Arrangement: Temadager AUS

Navn
Temadager AUS
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Periode
22.04.20 - 23.04.20
Påmeldingsfrist
15.04.2020
Priser
false null [0, 1]
Påmelding

Velkommen til Temadager AUS - Arbeid under spenning

Formål
Formålet med temadagene er å bidra til faglig oppdatering og erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Temadagene bidrar også til økt AUS-komeptanse blant deltakerne, og skal gi den enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på en best mulig måte.


Målgruppe
Kurset er åpen for alle, men er særlig relevant for planleggere, montører og beslutningstakere i både nettselskaper og entreprenørselskap som arbeider med AUS eller vurderer å ta dette mer i bruk.

Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. 
Bestillinger foretatt innen 6. mars kan benytte avtalekode 28706089 for å oppnå avtalepris kr. 1 241,-

Arrangementer

REN AS arrangerer mange åpne kurs og temadager i løpet av året. Se alle kommende arrangementer