie av faglige arrangement for kraftbransjen. Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger.

Målgruppe

  • Driftsledere og stedfortredere hos netteiere, både selskaper med områdekonsesjoner og privateide elektriske anlegg
  • Faglig ansvarlig og stedfortredere i selskaper som forestår arbeid på andres elektriske anlegg
  • HMS-ansvarlige i nettselskaper og entreprenørselskaper


Sentrale deler av programmet

  • Myndighetskrav
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Gruppearbeid
  • Driftsleders instrukser
  • Nye RENblader
     

Hvordan gjennomføres nettkonferansen?
Det fine med nettkonferanse er at du kan delta fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kurs- og foredragsholderne via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.

Det kan komme endringer i programmet.

Program tirsdag 22. september

09:30 Åpning/velkommen
  v/Kai Solum, REN
   
09:45 Avklaringer DSB/REN
  v/Kai Solum, REN
   
10:15 Pause
   
10:30 Arbeidstilsynet informerer
  v/Anne Sørum, Arbeidstilsynet
   
11:15 Rettslige konsekvenser som følge av korona
  v/Robin Aker Jakobsen, Simonsen Vogt Wiig AS
   
12:00 Lunsj
   
13:00 Rettighetsprosjektet
  Må vi ha ny tillatelse fra grunneier dersom det etableres fellesføring?
  v/Jahn Egil Osestad, Simonsen Vogt Wiig AS 
   
13:25 Presentasjon av en bacheloroppgave vedr. el-ulykker
  v/Therese Anita Holmen
   
14:10 Pause
   
14:30 Eierskille
  Hva skal vi gjøre for å unngå at feil i et nett fører til avbrudd hos en annen eier?
  v/REN
   
15:15 Slutt på dag 1

 


Program onsdag 23. september

08:30 NVE informerer 
  v/Eldri Naadland Holo, NVE
   
09:15 DSB informerer
  • Tema for årets tilsyn
  • Hvorfor skjer det ulykker med elektrisk årsak?
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
10:00 Pause
   
10:30 Granskning av ulykker
  Hva er den bakenforliggende årsaken til at ulykker skjer?
 

v/REN

   
11:00 Gruppeoppgaver ulykker
  • Opplæring
  • Hva er risikovurdering?
  • Hva er praktisk tilnærming for å oppfylle kravene?
  • Hva skal driftsleder kreve av utfører?
  v/Frode Berg, NFSE
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Gjennomgang gruppeoppgaver
  v/Frode Berg, NFSE
   
13:00 Bredbåndsutbyggingsloven
  • Hvor gjelder loven?
• Hvilke konsekvenser får den for nettselskapene?
  v/Kai Solum, REN
   
13:30 Pause
   
13:45 Arbeid nær ved elektriske anlegg
  Kraner og andre maskiner
  v/Kai Solum, REN
   
14:00 Jording
  Hvordan bygge og vedlikeholde et godt jordingsanlegg?
  v/Kåre Espeland, REN
   
14:30 Praktisk tilnærming til ny byggherreforskrift
  Nye RENblader
  v/Per Ole Mathisen, HMS1
   
14:45 Avslutning/oppsummering
  v/Kai Solum, REN
   
15:00 Slutt for dagen

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer