Arrangement: Helikopterforum

Navn
Helikopterforum
Sted
Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig
Periode
06.12.18
Påmeldingsfrist
22.11.2018
Priser
Konferanseavgift/dagpakkekr 1 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til Helikopterforum på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen, den 6. desember.

Bakgrunnen for arrangementet er at flere og flere tar i bruk helikopterteknologi for å utføre kontroller og vedlikehold av linjenettet. Med økt bruk av helikopter, kommer også noen uønskede hendelser. Etter flere hendelser den senere tid har det kommet spørsmål til REN om vi kan opprette et fagforum for helikopterflyging nær høyspenningsluftlinjer, hvilket det herved inviteres til.

Formål
Målet med fagforumet vil være å utveksle erfaring på tvers av nettselskaper / entreprenører. Felles retningslinjer for bruk av helikopter nær ved spenningsførende linjer.  Dette er første samling, med ambisjoner om å etablere dette som fast forum med jevnlige samlinger (årlig/annet hvert år)

Målgruppe
Målgruppene for arrangementet er
  • Selskaper som bruker helikopter til drift og vedlikehold av linjenettet
  • Selskaper som er nysgjerrig på hva helikopter-arbeid innebærer av muligheter og utfordringer
  • Tilbydere av helikoptertjenester for bransjen
  • Prosjekterende for større arbeid i distribusjons- og regionalnettet
  • Konsulenter og entreprenører som bør vite om mulighetene og begrensningene for helikopterarbeid
Sentrale emner (med forebhold om endringer):
  • Erfaringer med ulykker og nestenulykker
  • Ulike typer arbeid med helikopter (nybygging, vedlikehold, inspeksjon, transport etc) og begrensninger og muligheter
  • Når er det en god idé å benytte helikopter, og når er det ikke det?
  • Risikovurdering i ft. helikopterarbeid
  • Helikopter vs. droner
Program kommer.
Påmelding