Arrangement: Kick-off Anleggsbidrag

Navn
Kick-off Anleggsbidrag
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Magne Solheim (40400372)
Periode
08.05.19 - 09.05.19
Påmeldingsfrist
07.05.2019
Priser
Ordinær priskr 5 900,00
Abonnementskunderkr 4 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til nytt Kick-off Anleggsbidrag. Kurset ble utsolgt og gjennomført i februar, og settes opp på nytt grunnet stor interesse.

Alle kursdeltakere må ta med egen PC for oppgaveløsning.


Kurset går over to dager, og vil ta for seg regelverket som er gjort gjeldende fra 1. januar 2019. RENs nye verktøy for beregning og håndtering av anleggsbidrag presenteres og gjennomgås.

Kurset vil fokusere på hvordan regelverket skal praktiseres, gjennom utstrakt bruk av eksempler og oppgaver. Vi vil hovedsakelig ta for oss anleggsbidrag for distribusjonsnett, men vil også si noe om regelverket for regional- og sentralnettet.

Målgruppe er alle som arbeider med beregning og håndtering av anleggsbidrag.  I deltakerundersøkelsen av kurset i februar 2019 svarte over 93% at de ville anbefale kurset til en kollega hvis det ble arrangert igjen.
 
Dag 1
Første dagen går vi gjennom gjeldende regler med fokus på endringene i det nye regelverket. Det vil bli utstrakt bruk av eksempler, og deltakerne vil få anledning til å prøve seg selv, ved å løse oppgaver.
 
Dag 2
På dag to går vi gjennom RENs prosjektsystem med modul for anleggsbidrag. Vi ser på hvordan verktøyet kan støtte prosessen med å beregne konkrete anleggsbidrag for distrubusjonsnett. Det vil bli vist eksempler på kalkyler, og vist hvordan systemet både kan støtte de administrative rutinene i selskapene, samt fungere som et oppslagsverk ved fremtidige anleggsbidragsprosesser.


Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt innen 23. april 2019 kan benytte avtalekode 27868748 for å oppnå avtalepris kr. 1 552,- (dobbeltrom) / kr. 1 801,- (superior rom).

Program onsdag 8. mai

09:30 Registrering
   
10:00 Åpning - presentasjon av program - status REN
  v/André Indrearne, REN
   
10:15 Om ny forskrift
  v/Kjell Rune Verlo, NVE
   
11:30 Pause
   
11:45 Anleggsbidrag i regionalnett - eksempel
  v/Kjell Rune Verlo, NVE
   
12:05 Spørsmål og diskusjon rundt nytt regelverk
  v/REN og NVE
   
12:30 Lunsj
   
13:30 Gjennomgang av RENblad 8110: Håndbok anleggsbidrag
  v/André Indrearne, REN
   
14:15 Pause
   
14:30 Gjennomgang av konkret prosjekt fra nettselskap
  v/Daniel Pettersson, BKK Nett
   
14:50 Praktisk håndtering av nytt regelverk
  v/Christoffer Westlie, Mørenett
   
15:10 Diskusjon
   
15:30 Avslutning og oppsummering dag 1
   
19:00 Felles middag på hotellet

 

Program torsdag 9. mai

09:00 Presentasjon av REN-konsept:
Verktøykasse - Anleggsbidragsmodul
  v/Magne Solheim, REN
   
09:45 Pause
   
10:00 Gjennomgang av REN kostnadskalkyle
  v/Magne Solheim, REN
   
10:45 Pause
   
11:00 Oppbygning av kostnadsgrunnlag i REN kostnadskatalog
  v/Magne Solheim, REN
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Gjennomgang av Anleggsbidragsmodul
  v/Magne Solheim, REN
   
13:15 Pause
   
13:30 Oppgaver i Anleggsbidragsmodul
  v/André Indrearne, REN
   
14:15 Pause
   
14:30 Løsningsforslag oppgaver
   
15:00 Oppsummering og avslutning

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer