Arrangement: Temadager Nettstasjon og kabel

Navn
Temadager Nettstasjon og kabel
Sted
Radisson Blu Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig
Bjørn Inge Oftedal (92262240)
Periode
17.03.20 - 18.03.20
Påmeldingsfrist
10.03.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Utstillingkr 11 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

Nettstasjoner og kabelanlegg er helt sentrale komponenter i disitrbusjonsnettet. Velkommen til årets mest interessante arrangement for dette fagområdet!

Formål
Formålet med temadagene er å bidra til faglig oppdatering og erfaringsutveksling knyttet til fagområdene nettstasjon og kabelanlegg.


Målgruppe
Temadagene er åpen for alle, men er særlig relevant for dem som prosjekterer, monterer og vedlikeholder nettstasjoner og kabelanlegg.
 

Utstilling
Her er det førstemann til mølla-prinsippet. Det er plass til 10 utstillere på temadagene. Hver utstiller får ett bord og to stoler til rådighet. Én utstillerplass inkluderer én deltaker. Ønsker man å delta med flere fra ett firma vil vanlig pris gjelde. 


Hotell
Temadagene arrangeres på Radisson Blu Oslo Airport på Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv via denne linken.
Ved bestilling foretatt innen 21. februar oppnår man avtalepris kr. 1.515,- 

Med forbehold om endring i programmet.

Program tirsdag 17. mars

09:30 Registrering åpner
   
10:00 Velkommen til temadagene
  v/Bjørn Inge Oftedal og Marius Engebrethsen, REN
   
10:15 Nye utfordringer for bransjen og REN
  v/Bjørn Inge Oftedal og Marius Engebrethsen, REN
   
10:30 Anleggsbidrag
  Krav fra myndighetene
   
11:10 Beredskapsforskriften
  Hva betyr forskriften for distribusjonsnettet?
  v/Helge Ulsberg, NVE
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Besøk hos utstillere
   
Tema: Fremtidens nettstasjoner
   
12:45 Spesifikasjoner av nettstasjoner
  Hvilke nye hensyn bringer fremtiden?
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN
   
13:00 Erfaringer med fjernstyrte nettstasjoner i by og tunnel
  v/Terje Nevland, Lyse
   
13:20 Pause
   
14:00 Tilknytninger av store og/eller spesielle kunder
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN
   
14:30 Foredragsinformasjon kommer
   
15:00 Pause
   
15:30 Prefabrikkerte nettstasjoner og kompaktanlegg/modulære anlegg
  v/Kenneth Mandal, ABB - Ivar Lifjeld, Møre - Ben Tore Ulleland, Eaton og Guttorm Midlang, Siemens 
   
16:50 Oppsummering og slutt for dagen
  v/Bjørn Inge Oftedal og Marius Engebrethsen, REN
   
19:00 Felles middag

 


Program onsdag 18. mars

08:30 Innledning av dagen og tema
  Spesifikasjoner av kabel, nye RENblader
  v/Marius Engebrethsen, REN
   
08:50 Krav til dokumentasjon bl.a. kabelmerking
  v/Frode Kyllingstad, DSB
   
09:10 Hvilke kabler omfattes av CPR?
  •  Hva er CPR?
  •  Hvor må nettselskapene bruke systemet og hvor er de unntatt?
  v/Aleksander Hoel, Nexans
   
09:40 Pause og utsjekk
   
Tema: Prosjektering av kabelanlegg
   
10:10 Tekniske rammer for prosjektering og utførelse ved veianlegg
  •  Fra håndbøker til NEK-normer
  •  Endringer i ledningsforskriften
  v/Anita Bjørklund, Statens Veivesen
   
10:40 RENgrøft
  Prosjekteringsverktøy for kabelanlegg
  v/Kåre Espeland, REN
   
11:10 Forskning på kabler
  •  Dynamisk belastning
  •  Belastningsevne for kabler forlagt i luft
  •  Hvor mye kan en kabel belastes før levetid påvirkes?
  v/Espen Eberg, Sintef
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Muligheter med kablediagnostikk
  v/Tommy Warvik, NEKA AS
   
12:50 Erfaringer med feilmåling på kabel 
  v/Ole Johan Hatlen, BKK
   
Tema: Utførelse av kabelanlegg
   
13:10 Krav til kabelanlegg
  v/Trond Eide, Elvia
   
13:30 Pause
   
13:50 Rørfornying uten graving
  v/Hendrik Panman, Kjeldaas
   
14:20 Nytt RENblad som omhandlende innmåling av ledningsanlegg
  v/Kim Boska, Elektroutvikling AS
   
14:40 Oppsummering og avsluttning
  v/Bjørn Inge Oftedal og Marius Engebrethsen, REN
   
15:00 Slutt for dagen. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer