Arrangement: Kick-off Byggherreforskriften

Navn
Kick-off Byggherreforskriften
Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Ansvarlig
Hans Brandtun (40400371)
Periode
Påmeldingsfrist
29.01.2020
Priser
Abonnementskunderkr 2 900,00
Ordinær priskr 3 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

Ny byggherreforskrift er ventet å tre i kraft i 2020. Hos oss får du vite hvordan dette påvirker byggherreansvaret i nettbransjen!

Formål
Formålet med Kick-off Byggherreforskriften er å gi deltakerne en oversikt over hvilke endringer som trer i kraft med ny byggherreforskrift. Kurset vil være praktisk rettet, og fokusere på konkrete case og områder av særlig betydning for nettbransjen.


Målgruppe
Kurset er åpent for alle, men er særlig relevant for selskaper og personer som forvalter byggherreansvar i nettbransjen.


Mer informasjon kommer så snart ikrafttredelsesdato for ny byggherreforskrift foreligger.

Hotell
Arrangementet holdes på Radisson Blu Airport Hotel i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv via denne linken.
Ved bestilling foretatt innen 8. januar oppnår man avtalepris kr. 1.650,- 

Program onsdag 5. februar

09:45 Registrering
   
10.00 Åpning/Velkommen
 

Presentasjon av program
v/REN

   
10:15 Dagens praktisering og nye endringer i Byggherreforskriften
  v/Arbeidstilsynet
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Nettselskapets utfordringer med Byggherreforskriften
 

v/Skagerak Nett

   
13:00

Innenfor / utenfor Byggherreforskriften

 

v/Elvia

   
13:30 Pause
   
13:45 Oppdaterte og nye RENblader
  En gjennomgang av RENblad 1100 og støttedokumenter
  v/REN
   
14:45 Oppsummering
 

v/REN

   
15:00 Avslutning
  Vel hjem

 

Med forbehold om endring i programmet.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer