Arrangement: Temadager Vedlikehold

Navn
Temadager Vedlikehold
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo og digitalt
Ansvarlig
Øyvind Slethei (95969506)
Periode
15.09.20 - 16.09.20
Påmeldingsfrist
14.09.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Digital deltakelsekr 2 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

For påmelding send mail til arrangement@ren.no.

 

Temadager Vedlikehold retter fokus på vedlikehold innen mange virksomhetsområder. Deriblant rykende ferske REN-anbefalinger innen vedlikehold av høyspenningsbrytere.

Målgruppe
Temadagene er åpen for alle, men er særlig relevant for personell som arbeider innen vedlikehold av nettet. Temadagene er en nyttig møteplass for å treffe andre innen samme fagområde.

Innhold
Sentrale emner:

 • Foredrag fra myndigheter
 • Funn og resutlater fra FoU-prosjekter
 • Effektive vedlikeholdsmetoder i bransjen
 • Vedlikeholdsstragi og anbefalte sykluser
 • Presentasjon av temasider for HS bryteranlegg
 • Vedlikehold av lavspenningsnett
 • Byggherreforskriftens krav ved utførelse av vedlikehold
 • Informasjon fra pågående REN-prosjekter innen vedlikehold
 • Erfaringer fra både oppdragsgivere og -utførere innen vedlikehold
   

Deltakelse via internett
Vi ønsker å legge til rette for dem som ikke kan delta fysiske på våre arrangementer grunnet koronasituasjonen. Vi vil streame arrangementet slik at du som deltaker ser foredragsholdere, presentasjoner, og vi gir deg mulighet til å stille spørsmål og kommentere på lik linje som dem som deltar fysisk.

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55. 
Bestillinger foretatt innen 14. august kan benytte avtalekode 28442246 for å oppnå avtalepris kr. 1 995,-

Smitteverntiltak på REN sine arrangementer

REN tar sikkerhet og smittevern på det største alvor, og følger alle anbefalinger og pålegg slik at arrangementene blir gjennomført på trygges mulig måte.

I tett samarbeid med våre samarbeidspartnere følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre arrangementer. Vi har redusert antall deltakere i Flagstadsalen fra 150 personer til 75 personer slik at avstand til hver deltaker blir ivaretatt.

Smitteverntiltak:

 • Det finnes stasjoner for hånddesinfeksjon ved inngang til alle lokaler.
 • Møterommene vaskes godt, og alle bordflater, stoler og annet utstyr desinfiseres.
 • Vi benytter lokale med mulighet for minimum 1 meters avstand mellom hver møtedeltager.
 • I restauranten er det minimum én meter mellom hver person
 • Kontaktpunkter som dørhåndtak, kaffemaskin og heisknapper vaskes og desinfiseres flere ganger daglig.
 • Hver deltaker har sitt eget bord. Her vil det stå en liten flaske med antibac.
 • Energigivende pausemat som frukt, smoothie og søtsaker vil serveres fra buffet på en smittevernsforsvalig måte. Kaffe, te og mineralvann vil naturligvis være tilgjengelig utover dette til enhver tid.
 • REN har oversikt over hvem som er tilstede med navn og kontaktinfo på alle som deltar.
 • REN sørger for logistikk i pausene slik at alle ikke går ut samtidig.

Her kan du lese om hvordan Thon Hotels ivaretar sine gjester.


Klikk her for å se salkart

Det kan komme endringer i programmet.

Program tirsdag 15. september

09:30 Registrering åpner
   
10:00 Åpning/velkommen
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:10 REN sine planer/status vedlikehold
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:30 Myndighetenes krav til vedlikehold
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
10:50 Myndighetenes krav til vedlikehold
  v/Helge Ulsberg, NVE
   
11:10 Pause
   
11:30 Ny normkomite NK 123
   - Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet
  v/Espen Masvik, NEK
   
11:50 Byggherreforskriftens krav ved utførelse av vedlikehold 
  v/Per Ole Mathisen, REN
   
12:10 Pause
   
12:30 Referansegruppe Vedlikehold av høyspennignsbrytere
  - Status og pågående prosjekter
  v/Kjell Ødegård, Elvia
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Den digitale montør -"Helt i felt"
  - Praktisk gjennomføring av vedlikehold
  v/Morten Gøytil, Skagerak Nett
   
14:30 Dronestrategi i Agder Energi Nett
  v/Jarle Stokke-Olsen, Agder Energi Nett
   
15:00 Pause
   
15:10 Autonome inspeksjoner med droner
  v/Cato Vevatne, KVS Technologies
   
15:40 Dronebruk, nye regler
  v/Even Birkeland, Luftfartstilsynet
   
16:10 Sluttkontroll regionalnett
  v/Raymond Dalsborg, DokFlyt og Zvonko Tufekcic, REN
   
16:40 Slutt på dag 1 - Kahoot
   
19:00 Felles middag på hotellet

 


Program onsdag 16. september

08:30 SAMBA - Smarter Assets Management with Big Data
  v/Arne Smisethjell, Statnett
   
09:15 Risikobasert nettforvaltning/vedlikehold (REPLAN)
  v/Eivind Solvang, SINTEF
   
09:45 Pause og utsjekk
   
10:05 SatNet Monitor - satellite based network management
  v/Antti Jukarainen, HeadPower OY
   
10:35 Sammenhengen mellom inspeksjon og vedlikehold
  v/Helge Mjølnerød, Wiseline
   
11:05 REN FOU
  v/Øyvind Slethei, REN
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Tilstandsovervåkning av kabel
  v/Espen Eberg, SINTEF Energi
   
13:00 Kompisittmaster med sensorer
  v/Reidar Anderssen, OPS Composite Solutions AS
   
13:30 Pause
   
13:50 FOU-prosjekt Kompositt (SINTEF)
  v/Zvonko Tufekcic, REN
   
14:20 AUS - Avbruddsfritt vedlikehold
  v/Kai Solum, REN
   
14:50 Avslutning/oppsummering
  v/Øyvind Slethei, REN
   
15:00 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer

Det kan komme endringer i programmet.

Program tirsdag 15. september

09:30 Registrering åpner
   
10:00 Åpning/velkommen
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:10 REN sine planer/status vedlikehold
  v/Øyvind Slethei, REN
   
10:30 Myndighetenes krav til vedlikehold
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
10:50 Myndighetenes krav til vedlikehold
  v/Helge Ulsberg, NVE
   
11:10 Pause
   
11:30 Ny normkomite NK 123
   - Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet
  v/Espen Masvik, NEK
   
11:50 Byggherreforskriftens krav ved utførelse av vedlikehold 
  v/Per Ole Mathisen, REN
   
12:10 Pause
   
12:30 Referansegruppe Vedlikehold av høyspennignsbrytere
  - Status og pågående prosjekter
  v/Kjell Ødegård, Elvia
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Den digitale montør -"Helt i felt"
  - Praktisk gjennomføring av vedlikehold
  v/Morten Gøytil, Skagerak Nett
   
14:30 Dronestrategi i Agder Energi Nett
  v/Jarle Stokke-Olsen, Agder Energi Nett
   
15:00 Pause
   
15:10 Autonome inspeksjoner med droner
  v/Cato Vevatne, KVS Technologies
   
15:40 Dronebruk, nye regler
  v/Even Birkeland, Luftfartstilsynet
   
16:10 Sluttkontroll regionalnett
  v/Raymond Dalsborg, DokFlyt og Zvonko Tufekcic, REN
   
16:40 Slutt på dag 1 - Kahoot
   
19:00 Felles middag på hotellet

 


Program onsdag 16. september

08:30 SAMBA - Smarter Assets Management with Big Data
  v/Arne Smisethjell, Statnett
   
09:15 Risikobasert nettforvaltning/vedlikehold (REPLAN)
  v/Eivind Solvang, SINTEF
   
09:45 Pause og utsjekk
   
10:05 SatNet Monitor - satellite based network management
  v/Antti Jukarainen, HeadPower OY
   
10:35 Sammenhengen mellom inspeksjon og vedlikehold
  v/Helge Mjølnerød, Wiseline
   
11:05 REN FOU
  v/Øyvind Slethei, REN
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Tilstandsovervåkning av kabel
  v/Espen Eberg, SINTEF Energi
   
13:00 Kompisittmaster med sensorer
  v/Reidar Anderssen, OPS Composite Solutions AS
   
13:30 Pause
   
13:50 FOU-prosjekt Kompositt (SINTEF)
  v/Zvonko Tufekcic, REN
   
14:20 AUS - Avbruddsfritt vedlikehold
  v/Kai Solum, REN
   
14:50 Avslutning/oppsummering
  v/Øyvind Slethei, REN
   
15:00 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer