Arrangement: Temadager AUS

Navn
Temadager AUS
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Kai Solum (95975019)
Periode
22.04.20 - 23.04.20
Påmeldingsfrist
15.04.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
AUS-mentorkunderkr 5 900,00
Utstillingkr 11 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

Velkommen til Temadager AUS - Arbeid under spenning

Formål
Formålet med temadagene er å bidra til faglig oppdatering og erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Temadagene bidrar også til økt AUS-komeptanse blant deltakerne, og skal gi den enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på en best mulig måte.

Målgruppe
Kurset er åpen for alle, men er særlig relevant for planleggere, montører og beslutningstakere i både nettselskaper og entreprenørselskap som arbeider med AUS eller vurderer å ta dette mer i bruk.

Utstilling
Det er plass til 6 utstillere på temadagene, men her er det førstemann til mølla-prinsippet. Hver utstiller får ett bord og to stoler til rådighet. Én utstillerplass inkluderer én deltaker. Ønsker man å delta med flere fra ett firma vil vanlig pris gjelde.

Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til katarina.mietle@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. 
Bestillinger foretatt innen 6. mars kan benytte avtalekode 28706089 for å oppnå avtalepris kr. 1 241,-

Med forbehold om endring i programmet:

Program onsdag 22. april

09:30 Registrering
   
10:00 Åpning/Velkommen
  v/Kai Solum, REN
   
10:10 Nye REN-prosedyrer
- Nye RENblader
  v/Kai Solum, REN
   
10:25 Pause
 

 

10:45 Midlertidig dele i linja
  - Fordeler og ulemper
- Verktøy og utstyr
  v/Marius Engebretsen, REN
   
11:10 Bruk av Huddig ved stolpereising og annen montasje
  v/Kurt Larsen, Varanger Kraft Entreprenør
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Praktisk bruk av helikopter ved AUS
  v/OPP kraftledningstjenster
   
13:00 EMC
  v/Statnett
   
13:30 Pause
   
13:50 Gjennomgang av EN 50110
  v/Kai Solum, REN
   
14:20 Vern og AUS
  - Hvilke vern må justeres / stilles i forbindelse med AUS?
  v/ Magnus Johansson, REN
   
14:50 Pause
   
15.10 Praktisk Praktisk bruk av AUS
  - Ombygging av bestående 24 kV luftlinje
  v/Tor Arne Strande, Elvia
   
15:30 Oppsummering og avslutning
  v/Kai Solum, REN
   
19:00 Felles middag


Program torsdag 23. april

08:30 Isolerte hansker
  - Ulike typer hansker
  - Krav til test av hansker
  v/Kai Solum, REN
   
08:55 Praktisk bruk av AUS
  v/Marcus Østlie, Skagerak Nett
   
09:20 Pause
   
09:35 Kontroll av verktøy
  - Rutinetest
- Periodisk test
  v/Tommy Olsen, NEFS
   
10:00 TBA
  v/TBA
   
10:15 Pause og utsjekk
   
10:40 AUS på 300 kV frakobling av skillebryter
  v/Yngve Johnsen, BKK Enotek
   
11:05 Praktisk bruk av AUS
  v/Tor Lillegård og Ståle Rønningen, GE
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Praktisk bruk av AUS
  v/Simen Teig, Nett-Tjenester
   
12:55 Opplæringsplan og AUS-håndbok
  v/Kai Solum, REN
   
13.20 Pause
   
13:40 Leverandørene presenterer seg
  v/TBA
   
14:40 Innspill fra deltakerne, oppsummering og avslutning
   
15:00 Slutt på temadagene. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer