Arrangement: Temadager Vedlikehold

Navn
Temadager Vedlikehold
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Øyvind Slethei (95969506)
Periode
15.09.20 - 16.09.20
Påmeldingsfrist
08.09.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Utstillerkr 11 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

Temadager Vedlikehold er flyttet fra 12. - 13. mai til 15. - 16.september grunnet utbruddet av koronaviruset. Alle påmeldte deltakere er varslet per e-post. Ta kontakt med arrangement@ren.no dersom du har spørsmål. Vi beklager!

-------

Temadager Vedlikehold retter fokus på vedlikehold innen mange virksomhetsområder. Deriblant rykende ferske REN-anbefalinger innen vedlikehold av stasjoner.

Målgruppe
Temadagene er åpen for alle, men er særlig relevant for personell som arbeider innen vedlikehold av nettet. Temadagene er en nyttig møteplass for å treffe andre innen samme fagområde.

Innhold
Sentrale emner:

 • Foredrag fra myndigheter
 • Funn og resutlater fra FoU-prosjekter
 • Effektive vedlikeholdsmetoder i bransjen
 • Vedlikeholdsstragi og anbefalte sykluser
 • Presentasjon av temasider for HS bryteranlegg
 • Vedlikehold av lavspenningsnett
 • Byggherreforskriftens krav ved utførelse av vedlikehold
 • Informasjon fra pågående REN-prosjekter innen vedlikehold
 • Erfaringer fra både oppdragsgivere og -utførere innen vedlikehold
   

Utstilling
Det er plass til 6 utstillere på temadagene, men her er det førstemann til mølla-prinsippet. Hver utstiller får ett bord og to stoler til rådighet. Én utstillerplass inkluderer én deltaker. Ønsker man å delta med flere fra ett firma vil vanlig pris gjelde. 

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55. 
Bestillinger foretatt innen 14. august kan benytte avtalekode 28442246 for å oppnå avtalepris kr. 1 995,-

Det vil komme endringer i programmet.

Program tirsdag 15. september

09:30 Registrering åpner
   
10:00 Åpning/velkommen
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:10 REN sine planer/status vedlikehold
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:30 Myndighetenes krav til vedlikehold
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
10:50 Foredragsinformasjon kommer
   
11:10 Pause
   
11:30 Ny normkomite NK 123
   - Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet
  v/Espen Masvik, NEK
   
11:50 Byggherreforskriftens krav ved utførelse av vedlikehold 
  v/Per Ole Mathisen, REN
   
12:10 Pause
   
12:30 Referansegruppe Vedlikehold
  - Status og pågående prosjekter
  v/Kjell Ødegård, Elvia
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Kvalifikasjoner og opplæring av personell for tilstandskontroll
  v/Terje Taraldsen, Agder Energi Nett
   
14:30 Den digitale montør -"Helt i felt"
  - Praktisk gjennomføring av vedlikehold
  v/Morten Gøytil, Skagerak Nett
   
15:00 Pause
   
15:20 Foredragsinformasjon kommer
   
15:50 Dronebruk, nye regler
  v/Even Birkeland, Luftfartstilsynet
   
16:20 Sluttkontroll regionalnett
  v/Raymond Dalsborg, DokFlyt og Zvonko Tufekcic, REN
   
16:50 Slutt på dag 1
   
19:00 Felles middag på hotellet

 


Program onsdag 16. september

08:30 SAMBA - Smarter Assets Management with Big Dat
  v/Arne Smisethjell, Statnett
   
09:15 Risikobasert nettforvaltning/vedlikehold (REPLAN)
  v/Eivind Solvang, SINTEF
   
09:45 Pause og utsjekk
   
10:05 SatNet Monitor - satellite based network management
  v/Timo Mutila, HeadPower OY
   
10:35 Sammenhengen mellom inspeksjon og vedlikehold
  v/Erik Sagvolden, Wiseline
   
11:05 REN FOU
  v/Øyvind Slethei, REN
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Foredragsinformasjon kommer
   
13:00 Foredragsinformasjon kommer
   
13:30 Pause
   
13:50 FOU-prosjekt Kompositt (SINTEF)
  v/Zvonko Tufekcic, REN
   
14:20 AUS - Avbruddsfritt vedlikehold
  v/Kai Solum    REN
   
14:50 Avslutning/oppsummering
  v/Øyvind Slethei, REN
   
15:00 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer